invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Friday, August 31, 2012

27.05.2012
via John Smallman, 27 maj 2012

Okunskap är den största källan för rädsla på Jorden.
Den gudomliga planen för uppvaknande uppnås nu – just nu – då ni alla fortsätter släppa kärlekslösa attityder och uppföranden. Tillräckligt många av er gör detta för att vända mänskligheten framåt in i den nya åldern för ni får också enorm hjälp från många andra kärleksfulla entiteter som har haft sina egna svårigheter, förstår vad ni går igenom, och vill bara hjälpa er nå er gudomliga destination som de gjorde. Ni kommer att göra det, som många av oss i de spirituella rikena fortsätter att påminna er, för det är oundvikligt och ofrånkomligt.

Ni är, som ni väl vet djupt inom er själva, högt utvecklade varelser av Ljuset, precis som Gud skapade er, och inget kan någonsin förändra detta för vad Gud skapar är evigt och perfekt. Ert uppvaknande kommer att införa denna kunskap erfarenhetsmässigt in i ert medvetna medvetande, och ni kommer aldrig igen att förlora det – för ni kommer att ha gjort er av med allt som blockerade den kunskapen.

Som Gudomliga varelser så är er plats med Gud; det finns inget annat. Platserna som ni förefaller att har upplevt under en så lång tid, och med sådant lidande och förvirring är overkliga, trots att de för er framstår som den enda verkligheten som finns. Detta är på grund av era nuvarande val att vara omedvetna om något som inte kan uppfattas av er kroppsliga sinnen. Er vetenskap har sent omsider erkänt att bara för att ni inte är medvetna om något så betyder det inte att det inte existerar. Detta erkännande tillåter nu många nya områden av vetenskap att tas upp, vilka kräver av att ni expanderar ert medvetande och följer er intuition, vilken sedan blir ett än mer kraftfullt redskap ju mer ni använder det.

Många av er har upplevt förändrade medvetandetillstånd som var mer verkliga för er än era ”normala” icke fullt medvetna tillstånd, men ni har blivit övertalade att de var overkliga, inbillade, skulle leda till psykos, och har därför slutat med att söka gå tillbaka till dem. Kriget mot droger har också skrämt folk än mer till att tro att förändrade medvetande tillstånd är skadliga och psykotiska. Ja, en del har i själva verket gjort stor skada mot sig själva genom användandet av olika berusande ämnen – framförallt för att försöka att lindra lidandet och smärtan i deras ”normala” tillstånd.

Men vad ni accepterar som ert ”normala” tillstånd av medvetande är långt ifrån normalt. Det är tillståndet i vilket ni lever i rädsla och oro, och ständigt känner behovet att ta alla sorters åtgärder för att ge er trygghet. Det uppmuntrar misstro, meningsskiljaktigheter, och konflikt, och på så sätt ser ni till att vad ni är rädda för infaller. Intelligent och vettig forskning av förändrade medvetandetillstånd upptäcker nu att dessa förändrade medvetandetillstånd kan ge ett helande av många av de sjukdomar som plågar mänskligheten. Ju mer ert medvetandetillstånd expanderar desto mer växer er kunskap, och desto mer försvinner er rädsla – för okunskap är den största källan av kunskap på er Plant Jord.

Guds plan för er är att bli fullt medvetna. I detta tillstånd så göms inget från er och det finns därför inget att frukta. Och det är vad som menas med att vakna upp. När er fysiska kropp sover, så är den omedveten, ovetande, den vet inget, och ibland dras den i de mest fruktansvärda mardrömmar som är övertygande verkliga och som ofta leder till att kroppen vaknar upp i terror. Det kan ta några sekunder för sovaren att inse att han i själva verket har vaknat upp och är i själva verket ganska trygg, men minnet finns ofta kvar och han tvekar ofta att sova igen. Rädsla slår i hjärtat av okunskap, och kunskap är därför det ända botemedlet.

När ni har vaknat upp kommer ni att ha oändlig kunskap, vilket ger er oändlig frid och oändlig glädje för ni kommer då att vara medvetna om de oändliga möjligheterna tillgängliga för er som kommer att uppmuntra er att utöva era unika individuella talanger för ert konstanta glädje. Och eftersom ni alla är en, så kommer var och en av er ta nöje i och fullt njuta av skapelserna från alla andra. Underbara och oändliga kreativa möjligheter väntar er alla i den harmoniska miljön som ni nu skall vakna upp i.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan- www.st-germain.se23.05.2012
via John Smallman, 23 maj 2012

Känslor far igenom er över vilka ni inte verkar ha någon kontroll.När ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande kommer allt närmre, märker ni att ni tar itu med ”saker” eller ”problem” som har varit begravda i ert undermedvetna under lång tid. Det kan bli en chock när något kommer upp, som ni trodde att ni hade rett ut för flera år sedan. Bli inte rädda, egot är en mästare på förklädnad och svek och för att skydda sig själv så gömmer det sig från era rädslor och tvivel. Det vill behålla kontrollen och få er att reagera känslomässigt när någon trycker på era knappar, och så försöker det övertyga er om att ni har hanterat något som, om ni skulle ha hanterat det skulle ha försvagat egots grepp om er, så det begraver det djupt i det omedvetna av ert undermedvetna, där det ligger och gror tills det pockar på er uppmärksamhet och uppmuntrar er att ta itu med det.


En del av era skäl till att vara människa är att hantera och dra lärdom av det som illusionen ger. Ingen på Jorden är utan ”problem” som hindrar honom från att vara totalt kärleksfull, hur helgonlik han än verkar, och för att uppvaknandet ska kunna inträffa så måste detta behandlas och släppas. Tidigare kunde detta göras i lugn och ro, när ni kände er rörda av situationer eller händelser i ert liv, att ta itu med och lösa frågor som bekymrade er. Men nu är det press på att släppa allt återstående stoff, dolt och till synes oåtkomligt, åtminstone det som är kärlekslöst, dömande, kritiserande, provocerande eller icke accepterande, vilket fortsätter att förankra er i illusionen.


För att uppvaknandet ska ske måste ni släppa det här. Ibland framstår det som att det har ingenting med er att göra, när det kommer upp i ert medvetande med en plötslig och intensiv kraft. ”Vad är det här?” frågar ni er själva förvånat medans känslorna far igenom er i kaotisk förvirring – känslor över vilka ni inte har någon kontroll alls. Slappna av. Släpp ert behov av att förstå vad som händer och se på när de här problemen spelar ut sig själva medan de passerar genom era sinnen och kroppar. Ni behöver inte göra någonting, i själva verket, om ni gör något kommer de bara att ta längre tid innan de passerar genom er på deras väg till att lösas upp i intet.


Massans kollektiva medvetande, som ni alla delar, har en ofantlig mängd med problem som måste lösas innan ert uppvaknande, och var och en av er har valt att arbeta med en del av dem, för att se till att alla är upplösta/släppta i god tid för att uppstigningen ska kunna ske. Följaktligen är många av problemen och situationerna som ni upplever från en obestämd källa, det är därför de verkar så främmande och egendomliga för er. De är bara en del av den stora upplösningen som mänskligheten är inblandad i och har beviljat, så att den nuvarande Jordcykeln kan komma till ett avslut.


Den Nya Tiden kommer att bli fullständigt ny, och så alla dessa problem, tvivel, konflikter och själviska agendor som har plågat den illusoriska miljön i vilken ni har levt i, behöver lösas upp och förpassas tillbaka till tomheten, varifrån ni hämtade fram dem. Denna upplösning och detta frisläppande pågår för fullt, eftersom ni alla har kommit överens om att spela er viktiga del, och faktum är, att i ert nuvarande starkt begränsade tillstånd av medvetenhet verkar det omöjligt för er att begripa, men det har ingen betydelse.


Ni följer allihop vägar till uppvakningen och om det är er avsikt att vakna upp – och så är fallet med den största majoriteten av mänskligheten – då kommer ingenting att hindra er från att göra så. Er utvecklingsfart längs vägen fortsätter att accelerera i takt med att ni blir alltmer medvetna om behovet av att släppa alla attityder och beteenden som utesluter villkorslös kärlek för alla varelser och veta, som ni definitivt gör, att alla är Guds Gudomliga barn, oändligt älskade av Honom och att de därför är Ett med var och en av er. Det finns ingen separation och slutligen, det här börjar stå klart för ert medvetande vilket gör det möjligt för er att erbjuda kärlek till alla, urskillningslöst. Och detta är nyckeln till ert uppvaknande.


Med så mycket kärlek, Saul.Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.se16.05.2012
via John Smallman, 16 maj 2012

När ni vaknar kommer era kroppar att vara ”uppkopplade till huvudledningen” hela tiden.


Spänningen ökar bland Ljusarbetare över hela planeten eftersom de kan känna de andliga energierna intensifieras, när ögonblicket för ert uppvaknande kommer allt närmre. Det är verkligen en spännande tid när händelserna, som leder fram till detta stora ögonblick, fortsätter att åstadkomma dessa enorma förändringar som planerades för så länge sedan.


Mänskligheten är helt klart orolig i sin sömn när dess uppvaknande närmar sig stadigt och oundvikligen. Sömn är en tid under vilken era kroppar laddas upp medan ni, de verkliga ni, sköter andra ärenden av stor betydelse utanför tiden. Angelägenheter som ni inte kan få tillgång till i ert mänskliga vakna tillstånd, som egentligen är ett slags drömtillstånd, overkligt, icke-existerande men som ni öser in en otrolig mängd energi i, som dränerar era kroppar som sedan behöver återställas medan ni sover.


När ni vaknar kommer era kroppar att effektivt vara ”uppkopplade till huvudledningen” hela tiden, så att sömnen som ni nu upplever den, inte längre kommer att vara nödvändig. Trötthet och utmattning kommer heller inte längre att påverka er, därför att era ”batterier” alltid kommer att vara fulladdade genom det system som är oemottagligt för nedbrytning eller avbrott – det Gudomliga energifältet, Guds oavbrutna och oföränderliga Kärlek för Sina skapelser.


Ständig förbindelse till det Gudomliga Kärleksfältet är ert naturliga tillstånd, och i det är ni alla kraftfulla varelser som tillsammans med Gud skapar glädje och välgärning för alla som naturligtvis är Ett. Att vakna är att återvända till det tillståndet, vilket ni aldrig har lämnat bara tillfälligt glömt. För att glömma det krävdes ett extraordinärt och konstant flöde av energi, vilket ni kollektivt har sörjt för, så att ni kan förbli i detta tillstånd av eländig minnesförlust, där konsten att överleva har varit extremt svår och utmanande för er. Era konflikter och oförenligheter är alla ett resultat av denna miljö av minnesförlust som ni har byggt upp, och som verkar ställa er alla mot varandra, ofta i en kamp på liv och död, eftersom det verkar för er som att var och en av er är en fullständigt oberoende och separat enhet, som måste kämpa hela tiden för sin rätt och sitt liv.


Många inser nu att så inte är fallet, och gör sig av med de föga hjälpsamma men kraftfulla föreställningarna som i eoner har förstärkt illusionen och allt vad den står för. Det är en insikt av stor betydelse för er, eftersom den gör att ni kan ändra era uppfattningar, som visar er hur illusionen har påverkat varje tanke, ord och handling som ni upplevt inom er.


Den har visat er sin inkonsekvens då ni ändrar era övertygelser och åsikter från stund till annan för att ta itu med de växlande situationerna som illusionen konfronterar er med: ”Du är min vän och jag kan lita på dig...Nej, du är min fiende och jag måste anfalla dig...Jag är förvirrad och jag vet inte vad jag ska göra...Varför är jag så ansatt av smärta och lidande?...Det finns ingen lösning för mina överväldigande problem...Det finns ingen Gud!...Kämpa och vinna är det enda sättet att säkerställa min överlevnad i denna ogästvänliga värld, och jag kan inte lita på någon.”


Det är från denna orealistiska och skrämmande miljö som ni ska vakna, och sötman i det uppvaknandet kommer att bli häpnadsväckande och vitaliserande och ni kommer att få gränslöst med energi och gränslöst med entusiasm för att utforska och njuta av miraklet att finnas, – att vara er själva och helt fria från begränsningar, rädsla eller bekymmer av något slag. Och omkring er kommer det att finnas ett oräkneligt antal av andra som också är extatiska över att vara, och i Verkligheten. Gränslös glädje väntar er nära förestående ankomst.

Med så mycket kärlek, Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.se20.05.2012
via John Smallman, 20 maj 2012

Under eoner har ni levat i rädsla för varandra!I de andliga rikena ser vi med förtjusning på när ni flyttar er allt närmare tidpunkten för ert mest underbara uppvaknande. Hastigheten på detta närmande är ganska förbluffande när ni fortsätter med att släppa dömande, skuld, självrättfärdighet och självcentrering och förbereder er för att än en gång bli varelser av enbart kärlek och alla dess gudomliga och fortplantande aspekter, som ger harmoni och glädje till varje situation i livet.

När sommaren på det norra halvklotet utvecklas till en strålande fruktsamhet blir mänskligheten i ökande mängd medveten om sin egen andliga fruktsamhet, som inom kort kommer att blomstra till den djupaste och mest visionära bilden av ovillkorlig kärlek för alla inom dess många olika och fascinerande kulturer.


Harmoni av ett slag som aldrig tidigare har upplevts på er planet är på väg att omsluta er alla när ni lär er att acceptera varandra utan förbehåll och utan fördömande av något slag.


Realiteten av er Enhet, och i konsekvens därav inbördes relation, blir alltmer uppenbar för er när ni tillåter er själva att omfamna med tacksamhet det gudomliga fält av kärlek som omger er. Och då ni släpper all misstro och avundsjuka som ni närmat er andra med under så lång tid. Det finns ingenting att frukta hos varandra!


Och ändå har ni under eoner levat i fruktan för varandra, ibland extrem rädsla, och har bekämpat varandra med tankar, ord, svek och vapen i ett desperat och missriktat försök att hålla er själva säkra. Men säkra från vem? Ni är alla Ett, så allt detta underliga beteende är endast riktat mot er själva. Ingen vinner och alla lider.


Äntligen har detta blivit uppenbart för dem som är beredda att öppna sina ögon och se. Och de som har, sprider nu orden mycket effektivt om vansinnet i detta sätt att leva, och visar nu på en väg av accepterande, tolerans, förståelse och kärlek – och visar att det fungerar!


Det finns fortfarande många som för närvarande varken kan eller vill se någon anledning eller något vettigt i det sättet att leva, men inne i deras hjärtan finns en känsla av längtan som kryper in. Det är en längtan efter kärlek och den har funnits med dem sedan stunden för separation, för i det ögonblicket var upplevelsen av kärlek förlorad för dem när de flyttade in i illusionen för att spela sitt spel.


De hade bestämt sig för att se vad livet utan omfamningen av Guds gudomliga kärlek skulle likna, så de gömde sig själva från den. Det skapade en extrem chock hos dem, för Guds kärlek är odödlig och evigt levande, och i illusionen fanns Döden! Någonting som i realiteten var omöjligt att föreställa sig, men som i deras nya tillstånd av minnesförlust verkade genomtränga allt. Den fanns överalt och hotade att absorbera dem i sin intighet och tomhet. Det var sannerligen skrämmande.


Terror leder till terror, och ni var alla så skräckslagna av den vansinniga miljö som ni hade byggt och som ni försökte känna er trygga i och hålla er själva säkra i genom att terrorisera andra. Men det fungerade inte, för ni gav er på varandra ganska så brutalt i desperata försök att hålla er vid liv medan ni dödade de som hotade er. Det fanns alltid fiender som hotade er, som önskade ta ifrån er det ni värderade mest – ert liv, era nära och kära, era ägodelar – och så utvecklade ni ett försvar som ni hoppades skulle göra er ointagliga, men till ingen nytta.


Utveckling följde på utveckling, var och en uppenbarligen starkare och mer säker än den tidigare, och ändå blev ni alltid besegrade. Krig, attack och försvar blev det enda sättet ni kunde skapa en känsla av säkerhet på, men den var bara säker så länge som ni förbättrade kapaciteten. Och här är ni nu idag, fortfarande spelande samma vansinniga spel, och fortfarande lever ni i skräck.

Den enda utvägen är att släppa era rädslor och omfamna era fiender, för ni och de är en och samma. Kärlek föder kärlek och rädsla föder rädsla. Ni börjar äntligen förstå detta, och som ett resultat av detta tar många av er ett beslut att leva kärleksfullt och fredligt, oavsett alla provokationer som de kanske får uppleva, och de finner att det fungerar.


Gud är kärlek. Du var skapad i kärlek, vilket är din natur som evig varelse, och dess natur är att dela och utvidga sig själv evigt, villkorslöst och utan urskiljning. Ni håller på att bli medvetna om detta, vilket visar att stunden för ert uppvaknande verkligen närmar sig.


Med så väldigt mycket kärlek, Saul.


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.se13.05.2012
via John Smallman, 9 maj 2012

När förberedelserna är kompletta är en underbar upplevelse på väg att omsluta er!

Mänskligheten är på gränsen till otroliga möjligheter och spännande upplevelserMänsklighetens uppvaknande till fullt medvetande om sin sanna identitet kommer att bli en händelse av stor betydelse för hela Guds gudomliga skapelse, och den betydelsen kan inte nog betonas. Många eoner har spenderats för att förbereda denna extraordinära händelse, och nu, med förberedelserna kompletta, håller en underbar upplevelse på att omsluta er.

Under tusentals år har många kärleksfulla varelser gått in i illusionen och rört sig bland er, demonstrerande Kärlek i handling. Era olika religioner har berättat om dem, för ofta har deras anhängare grundat religiösa organisationer efter att dessa varelser besökt er, för att bära deras budskap framåt till gagn för alla. Men, som med alla organisationer som har bildats i illusionen, när tiden har gått har budskapet som de bekände sig till och spred blivit förvrängt och skadat och organisationerna blev besatta av sin egen fortsatta existens och med kamper om interna ledarskap.

Som en konsekvens förlorade de meningen i själva budskapet som de hade förkunnat. Och människorna som de skulle hjälpa blev desillusionerade och besvikna och började istället bilda sina egna alternativa etablissemang med motstridiga dogmer som de ofta presenterade som okränkbara sanningar till alla som ville lyssna på dem.

Mycken skada och lidande har orsakats av dessa olyckliga förvrängningar. I början grundades alla dessa organisationer med bästa avsikter, men förr eller senare förlorade de sin innebörd, då de distraktioner som illusionen ger drog dem in i konkurrens och oenighet med varandra. Sedan sökte de locka nya medlemmar antingen genom att ändra på budskapet för att det skulle passa den situation de befann sig i, eller genom att stärka de dogmer som de redan hade utvecklat och genom att lägga till allvarliga hot om eviga, gudomliga straff för dem som ignorerade eller avvek från dem.

En stor del av mänskligheten har nu insett ogiltigheten i dessa hot och kärlekslösa dogmer och har börjat förstå att den enda tro som låter vettig är i en Gud av oändlig kärlek för hela mänskligheten. Varje annan trosuppfattning innebär uppenbarligen ingen trovärdighet alls. Och naturligtvis är kärlek den energi som flödar genom all skapelse och ger liv och medvetande i alla Guds barn, oavsett deras trosuppfattning, etnicitet eller platser för bosättningar inom det gudomliga Kosmos.

Det finns fortfarande ett stort antal människor som klamrar sig fast vid galna dogmer av ren rädsla, och som måste övertala andra att tro som de, så att de kan övertyga sig själva om att de är rättfärdigade inför sin hårda och fördömande gud. Men även bland dem börjar många att se Ljuset, och de börjar inse – även om de inte ännu kan erkänna det för sig själva – att dessa delar av tron inom deras egen rättfärdighet, och deras självutnämnda befogenhet att fördöma andra, som de hade följt med sådan entusiasm och med vilken de försökte skrämma eller övertala till att följa dem, är återvändsgränder som inte leder någon vart och bara ger ytterligare smärta och lidande.

Många trodde en gång i tiden att smärta och lidande var heligt i Guds ögon och omfamnade den tron för att den skulle leda dem till Honom. Nu är ogiltigheten i den tron mer uppenbar. Gud är Kärlek. Ingen diskussion om detta behövs. Alla attityder eller beteenden som är kärlekslösa är inte av Gud. Gud vill inte att någon skall lida, inte ens någon som av hela mänskligheten kanske ses som en styggelse, en uppfyllelse av allt som är ont.

Smärta och lidande är uppfinningar av mänskligheten, gjorda för att krydda illusionen, och vilket enormt elände de har orsakat för så många. Äntligen har ni nått det stadiet i er andliga evolution där det blivit överväldigande klart för er att en kärleksfull Gud aldrig skulle be er att lida för Hans skull. Vilket behov kan Han möjligen ha av att se er lida? Han älskar sin skapelse med hela sitt oändliga och majestätiska hjärta, och han visar hela tiden sin kärlek – därför att han älskar, och för att lära de omedvetna, de ovetande, de sovande att kärlek är allt som finns.

Detta är verkligheten – Guds oändliga och överflödande kärlek för hela skapelsen – och det är till detta tillstånd som mänskligheten skall vakna. Det är ofrånkomligt, oundvikligt och gudomligt säkrat för er, för det är Guds Vilja. Att gå in i illusionen och uppleva allt det som den hade att erbjuda var ett val som var och en av er gjorde. Gud försåg er omedelbart med en väg ut och den nödvändiga vägledningen för att hitta utgången, för Han visste att förförelsen av illusionen skulle komma till sitt slut och att ni bara skulle vilja återvända hem. Nu har den stunden kommit. Ni är nära ett uppvaknande och Han uppmuntrar er att göra just det. Det är nu också er vilja – faktum är att det alltid har varit det, ni ha bara glömt bort det. Och så kommer det att ske. När än ni anpassar er själva till den gudomliga viljan så sker mirakel!

Med så väldigt mycket kärlek, Saul


With the preparations complete, a most wonderful experience is about to envelop you


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Gertie Dahlberg- www.st-germain.seWednesday, August 29, 2012

09.05.2012
via John Smallman, 9 maj 2012

Mänskligheten är på gränsen till otroliga möjligheter och spännande upplevelserNär ni alla vaknar upp till Verklighetens otroliga briljans kommer er glädje att bli extatisk. Det är i sanning ert naturliga tillstånd – ständig extatisk glädje – och det kommer att bli som om ni aldrig hade lämnat det, vilket ni naturligtvis aldrig har gjort. Era minnen av smärta, rädsla, svek, nöd och lidande av något slag, vilket är en sådan tung börda för er nu, kommer inte att finnas mer – därför att de var totalt illusoriska och upplöstes med illusionen.

Eftersom ni upplever illusionen som verklig är det här mycket svårt för er att förstå, och många av er kanske tänker att det skulle bli en förlust att inte ha minnen av dessa dåliga tider, någonting som skulle förta glädjen av uppvaknandet till Verkligheten, att finna att de har försvunnit. Men så är inte fallet. Att vara i glädje med absolut inga minnen av illusionen är att vara fullkomligt befriad från detta olyckliga tillstånd och från minsta lilla skugga det kan kasta på er nuvarande glädje.

Människor som har genomgått trauman i sina liv försöker att glömma dem, försöker förneka att de någonsin hände, och plågas ofta av fruktansvärda mardrömmar i vilka de återupplever intensiteten av dessa hemska upplevelser, och som ett resultat av detta känner de ofta skräck för att sova. Så gör också barn som har haft mardrömmar av något slag.

Minnen av denna karaktär skulle bara förta glädjen och friden för er, och hur som helst skulle det inte vara någon mening alls med att ha minnen av hemska upplevelser, som egentligen aldrig har inträffat. I Verkligheten upplevs alla händelser nu och de är alltid positiva, eftersom det är i det tillstånd som Verkligheten bevaras i evighet för Guds Gudomliga skapelser.

Att vara vaken är att vara i glädje och harmonisera med hela skapelsen i en salig symfoni av kreativitet, som aldrig upphör att förvåna och överraska alla med de oändliga möjligheter som ständigt erbjuds. När ni vaknar kommer uttrycket ”aldrig en tråkig sekund” – vilket normalt innebär en min av ånger eller klagan – att vida överträffas

Mänskligheten är på gränsen till otroliga möjligheter och spännande händelser, när ögonblicket för ert uppvaknande går framåt för att möta er med ökande hastighet. Låt inte andras tvivel eller skepsis distrahera er från era plikter som Ljusarbetare, vilket är att uppmuntra och inspirera alla som ni över huvudtaget umgås med, genom att visa kärleksfulla attityder och deltagande beteende i varje situation ni befinner er i.

Kom ihåg att ni har gränslös assistans från de andliga världarna, för att hjälpa er att bevara er egen andliga balans och villkorslöst kärleksfulla lugn, oavsett omständigheterna. Fråga bara. Vi lyssnar alltid och svarar omedelbart. Men var öppna för oväntade förslag, de kan tyckas märkliga – kanske till och med olämpliga – i jämförelse med vad ni hade förväntat er att höra. Så lita på er intuitiva känsla av vad som behövs för att hjälpa er att identifiera det bästa svaret i alla situationer ni befinner er i, släpp alla egoistiska behov av att bli erkänd som smart eller klok och lita på den vägledning som erbjuds som svar på ert anrop på hjälp.

Som Ljusarbetare kommer ni finna er allt mer efterfrågade för att hjälpa andra som har blivit rädda och förvirrade, när problem som de trodde var lösta för länge sedan, än en gång stormar in i deras medvetande för att återigen bli lösta. (Det kanske är så att ni själva har frågor och problem som ni behöver lösa. Att lösa dem kommer att hjälpa er ofantligt med att få tillgång till den medkänsla som behövs för att lösa era problem och att hjälpa andra att göra detsamma.) Detta är ett tecken som även om det tycks dem att dessa frågor har behandlats på ett tillfredsställande sätt, så har de till en viss del förnekat dem förmodligen på grund av att den smärta de kände när de tog itu med dem, var så intensiv att de var tvungna att säga till sig själva ”nu räcker det!”

Era problem måste vara helt lösta innan ni kommer att känna er fria att vakna, eftersom olösta problem blockerar och hindrar er önskan om att öppna er för, och acceptera Kärleken som er Fader erbjuder er och alla andra på Jorden, villkorslöst och utan urskiljning. Att frigöra era problem - genom att inte längre hysa agg, förbittring, ilska, dömande eller önskemål om vedergällning mot någon som ni tror har förolämpat eller kränkt er – gör det möjligt för er att delta i och bli en del av den villkorslösa och urskillningslösa Kärlek som Gud erbjuder till alla för evigt.

Ni, varendaste en av er, är en viktig del av Guds Gudomliga Kärleksfält, men om ni håller fast vid problem som över huvud taget innefattar något fördömande, betyder det att ni inte accepterar villkorslösheten hos Kärleken och då håller ni tillbaka Den och blockerar er själva från att kunna ta emot Den. Det är som att säga: ”Jag skulle aldrig vilja vara medlem i en klubb som har människor som mig/henne/honom som medlemmar” syndrom. I Guds Gudomliga Verklighet är alla alltid välkomna. Inga sponsorer, rekommendationer, avgifter eller speciella talanger är nödvändiga. Släpp era problem och vakna!

Med så mycket kärlek,Saul

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.se02.05.2012
via John Smallman, 2 maj 2012


Fred, harmoni och överflöd är på väg att inträffa – inga om, och eller men!Det verkar för en del av er som att ni har väntat en oändligt lång tid för ert uppvaknande, och det beror först och främst på att tiden verkar gå så långsamt när ni lever i en stor förväntan inför en händelse som ni vet kommer att ge er alla en fantastisk lycka vars like aldrig har upplevts på Jorden. Och era förväntningar är absolut förståeliga. Det kommer inte att bli några besvikelser, eftersom det Gud levererar alltid är långt över förväntan! Och han kommer att leverera.

Ni har blivit lovade en Ny Värld i vilken fred, lycka, harmoni och överflöd är evigt närvarande för alla och det är precis vad som håller på att hända – inga om, och eller men! Och när det händer kommer era hjärtan att fyllas med gränslös glädje. En glädje så intensiv att det är fullständigt bortom er förmåga att föreställa er det, det måste upplevas, och det kommer ni att göra.

Det är de Goda Nyheterna, och även om det inte är nya nyheter, eftersom ni alltid har vetat att dess tid kommer, är den evig, tidlös och permanent. Vad ni har väntat på är nästan här, och tecknen på de stora förändringarna, som kommer att förkunna detta storslagna ögonblick, visar sig över hela världen.

Bara de som önskar vara omedvetna är oförmögna att känna spänningarna och förväntningarna i luften som omger er alla. Och deras fria vilja tillåter dem att hålla fast vid den omedvetenheten. Onödigt att säga, men många av de omedvetna börjar undra om det är så klokt av dem att fortsätta hålla fast vid detta tillstånd av envis orubblighet, vilket enbart verkar fortsätta och orsaka oöverstigliga problem över hela världen, på grund av människors oförmåga att samarbeta till förmån för alla. De har en inre känsla av att det måste finnas ett bättre sätt.

De vet, eftersom alla på Jorden vet – även om den kunskapen kanske för närvarande är begravd under monumentala mängder med skräp – att livet är avsett att vara en evig upplevelse av gränslös glädje. På grund av de olyckliga förhållanden som illusionen står för och lidandet och smärtan det ständigt ger till alla som väljer att fokusera sina krafter på dess aspekter, finner de det mycket svårt att svara positivt på det hopp som har börjat sippra in i deras medvetande. De tittar på historien, sin egen eller världens, och blir väldigt nedslagna för det verkar som att det hela tiden bara upprepar sig.

På grund av det arbete som Ljusarbetarna gör – de har förändrat sina attityder genom att släppa allt som är kärlekslöst och innefattat medkänsla, acceptans och förlåtelse för alla – intensifieras det Gudomliga energifältet som omsluter planeten och infiltrerar det individuella energifältet hos varenda en på Jorden vid denna tid, och väcker hopp och tro inom dem, som har legat dolda och obekräftade under så lång tid.

Den kärleksfulla andliga hjälp som strömmar ner över Jorden vid denna tid i er utveckling, ökar ständigt för att säkerställa att alla får kallelsen för uppvaknandet. Att inte vakna upp är ett medvetet beslut om att inte höra, inte lyssna och att inte vara medveten, som har tagits av någon som förblir omedveten om mänsklighetens andliga utveckling. Hur som helst, det Gudomliga energifältet kommer inte att sluta i dess försök att övertyga dem om att de är innerligt älskade och att deras uppvaknande kommer att ge dem outsäglig glädje. Det är oundvikligt att så småningom, när deras lidande blir outhärdligt och de väljer att förenas med Gud, att de då accepterar detta Gudomliga erbjudande - vilket alltid är tillgängligt och aldrig kommer att bli tillbakadraget – och kärleksfullt blir indragna i Guds Gudomliga famn.

Om någon av era nära och kära verkar ovilliga eller bestämt vägrar att låta sig öppnas för de positiva energierna som strömmar ner över planeten, sänd dem stilla och lugnt kärlek och acceptans och vet att när de är redo, vilket är oundvikligt, kommer även de att vakna. Ingen kommer att bli övergiven, så oroa er inte för dem. Det Gudomliga ödet har ett underbart utfall planerat för varenda en av er utan undantag. Evig glädje och oändlig lycka för alla är Gudomligt garanterat.


Med så mycket kärlek, Saul.

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
06.05.2012
via John Smallman, 6 maj 2012

Ni känner er mer hoppfulla och mer optimistiska trots kaoset.Vi i de andliga världarna ser på er med glädje, när vi följer framstegen ni gör för att släppa de gamla själviska attityderna och omsluter det gudomliga fältet av Kärlek som omger er, och som konstant erbjuder er fred, tro och det självförtroende ni behöver för att ta er ut ur illusionens mörker och in i verklighetens strålande Ljus. Ni vet att det är där ni hör hemma, att det är där ni verkligen existerar och att ni förbereder er själva för att vakna upp till det lycksaliga tillstånd, där alla era behov i överflöd blir sörjda för.

Ni kommer inte att bli förlorade i diset av förvirringen, som har dolt er sanna identitet för er, så länge till. Dess tid är förbi och med er hjälp kommer den att lösas upp och göra det möjligt för er att än en gång få uppleva Guds Kärlek, som alltid har varit tillgänglig för er, även om det ofta har verkat som att ni varit ensamma och vilsna i en extremt fientlig miljö. Vetskapen om vem ni är håller på att sippra in i ert medvetande och kan inte längre förbli obekräftad, eftersom det för med sig Ljuset som kommer att aktivera ert uppvaknande.

Till en början blir det lite förbryllande för er, eftersom ni känner er mer hoppfulla och mer optimistiska trots kaoset av konflikt, oärlighet och korruption världen över, vilket blir allt mer uppenbart. Det blir uppenbart på grund av er växande medvetenhet om vem ni är, vilket gör det ganska klart att tillståndet av brist, av övergivenhet och av lidande som ni har genomgått i eoner måste vara helt overkligt. Yes, ni har äntligen kommit till den enda möjliga slutsatsen om ert nuvarande tillstånd, nämligen att det är overkligt. Och vilken lättnad det är att inse att det bara är en hemsk mardröm från vilken ert uppvaknande är oundvikligt.

Och vakna kommer ni att göra – eftersom det inte bara är Guds Vilja att ni gör så, utan det är definitivt er vilja också. Och er vilja att vakna stärks och intensifieras dagligen, när ni omfattar de förändringar ni måste göra för att frigöra er från den mardröm, i vilken egoismens agenda har lett till en orimligt lång misär och lidande för den övervägande majoriteten.

Medvetenhet om de skador som har orsakats, genom kärlekslösa attityder och beteenden, kan inte längre undvikas på grund av tillgängligheten av alla kommunikationsnät världen över, som gör det omöjligt att dölja någonting längre. Varje händelse, varje attack och varje uppvisning av medkänsla och kärlek blir direkt synligt över hela världen.

De som skulle kontrollera er genom sitt ägarskap av de traditionella medierna, av många politiker och av stora multinationella företag och bankkonglomerat, är nu oförmögna att hålla sina aktiviteter hemliga och de åtgärder de har tagit för att behålla sina maktpositioner, har blivit allt mer öppna för offentlig granskning.

Den korrupta verksamheten hos dem, som konsekvent hävdat att ”tjäna folkets bästa intressen” var deras motiv för att inneha höga ämbeten, är nu avslöjat. De utgör en skarp kontrast, i jämförelse med dem som outtröttligt och i tysthet gör sitt yttersta, ofta i mycket svåra omständigheter, för att tjäna och hjälpa dem över hela världen, som är i trängande behov av mat, husrum och medicinsk hjälp.

Tack vare många oberoende journalisters och reportrars hårda arbete, ofta med stor risk för dem själva, har verksamheten hos dessa mycket olika grupper blivit allmänt känt. Resultatet av denna enorma ökning i förmågan att bli informerad om vad som verkligen händer världen över, gör det möjligt för alla att förstå och medverka till de nödvändiga förändringarna i attityder och beteenden, individuellt och kollektivt, som leder er framåt till den Nya Tidsåldern av fred, harmoni och överflöd som ni har eftersökt och hoppats på och som länge har förutsagts och lovats.

Den utspridda korruptionen över hela världen, som har uppfattats som outplånlig på grund av sin allt överskuggande närvaro, ses slutligen för vad den är; en enorm dränering av era energier och resurser. Och den kommer att utrotas. När det händer kommer alla att dra en stor suck av lättnad när de finner att vad de begär och behöver blir snabbt och fritt tillgängligt, utan att de måste underkast sig själviska krav från dem som ska tillgodose dem. Öppenhet, ärlighet och integritet är nyckelord som öppnar dörren till frihet och överflöd för alla, och ni skapar dem genom att släppa gamla kärlekslösa attityder och omfatta Kärlekens fält som omger er i varje ögonblick. Fortsätt att hålla ert Ljus högt – för tidpunkten för ert stora uppvaknande närmar sig snabbt.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
29.04.2012
via John Smallman, 29 april 2012


När någonting besvärande sveper in i ert medvetande, låt det bara flödaDen kommande händelse som ni – mänskligheten – har fört fram stadigt så länge, med icke ovanliga, uppenbara steg tillbaka, kommer än närmare. Ja, allt sker enligt tidtabell, och ert uppvaknande kommer att ske precis som har planerats gudomligt med er entusiastiska hjälp och ert medgivande. Varje tvivel om detta som ni skulle kunna hysa är helt utan grund. Släpp dem, och fokusera er uppmärksamhet på vad ni verkligen önskar ska ske, och se till att det förverkligas. Det är ert uppdrag, skickligt assisterat av oss alla i de andliga sfärerna som konstant erbjuder er råd (men endast då ni söker det) och uppmuntran.

För att ha tillbringat så många eoner i den illusoriska omgivning som ni har skapat för att spela era spel i har fått er att bygga ett hårt skal omkring er för att skydda er från attackerna som har varit en pågående aspekt av denna konstiga omgivning. Vad ni mest är engagerade i nu är att mjukna och ta bort det skalet så att ni fullt ut kan interagera med det gudomliga fältet av Kärlek som omger er vid alla tidpunkter och som längtar efter att hålla er i sitt kärleksfulla famntag.

För att mjuka upp detta skal, och för att möjliggöra för er att släppa taget om det, tar ni tag i alla dessa kärlekslösa frågeställningar och attityder då de strömmar in i ert medvetande, ibland med mycket skakande effekter. Att vakna är att vakna in i den gudomliga Närvaron där allt är Kärlek. Inget som är kärlekslöst kan komma in eftersom strålglansen från det gudomliga Ljuset fullständigt överväldigar och skrämmer allt som är kärlekslöst. Varje rädsla ni må ha att ni kommer att bli gudomligt dömda och befunna i avsaknad av kommer från er djupa inre kunskap om detta.

Ni vet att för att försöka komma in i Guds närvaro med något förutom Kärlek i era hjärtan är en meningslös strävan.För att komma in i den gudomliga Närvaron måste ni önska och avse att göra det med hela ert hjärta, men om ni fortfarande härbärgerar kärlekslösa tankar eller attityder, då gör ni inte det med en önskan och avsikt av hela ert hjärta, och det är därför det skulle vara meningslöst.

Ni är så vana vid att hålla tillbaka delar av ert hjärta då ni relaterar till andra, ifall ni skulle bli attackerade och förråda, att det är svårt för er att släppa fri de där resterande kärlekslösa elementen som verkar ha försett er med viktigt beskydd så länge. Och det är dessa kvardröjande kärlekslösa aspekter som ni fortfarande håller i era hjärtan som ni är på väg att ta tag i och frisläppa då ögonblicket för ert strålande uppvaknande närmar sig. Följaktligen, blir många störda och distraherade då aspekter av dem själva som de hade begravt djupt inom sig sugs upp till ytan av deras medvetande för att släppas fria.

Kom ihåg, att ni ständigt erbjuds enorm hjälp från de i de andliga sfärerna så att ni kan snabbt och effektivt kan hantera dessa frågeställningar, och det finns inte en chans att ni kan misslyckas med det. Dock, kan det vara mycket obehagligt för er. När någonting chockerande eller mycket störande sveper in i ert medvetande, låt det bara flöda. Försök inte att stoppa eller blockera det – ni behöver inte agera på det, heller – bara låt det flöda. Det kommer inte att vara, och när det har passerat, kommer ni att känna er mer levande, mer trygga, mer säkra och mer självsäkra på er själva. Vad som kommer att ha skett är att den intensiva energin som ni behövde blockera, förneka, eller gömma er från är nu tillgänglig för er att använda och njuta av, vilket resulterar i en markerad sänkning av trötthet och stress som dess felanvändning hade orsakat, och ni kommer att bli piggare av det.

Sannerligen har er stig mot uppvaknande blivit mycket kortare; huvuddelen är till stor del bakom er nu, och då ni släpper fritt vad ni behöver släppa fritt och tillåter era hjärtan att öppna sig än mer fullt, kommer er tro i den gudomliga utgången som har planerats sedan ögonblicket av uppenbar separation att fortsätta att stärkas och intensifieras, tills ni kommer att veta i ert medvetna sinne att Guds Vilja och er är tryggad.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
22.04.2012
via John Smallman, 22 april 2012

Ni hyser fortfarande tvivel och oro om oundvikligheten av denna stora händelse.Då ögonblicket för ert uppvaknande närmar sig så känner många av er att det tar på era energier att fortsätta att hålla fast vid Ljuset, för trots er tro så har ni fortfarande tvivel och oro om oundvikligheten av denna stora händelse. Detta är mycket förståeligt för ni har vant er vid besvikelserna från missade tillfällen, missade möten, och icke genomförda händelser eller framträdanden mot vilka ni har sett framemot med ivrig förväntan. Och ni är rädda att ni återigen blir besvikna.

Illusionen leder alltid till besvikelser; det är dess karaktär, och då ni tillbringat så mycket tid i den så har ni börjat förvänta er detta. Men, ni är gudomligt skapade varelser av enorm kraft, vilket betyder att ni har makten att förändra illusionen och vakna upp från den. Kollektivt så förändrar mänskligheten hela tiden illusionen genom att bara tänka på vad som pågår inom den, även om, då era tankeprocesser är så betingade av illusionen att vad som händer ofta förefaller att vara det helt motsatta av vad ni hoppades på och menade. Många av er, medan ni hoppas på det bästa, förväntar er det värsta och som en konsekvens så är det detta som levereras.

De som vill kontrollera er uppmuntrar denna tankelinje då det är precis vad de försöker att uppnå – det värsta (som ni ser det) – för de tror att det stärker deras inflytande över er. Det framstår för er som att det finns lite som ni kan göra individuellt för att förändra saker till det bättre så ni tillåter tvivel, depression, och i stort sett negativa fördömanden och attityder att sysselsätta era sinnen med. Att göra detta är att ge bort er kraft! – ge bort det till de som påstår sig veta vad som är bäst för er, och som skapar situationer för att uppmuntra er att tro att så är det. Och dessa attityder uppmuntrar de med vilka ni interagerar att göra samma sak.

Detta är en mycket stark, negativ ”feedback-loop” som ni måste, som ni kan, och som ni kommer att bryta genom att stadigt fortsätta att hålla Ljuset. Detta är er uppgift, ert ansvar, och er anledning till att vara på jorden vid detta ögonblick i mänsklighetens utveckling. Ni har all den spirituella assistansen ni behöver för att övervinna er tvivel och rädslor, men ni måste använda det genom att hålla Ljuset högt för alla att se.

Var positiva! Ert uppvaknande är gudomligt säkrat, och djupt inom er själva så vet detta absolut. Så släpp era tvivel – de är helt utan giltighet – och andas in Kärleken som väntar på ert accepterade av Den. Kärlek kommer att omsvepa er, stärka Ljuset som ni bär, skingra era tvivel, och höja era energinivåer.

När ni släpper era tvivel, även om ni bara kan göra så kortvarigt, så strålar hela er personlighet, och de runt er känner detta. Tänk er en tid när ni hörde en motiverande talare som höjde ert humör, och inse att när ni är utan tvivel så är också ni en motiverande talare! Och det lyfter och uppmuntrar andra.

Meningen med att hålla ert Ljus högt är att motivera er själva, och alla de med vilka ni interagerar, att vakna upp. Som jag sa, ni har all den hjälp som ni behöver från de spirituella rikena för att göra detta, men ni måste svara med en stark intention att vakna upp, då ni har fri vilja kommer ni inte och kan ni inte tvingas att göra så. Gods vilja för er är att ni använder era gudomliga gåvor – fri vilja, kärlek, medkänsla, acceptans, förlåtande, och mer – såsom ni verkligen önskar er. Men ni kan bara göra detta genom att släppa era tvivel, rädslor och oro, och alla känslor som säger att ni inte är värdiga.

När ni håller dessa begränsande uppfattningar och håller er till dem, övertygade om att de är riktiga, så låter ni ert ego styra över er, bekräftande er rädsla, och leder er till att projicera dömande på andra och stärka ert eget behov att ha rätt; och i det tillståndet så förefaller det som egot säger er att vara rätt, och er önskan att följa dess vägledning förefaller att vara helt rätt.

När ni släpper dessa uppfattningar – och de tjänar er i sanning inte längre – kommer ni att finna hur ni själva mår mycket bättre. Era sanna önskningar kommer i tankarna – era önskningar som alltid är i linje med det gudomliga. Öppna era hjärtan, låt Kärlek övergjuta dem, andas in Det, känn hur Det fyller er hela varelse – och förstå hur mycket Gud älskar er.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
25.04.2012
via John Smallman, 25 april 2012

Stor glädje och lycka väntar mänsklighetenMänsklighetens framsteg på vägen till uppvaknandet accelererar nu ständigt, eftersom allt fler Ljushållare släpper gamla attityder som är långt bortom ”sista förbrukningsdatum”. I stället tar de till sig den Kärlek som omger dem, i avsikt att hela tiden hålla sig fokuserade på det Gudomliga energifältet och att dela den Kärlek, som urskillningslöst erbjuds, med alla på planeten. Resultatet blir, att Ljuset som utgår från dem blir allt mer lysande, och den styrka det ger intensifieras oavbrutet och strömmar ut i världen för att skapa de förändringar som kommer att tillåta och entusiastikt uppmuntra alla att gå framåt mot det stora uppvakningsögonblicket.

Allt eftersom ni närmar er denna magnifika händelse, kommer er energi att fortsätta att intensifieras och de nödvändiga förändringarna, som ni får till stånd över hela världen, kommer att inträffa med ökande hastighet. Redan nu är många på Jorden medvetna om att något av enormt stor betydelse snart kommer att hända, och medans de kan känna sig lite ängsliga och rädda, så upplever de också en känsla av att allt sker till det bästa. Detta är det första tecknet på igenkännande för många om deras djupt liggande kunskap, och om att det finns en Gudomlig Plan och att den kommer att förverkligas till evigt gagn för alla. Det finns en känsla av hopp i luften och det är fullständigt berättigat – Guds Vilja kommer att ske.

Den väg som ni har följt så länge, tydligen väldigt långsamt och med så många bakslag, leder nu oundvikligen hemåt. Det har alltid varit er kollektiva avsikt att vakna upp från illusionen, eftersom ni bara skulle delta ett litet tag. Men så klart, en av dess komponenter är tid, och den verkar oändlig, speciellt om ni är rädda, ängsliga eller lider. Men när ni öppnar upp er själva för det Gudomliga energifältet som hela tiden omger er, och ni börjar känna den Kärlek som den erbjuder er, då börjar en känsla av säkerhet sippra in i ert medvetande med vetskapen om att allt tas omhand och att det fantastiska resultat som Gud har lovat er, är absolut säkert och oundvikligt. När er säkerhet växer, då växer också ert Gudomliga energiflöde, som flyter genom var och en av er och för er samman som En i den Gudomliga Kärleksfloden som är ohejdbar och allomfattande.

Stor glädje och lycka väntar mänskligheten. Att vakna upp från illusionen till Gudomlig Verklighet – det är allt som existerar och det är oändligt och gränslöst – är en upplevelse som är helt bortom er förståelse för närvarande. Förundran, häpnad och upprymdhet kommer inom kort att trollbinda er, när illusionen försvinner bort till den tomhet från vilken ni en gång byggde den, och ni kommer att komma fram som lysande och skimrande Ljus av er Gudomliga Närvaro. Storheten i det ögonblicket kommer att överstiga allt som ni någonsin kunde ha hoppats på, drömt om eller föreställt er ens i era mest skapande stunder. Håll kursen, håll ert Ljus högt så att alla kan se det och gå in i ert hjärtcentra för att känna Kärleken som rikligt flödar genom er, när ögonblicket för ert uppvaknande kommer allt närmare.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
18.04.2012
via John Smallman, 18 april 2012

En enorm förändring i uppfattningsförmåganNär mänskligheten vaknar kommer det att bli ett fantastiskt välkomnande från alla de som har tittat på och uppmuntrat er på er hemresa, ända från början, för eoner sedan. Tiden har ofta tyckts oändlig när ni har kämpat med förvirring och motsägelser på er spelplan, i era försök att förstå och blidka de olika påhittade gudarna med vilka ni försågs. Och, allt eftersom tiden gick, verkade förvirringen och motsägelserna bara att öka. Vi har varit med er hela tiden genom eonerna och erbjudit er tröst och stöd, även om ni den mesta tiden har förblivit låsta i ert tunnelseende, och oförmögna att märka vår närvaro eller vår innerliga önskan att hjälpa er att vakna.

Naturligtvis insåg ni inte att ni i princip sov och drömde, mestadels mardrömmar av rädsla, lidande och konflikter med varandra, eller av fördömande från en skoningslösa vredgade gud, som tillbringade tiden med att bevaka er för att försäkra sig om att ni lydde han ändlösa lagar och regler. Ändå fanns det alltid några få som var medvetna om vår närvaro och använde sig av vår hjälp, och som försökte visa er genom kärleksfulla exempel hur ni skulle gå vidare, och väcka upp er till kunskapen om ert gudomliga ursprung och öde. Hur som helst, dessa snälla och generösa själar blev för det mesta ringaktade, när deras kärleksfulla budskap inte överensstämde med den dominerande tron att livet måste vara en ändlös kamp, där återkommande krig var den ärorika vägen att visa makt och tapperhet hos dem som ville bli ledare, kungar och diktatorer, och för resten av er att visa sin missriktade lojalitet för dem.

Än idag tror fortfarande många på denna vansinniga filosofi och på behovet av förebyggande militära åtgärder för att bevara sina hem och sin kultur. Men efter alla dessa eoner beslutar sig majoriteten äntligen för att nu får det vara nog, att det måste finnas ett bättre sätt att leva, och denna uppfattning allena gör det möjligt för er att börja processen med att verkligen lyssna på varandra, så att sann kommunikation kan ske och att ersätta den ingrodda skrävlande oärligheten och bluffandet, som så länge har var varit ett hån mot allt, utom era mest grundläggande kommunikativa funktioner.

Denna enorma förändring av uppfattningsförmågan är den drivande kraften som driver er kraftfullt framåt mot det stora uppvaknandet, som är både er önskan och ert öde. Och eftersom det också är den gudomliga Viljan så är er framgång garanterad. Er ökade medvetenhet om att andra ofta är välmenande, lyfter er själ och uppmuntrar er att se den attityden, i stället för att förvänta er att bli attackerade och därför behöva vara redo att försvara er från någon form av misshandel. När ni blir duktiga på att släppa behovet av att ständigt vara beredda på att försvara er med kort varsel, kommer er energi att kunna kommunicera kärleksfullt och er medkänsla att växa, med resultatet av att samspelet med andra blir trevligare och mer harmoniskt, istället för tävlingsinriktat och defensivt.

Upptäck att vänliga kooperativa samspel uppnår betydligt större framgångar, när det gäller att lösa problem, än era gamla konfrontationsmetoder. Detta stärker ytterligare ert självförtroende och er självkänsla och ger er tilliten att börja acceptera, värdera och älska er själva – som er Fader alltid gör – för den underbara gudomliga skapelse ni verkligen är.

Fokusera på att värdera er själva och andra högre. Varför skulle ni inte det? När allt kommer omkring, Gud gör det. Och eftersom Han gör det, så måste ni alla vara av oändligt värde, och att uppskatta er själva mindre än Han gör är obegripligt. Han kommer att samla er alla för att visa er sanningen i detta så fort ni tillåter Honom att göra så. Öppna era hjärtan för Honom och låt Honom fylla dem med Kärlek och acceptans, som ni så desperat längtar efter, och vet att det finns inget som skulle ge Honom större glädje.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.se
11.04.2012
via John Smallman, 11 april 2012

Innan illusionen upplöses totalt kan ögonblick av tvivel och oro uppståAtt vakna upp är ditt öde och ingenting kan hindra dig från att uppnå det. Några av er kanske går igenom perioder av tvivel och oro när det verkar som om ni inte har något samband med de andliga aspekterna av er själva under dessa sista få ögonblick innan ert uppvaknande. Bi inte oroade av denna känsla av separation, det är bara så att ni blir mer medvetna om det faktum att i illusionen verkar ni vara separerade från både andra människor och från Gud och detta är smärtsamt.

Ni väljer att spela spelet av separation, och du har spelat det så bra att ni ha glömt att ni är evigt och oupplösligt förenade med varandra och till er Fader. När ni närmar er stunden för ert uppvaknande från detta intensiva, illusoriska tillstånd så minns ni reglerna i spelet och upplever en antydan av hur smärtan som separationen från Gud skulle kännas, om det nu kunde hända. Det är verkligen oroande, men det kommer att passera.

Du är för evigt Ett med Gud, inget annat tillstånd är möjligt. Ändå, innan illusionen upplöses helt och hållet, när du tillåter härligheten av det gudomliga Guds Ljus omfamna dig, kan tvivel och oro uppstå. De är overkliga, imaginära och de distraherar dig från att leva i NU-ögonblicket. När det inträffar kan och bör du mer effektivt lägga till styrka till uppvaknandeprocessen genom att fokusera på stunder av glädje och lycka som du minns från ditt liv. Och när tvivel eller oro uppstår, påminn dig själv om dessa ögonblick, förena dig igen med de känslor som då var aktuella och gör dem verkliga nu. Energin du får när du fokuserar på smärta och lidande från det förflutna drar dig tillbaka in i illusionen, för det är bara där som det är möjligt att uppleva dessa känslor, och det är något du inte vill göra.

Du är aldrig ensam! Jag fortsätter att påminna dig om detta, för när du kämpar med de dagliga frågorna i livet i illusionen är det nästan omöjligt för dig att inte fortsätta med att glömma bort detta. När du känner dig nedstämd, deprimerad, orolig – ta då en paus! Några få minuter hjälper, även några få sekunder kan hjälpa, och slappna av ditt sinne genom att fokusera på din andning, din kärlek till någon kär eller något annat fridfullt tillstånd. Be dina guider, änglar, eller Gud själv, att hjälpa dig att släppa de känslor som drar dig tillbaka in i den mardröm där det verkar som kärlek inte existerar på ett meningsfullt sätt. Och du kommer att få hjälp.

Glöm aldrig att du skapades i kärlek från kärlek, även då det i ditt illusoriska tillstånd inte verkar som det är så. Utan kärlek skulle det inte finnas något liv, ingen existens, därför att kärlek är allt där är. Det är Gud som uttrycker sig själv genom sin skapelse. Att veta detta, och djupt inom dig själv vet du detta, släpp då dina tvivel och din oro genom att påminna dig själv att detta är absolut och oåterkalleligt sant.

Vad du ser och upplever runt om dig är smärta, lidande, svek, otillräcklighet och konflikt som är ingenting annat än illusoriskt. Era världsvida, kollektiva kulturers trossystem har övertygat er om något annat som en del av det olyckliga spelet som ni har valt att spela, och nu är det dags för er att vägra att spela det längre. Och nu har ni mer hjälp än vad som någonsin förr varit tillgänglig för att hjälpa er att göra detta. Så samarbeta nu med tron att detta verkligen är sant och acceptera den kärleksfulla hjälp som erbjuds er hela tiden och entusiastiskt i varje ögonblick.

Ni kommer att vakna. Ni har sovit och drömt länge nog. Det är Guds Vilja och er, precis som det har varit sedan ögonblicket för er uppenbara separation från honom, och Hans Vilja kommer inte att förnekas eller förhindras. Vänd er till Honom i er tro när ni ber om hjälp, för Han kan inte vägra er. Ni är hans barn, evigt älskade, syndfria och skuldfria och ni har bara haft en hemsk mardröm. Hans enda önskan är att ni skall vakna upp i glädjen av Hans Närvaro och känna er själva ännu en gång som de ni verkligen är.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
08.04.2012
via John Smallman, 8 april 2012

Var förberedda för en storslagen livsförändrande händelse.Himlens målsättning för mänskligheten leder er alla framåt mot denna högst lovande händelse som kommer att föra med sig kärlek, lycka, fred och välstånd för alla; och denna händelse är naturligtvis ert uppvaknande in i ert naturliga och fullt medvetna tillstånd. Detta ögonblick närmar sig snabbt och kommer inte att försenas, även om det förefaller att många inte är redo att frigöra de kärlekslösa och dömande attityderna som, genom dess anammande och vidmakthållande, utesluter dem från att acceptera den ovillkorliga gudomliga Kärleken som konstant erbjuds till dem.

Ni ljusbärare ser dock till, genom er kärleksfulla beslutsamhet utföra Guds Vilja, att det nödvändiga medvetandet om vansinnet av dessa attityder kommer att gå upp för en större majoritet. En flodvåg av frisläppande kommer att svepa igenom mänskligheten då den till slut antar den obestridliga sanningen att Kärlek mjukt men oundvikligt erövrar och byter ut allt som är motsatt det. Med en insikt att motstånd är lönlöst, och det enbart erbjuder ytterligare lidande och smärta, kommer majoriteten av mänskligheten att med glädje ge sig till Guds älskande armar.

Och när de gör så, blir det ett ögonblick av högsta härlighet, och för att använda en analogi som inte alls kan jämföras med det som ni i själva verket kommer att uppleva, så blir det liknande effekten som ni kanske skulle uppleva om ni på ett ögonblick förde er från djupet av en icke upplyst kolgruva till det strålande solskenet och dagsljuset på en tropisk strand. Och sedan kommer en slående och fantastisk känsla av förundring att rensa ut från era sinnen de sista få resterna av dimman av tvivel och förvirring, i vilken det förefaller att ni har varit indragna så länge.

Hastigheten med vilken ni närmar er denna magnifika händelse accelererar då det gudomliga omger det gudomliga fältet av Kärlek som omsluter planeten och allt på den intensifieras och stärks. Det finns ingen undflykt från Guds Kärlek för er. Och det finns ingen undflykt från den oändliga extas i vilket Det kommer att omge er.

Var förberedda för att storslagna livsförändrande händelser händer och sker inför er då ni till slut vaknar upp in i Verklighet, för det kommer att ge er allt ni behöver för en fridfullt och lyckligt levnad i en härlig och inspirerande miljö. Alla era skapande talanger och färdigheter kommer att blomma då ni börjar att helt och fullt uttrycka er själva och med fullt självförtroende i vilket än fält som ni finner att ni samstämmer med. Och i detta fält, med alla de otroliga möjligheterna som det erbjuder kommer ni att finna er själva omgivna av många kärleksfulla följeslagare med liknande talanger och intressen med vilka ni kan arbeta synergistiskt och harmoniskt för att produceras bländande vackra skapelser till glädje för alla.

När ni väl har vaknat upp kommer ni aldrig igen att stöta på ensamhet och all den sorgsenhet som kommer med det onaturliga slumrande tillståndet som ni har varit i; även om då ni så känner kommer ni inte att ha något problem att finna en inspirerande plats där ni kan vara ensamma. – i kärlek, frid och gemenskap med er själva och Gud. Verklighet är en plats med gudomlig njutning, där ni till fyllo kan använda alla de skapande gåvorna vilka Gud har gett er, med övertygelse i kunskapen att allt ni tänker, säger, eller gör, är en absolut vacker skapelse av oändlig kärlek menad att ni entusiastiskt delar med Gud och med alla era bröder och systrar. Och deras entusiasm för vad än ni väljer att skapa kommer att motsvara er egen, och så även er entusiasm för vad än de väljer att skapa.

I sanning, för närvarande, så kan ni inte ha den ringaste aning om de under som väntar på att utveckla sig för er. Förvänta er ert uppvaknande med spänning och visshet för vad Gud har lovat kommer Han att leverera, ingen kommer att bli besviken. För hos Gud finns ingen sådan möjlighet.

Med så mycket kärlek, Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
04.04.2012
via John Smallman, 4 april 2012

Vad ni gör är av ovärderlig vikt.När ert uppvaknande sker – då alla negativa och icke kärleksfulla tankar och attityder upplöses – så kommer en total frid och kärlek att fylla er hjärtan, och expandera dem för att innefatta oändligheten. Lyckan som detta kommer att ge er är högst obeskrivlig, och det är gudomligt garanterat. Medan ni med förväntan väntar på detta spännande ögonblick, vet att ni konstant ses om och stöds av de i de spirituella rikena.

De är med er för att assistera er att demonstrerar för era systrar och bröder detta nödvändiga tillstånd av öppenhet, vilket kommer att uppmuntra och göra det möjligt att frigöra deras motvillighet att erkänna – eller deras vägran att tro på – den inre rösten för Gud som finns inom var och en av er, och vilken konstant kallar på alla att vakna upp.

Och vakna upp kommer ni att göra – för det är Guds Vilja. Och Guds Vilja är mänsklighetens vilja, för som en del av Gud, i Ett med Honom, så är ingen annan vilja möjligt. Folk har bara gått vilse i labyrinten av Illusionen, och det distraherar dem från att komma ihåg vilka de i sanning är. Ni som håller Ljuset av Gud högt, genom att mjukt och snällt ge kärlek, medlidande, acceptans och förlåtelse till alla, har en djup påverkan på alla med vilka ni interagerar fysiskt, mentalt, känslomässigt, och spirituellt, även om ni förblir omedvetna om det.

Vad ni gör är av enorm vikt. I själva verket, vad ni gör är en kritisk del av den gudomliga planen, vilket är anledningen till att ni får all kärlek och stöd ni behöver från de spirituella rikena, och det är anledningen till varför att det inte finns någon möjlighet till att ni kommer misslyckas i er gudomliga strävanden.

Tiden som finns tillgänglig för de som väljer att leva med konfrontation, tävling, och i stort sett icke kärleksfulla sätt på det gamla viset rinner snabbt ut, och en ny ålder av upplyst levnad gryr för att byta ut det. Det finns inte den minsta möjlighet att detta kommer att förhindras för det är tillståndet mot vilket ni har utvecklats sedan urminnes tider, med konstant kärleksfull vägledning från de spirituella rikena för att försäkra er slutliga framgång, och som konsekvens så har ni gjort enorma kvantiteter av individuell utveckling på de inre nivåerna inför detta betydelsefulla utvecklingssteg.

Lidandet ni har genomgått då ni strävade att förstå det som inte kan förstås – illusionen – har inte varit utan mening, även om Guds Vilja för er aldrig har påtvingat detta på er eller krävt av er att ni upplever det.

Meningen är ert växande medvetande om vansinnet av detta sätt att leva med all sin kärlekslösa, skrämmande, defensiva och provokativa attityder som konstant leder till dömande och inte ett accepterade av varandra… och naturligtvis oändliga krig.

Ert öppnande medvetande säger er på icke tvetydiga sätt att det finns mycket, mycket bättre sätt för att hantera frågorna som orsakar er så stor rädsla och oro. Och ni reagerar med avsikt för att föra er framåt och ut er den återvändsgata in i vilken er övergripande desillusionering med livet har fört er.

Kreativa idéer för att förstärka era delade erfarenheter med livet och för att ge det glädjen och lyckan som ni så desperat snabbt vill sprida runt världen, och även inom den dominerande nyhetsmedian finns det tecken på denna upplyftande och uppmuntrande framfart mot sunt förnuft och vishet i det dagliga livet.

I det alternativa eller ocensurerade nyhetsmedia så är reportagen om dessa upplyftande, inspirerande och snabbt växande fenomenen enorma. Låt inte er själva bli deprimerade eller missledda av de negativa och nedåt dragande nyheterna från de dominerande nyhetskanalerna, vilka synbarligen fokuserar sig nästan helt på lidande, smärta, och de katastrofer som är tillgängliga.

Ja, dåliga saker händer fortfarande, men fokusera er inte på dem till en sådan grad att ert hopp och tro på den gudomliga planen börjar betvivlas. Er tro och ert hopp demonstrerar Ljuset som ni bär högt för alla att se.

Håll dem främst i ert medvetande, och be om hjälp från era guider, från de spirituella rikena, och från er Kärleksfulla Fader, att assistera er att göra så. När ni ber om hjälp så kan ni alltid höras och hjälp kommer alltid.

Vad ni gör är av ovärderlig vikt; och ni kan göra det; och för det är ni stort ärade. Vet att ni är gudomligt skyddade och oändligt älskade i varje ögonblick, och påminn er själva ofta om att den gudomliga planen för mänsklighetens uppvaknande är helt ostoppbar.

Med så mycket kärlek,Saul

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
01.04.2012
via John Smallman, 1 april 2012

Vad som håller på att hända är av en fantastiskt betydelsefull karaktär.Mycket har hänt sedan vi sist talade med er, då ni alla arbetar för att fullborda de slutliga preparationerna som gör det möjligt för er att vakna upp i Verklighet. Det finns en händelse som snart kommer att äga rum. Jag vet att ni inte tycker om det ordet, men det finns i sanning inget tillfredsställande ord istället, så ”snart” är ordet vi måste använda.

Ljuset som ni alla bär och visar fortsätter att bli starkare då ni gör er av med gamla och icke kärleksfulla attityder och uppförande. Över hela världen så har detta Ljus en mirakulös effekt då det sprider sig som ringar utåt och blandas in med energierna av alla som stadigt och bestämt arbetar för att inför de nödvändiga förändringarna för att föra mänskligheten framåt och in i den sedan länge väntade på och entusiastiskt förväntade nya åldern.

Som ni väl vet så omfamnar Guds kärlek allt liv för han skapade det. Livet är en evig gåva från Honom, vilket erbjuder ett oändligt urval av upplevelser från vilka ni kan välja för att lära er om Honom och förstå hur mycket Han älskar er. I illusionen, som ni lever livet som en människa, så kan mycket väl lidandet och smärtan som ni ser och upplever leda er till att tro att detta inte är fallet. Illusionen är dock illusorisk och så är också era erfarenheter inom den.

I vilket fall som helst så ger det er lektioner som kommer att leda er ut ur den och hem till Verklighet om ni frigör er från de myriader av stela uppfattningar i vilka illusionen förefaller att snara in er. Fler och fler av er gör detta då ni mer och mer blir medvetna om att ego baserade separations agendor och uppförande bara leder till fler konflikter och lidande. För att livet skall vara njutbart måste alla samarbeta för att skapa en harmonisk och integrerad omgivning, medan individualiteten som var och en av er har valt att uppleva accepteras och respekteras.

Sedan urminnes tider, trots enorma ansträngningar från ett fåtal upplysta varelser, så har mänskligheten val att engagera sig i misstro, disharmoni, och konflikt som ett sätt för att skydda sig själva från de faror som andra synbarligen hotar dem med. Det destruktiva resultatet av detta uppförande har blivit alltmer katastrofalt då era tekniska färdigheter har avancerat och gett er än mer effektiva vapen med vilka ni kan hota och döda varandra.

I takt med att teknologin till ert förfogande har blivit mer effektivt så har er fruktan och rädsla ökat exponentiellt och det förefaller nu för många av er att för att överleva så måste ni attackera era fiender först innan de försöker att förstöra er. Rädslan som så många av er omfamnar så stort och entusiastiskt gör det mycket svårt för er att tänka klart – eller ens tänka alls.

Den illusoriska bubblan inom vilken all denna rädsla och lidande är inneslutet är omslutet av den oändliga gudomliga Kärleken, vilken nu kommer att spräcka den. Dårskapen av er situation går nu upp för alla, och som en konsekvens så söker en allt större majoritet av er efter bättre sätt för att lösa era skiljaktigheter och konflikter. Kärlekens makt att ändra allt blir erkänd, då den gör det möjligt för er att se med nya ögon och från ett nytt perspektiv.

Kärlek visar er att ni alla vill ha samma sak – fred, trygghet, och välstånd – och att detta slutresultat är tillgängligt när ni opererar från kärlek istället ifrån rädsla. Ett allt större antal av er släpper era attityder fulla av rädsla och i brist av kärlek och upptäcker glädjen och självförtroendet det ger er i ert dagliga liv.

Ni är i sanning välsignade att vara på Jorden vid denna tid i er utveckling, för vad som håller på att hända är av en fantastiskt betydelsefull karaktär – långt bortom vad som kan beskrivas i ord, eller vad era begränsade sinnen tänka. Håll er bara i försäkran om att allt kommer att inträffa precis som Gud ämnade, och att er glädje när så görs kommer att bli bortom allt som ni har kunnat tänka er eller upplevt.

Alla i de spirituella rikena förstärker konstant flödet av kärlek som var och en av er delar och ger ut i era dagliga liv då ni kontinuerligt arbetar mot ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande. Ni är aldrig ensamma; ni är hela tiden skyddade och stödda. Så, öppna era hjärtan i glädjefull acceptans av kärleken och assistansen som erbjuds er i varje ögonblick, och släpp alla återstående tvivel som ni kanske bär på angående sanningen och giltigheten av den gudomliga planen för er alla.

Ni går nu framåt mot ert uppvaknande med Himmelns Makt vid er sida, och inget kan förhindra hur härligheten av detta ögonblick uppslukar er i ren och överflödande extas.

Med så mycket kärlek,Saul

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska