invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Sunday, September 2, 2012

30.05.2012
via John Smallman, 30 maj 2012

Kärlek kommer att bli den vägledande kraften och auktoriteten.


När förändringar av sådan magnitud och betydelse som nu börjar äga rum runt om i hela världen blir kända för allmänheten så kan det förväntas att ett visst mått av förvirring och oro kommer att uppstå. Oroa er inte, utan fortsätt att hålla ert Ljust högt då ni erbjuder tröst och medlidande till de som är oroliga och nervösa över vad som händer. Hjälp dem förstå betydelsen av vad som händer, och förklara att klarhet av målsättning och intention i alla förhållanden (personliga, regeringar, och internationellt), samt fred, harmoni, och överflöd kommer att byta ut oärlighet, konflikt och brist som har plågat er så länge.

Då ärlighet och integritet med omsorg och allmän omtanke för andra fortsätter att svepa igenom mänskligheten så kommer mycket att komma fram som har gömts från er av de i positioner av makt och auktoritet då de följde själv-tjänande agendor för att skydda och berika sig själva och deras kumpaner. Det kommer att bli en vitt spridd häpnad och chock då information ges som avslöjar de många olika ”oegentligheter” som har begåtts i namn av ”allmän säkerhet”, och ”krigen” på terrorism, droger, brott, cancer, fattigdom, och många andra, då de avslöjas.

De ansvariga kommer inte längre att få stanna kvar på sina poster, och de kommer att bytas ut mot människor av obestridlig integritet så att hela det korrupta systemet som orsakar så mycket lidande för så många kan bytas ut mot ett helt nytt system som är enkelt, ärligt och transparant. Då all information som har undanhållits er förs ut i det öppna via media – inledningsvis alternativa media – så kommer det otvivelaktigt att uppstå ett allmänt ramaskri mot de som är ansvariga för detta samvetslösa tillstånd.

Domstolar kommer att behöva etableras för att undersöka dessa förstulna, förklädda och olagliga aktiviteter och ställa de som är ansvariga inför rätta inför opartiska domare. Det blir ingen häxjakt, inte heller kommer några försök till lynchning eller förstörande av de som misstänks vara skyldiga tillåtas ske. I denna annalkande Nya Ålder, kommer Kärlek att vara den vägledande makten och auktoriteten, underbyggda av vishet, integritet, ärlighet och transparens. Det kan mycket väl bli nödvändigt att häkta och inspärra en del av planläggarna bakom alla dessa korrupta aktiviteter, men bestraffning kommer inte att ha en plats i denna nya och transparanta värld som förs in till existens.

Kärlek är livskraften – energin som uppehåller all existens. Den är gudomligt skapad så att hela skapelsen skulle och kunde leva i evig fred, harmoni och överflöd. När ni vaknar upp så blir allt detta självklart. Under tiden kommer skydd att inrättas för att skydda alla från det vansinniga och oerhörda uppförandet som den korrupta ”eliten” har använt sig av så länge till sin egen fördel och det blir ett stopp för detta uppförande.

Men, i linje med Guds Kärlek för hela hans skapelse, så kommer denna elit att skyddas från alla försök att förstöra dem eller att orsaka dem lidande, i vad som tidigare kanske skulle ha förefallit er vara en väl motiverad vedergällning. Var dock säkra på att de inte längre kommer att kunna skada andra på något sätt, och de kommer att få så mycket tid som de behöver för att bli medvetna om, och reflektera över, det enorma lidandet och skadan som de har tillfogat andra. Då de så gör kommer de att helt fullt förstå hur helt oacceptabelt och omoraliskt och skadliga dessa sätt har varit, och de kommer inte att tycka om den erfarenheten.

I vilket fall som helst så kom ihåg att ni alla för närvarande upplever ett illusoriskt existenstillstånd – det har aldrig ägt rum – och en av de viktiga uppgifterna som ni åtar er är att förlåta er själva för alla sorter av vad som för er kan förefalla vara era chockerande handlingar och underlåtenheter. Och det är en uppgift som eliten också kommer att ta sig an, när de är redo.

Gud – Skapelse – är Kärlek.

Ni står nu inför en återgång till detta gudomliga och perfekta tillstånd. Inga kärlekslösa attityder av någon sort kan existera i detta tillstånd. Så släpp all förbittring, dömande och all önskan att fördöma som ni kanske fortfarande bär på – så att ni kan vakna upp in i detta storslagna tillstånd.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.seNo comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska