invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, January 9, 2013

Sananda, 6 januari, 2013 Via John Smallman


Sananda, 6 januari, 2013 Via John Smallman


Det är omöjligt att ha några vinnare om det finns förlorare.
Besvikelsen som så många av er känt bör lätta nu då de nya energierna flödar igenom er och ger er styrka, mod och självförtroendet ni behöver för att föra er vidare från här. Att nå denna punkt, detta ögonblick, har varit en stor bedrift, även dess betydelse inte är fullt uppenbart för er. Ni höll ljuset, visade vägen, förde er framåt in i denna Nya Ålder. Det kommer nu att växa och utveckla sig så att ni kan med fortsatt överflödande hjälp från de i de spirituella rikena åstadkomma de väsentliga förändringarna i alla mänskliga interaktioner och aktiviteter, vilket kommer att resultera i fred, överflöd, och glädje för alla på Jorden.

Ja, det finns mycket arbete att göra, men det kommer inte längre att kännas som arbete därför att belöningarna som era ansträngningar kommer att föra till er kommer att helt och hållet lyfta upp er och inspirera er. Enorma framsteg kommer att göras mycket snabbt i återupplivandet av Jorden och alla de livsgivande processerna som hon stöder och vidmakthåller till gagn för alla som lever och bor under hennes beskydd. En miljö som kommer att ära och förtjusa alla är under konstruktion, i vilken Kärlek guidar och leder varje aktivitet så att perfekt harmoni av intention kan skapa de under efter vilka alla har längtat.

All dessa nya kärleksinramade energier flödar med överflöd igenom miljön som ni innebor, de gamla och kärlekslösa kommer att vekna och falla åt sidan, och makten som de förefaller att stöda och uppmuntra kommer att fortsätta att falla isär och degenerera därför att genomskinlighet kommer att genomtränga varje relation, varje aktivitet, varje åtagande, och målet, slutresultatet som söks av alla deltagare kommer att bli detsamma. Gömda agendor kommer inte längre grumla vattnet av samarbetande initiativ då olika grupper söker att ta vinning från de ofta oförståeliga och förvirrande legala termerna och språket som används för att separera och driva de olika grupperna till överenskommelser. Alla kommer nu att söka efter framgång för alla som är involverade, och kommer att arbeta för att se till att varje fråga är helt och fullt behandlad till full tillfredställelse för alla som är involverade, för det har nu blivit helt uppenbart att det är omöjligt att ha några vinnare om det också finns förlorare. 

Att vinna – framgång – är avhängigt hur alla behandlas med är och respekt så att missförståelser och meningsskiljaktigheter blir helt och fullt diskuterade och lösta till allas förnöjsamhet som är del av överenskommelsen. Alla vill att alla blir fullt tillfredsställda, och då denna intention alltid är närvarande så blir framgången för alla tryggad and garanterad. Det kommer alltid att finnas olika uppfattningar och åsikter, men med de nya kärleksfulla energierna som flödar fritt och jämnt så kommer öppna diskussioner som leder till lösningar som fungerar för alla att alltid uppnås, och ömsesidig tillit till var och en kommer att växa då det visar sig var det mest effektiva sättet på vilket resultaten som eftersöks av alla kan uppnås.

Det har pratats mycket om denna Nya Ålder och fred och överflöd, och om möjligheterna för kreativa åtaganden som kommer att förse, och nu har det i sanning anlänt, medförande nya energier som kommer att möjliggöra häpnadsväckande förbättringar av levnadsförhållanden för massorna, som sedan eoner av tid har levt i yttersta fattigdom. Detta har alltid varit möjligt, men tidigare så fattades motivationen på grund av att ingrodda och stelbenta attityder på båda sidor gjorde att till och med att träffas blev ett tillfälle för att inflammera nya konflikter då båda sidor påstod sig ha den högre rätten och klandrade den andra för problemen de behövde vänligskapligt behövde lösa tillsammans.

Stelbenthet och vägran att förstå en annans uppfattning om en situation är inte längre acceptabla attityder eller uppföranden, och med de nya kärleksfulla energierna som sveper över planeten så kommer de som hyser dessa attityder att alltmer bli distanserade då nya ledare med vishet och medkänsla tar över förhandlingarna som har fastnat eller upphört att göra framsteg. Då kärlek genomsyrar folks hjärtan så kan och också så sker mirakel, så i era böner och meditationer betona kärleken som ni redan ämnar sända till de som är överväldigade av situationen i vilken de befinner sig, vet att det gör en enorm skillnad, och att det ger fred, möjligheter, och förnyelse till områden i världen som behöver det mest brådskande.. Kärlek, som ni nu har omfamnat, är makten och den kreativa intelligensen som kommer att göra det möjligt att lösa alla era världsliga problem och frågor med medkänsla och vishet. 

Ni kommer att upptäcka och hitta Kärlek på platser där ni aldrig skulle ha drömt att det kunde finnas. Kärlek, som ni väl vet, är livskraften – i själva verket, Det är Livet. I illusionen så har Den varit gömd, ej erkänd, och ej accepterad utav majoriteten av människor under eoner av tid. Nu, då energierna av den Nya Åldern som byggs upp och intensifieras så kommer rökridåerna, oärligheten, och skräpet under vilket ni har försökt att gömma Den att bara upplösas, och ni kommer att finna att Den alltid har med er och väntat på er acceptans så att ni kan arbeta tillsammans för att skapa Himlen på Jorden.

Er kärleksfulle broder, Jesus. 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


1 comment:

 1. Whenever I am asked the easiest way to use the secret, my answer is always the same. Gratitude!
  It is one of the most powerful emotions you can use to bring all- good into your life in absolute abundance. No matter who you are, nomatter where you are, gratitude can dissolve all negativity in your life, no matter what form it has taken. Let me explain how something as simple as gratitude can completely transform your life.

  The secret explains that the law of attraction is the most powerful law in the Universe. This magnificent law governs all energy, attracting like energy to like energy. Einstein proved that everything in the Universe is energy. All energy vibrates at particular frequencies. We are energy too, and so each of us is also vibrating at a frequennncy. Your thoughts, feelings, and belifefs determine the vibrations and frquency of your energy.
  As you focus on gratitude and think, speak, and feel gratitude, you are transforming your energy frequency into one of the most powerful and highest frequencies of all.
  Gratitude attracts like energy of gratitude to it, so as you are feeling grateful are you powerfully bringing like energies to you, which will have you experience more things to be grateful for. In other words, you will magnetize to you the energy of people, circumstances, and events that will bring all good into your life.

  ReplyDelete

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska