invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

06.05.2012
via John Smallman, 6 maj 2012

Ni känner er mer hoppfulla och mer optimistiska trots kaoset.Vi i de andliga världarna ser på er med glädje, när vi följer framstegen ni gör för att släppa de gamla själviska attityderna och omsluter det gudomliga fältet av Kärlek som omger er, och som konstant erbjuder er fred, tro och det självförtroende ni behöver för att ta er ut ur illusionens mörker och in i verklighetens strålande Ljus. Ni vet att det är där ni hör hemma, att det är där ni verkligen existerar och att ni förbereder er själva för att vakna upp till det lycksaliga tillstånd, där alla era behov i överflöd blir sörjda för.

Ni kommer inte att bli förlorade i diset av förvirringen, som har dolt er sanna identitet för er, så länge till. Dess tid är förbi och med er hjälp kommer den att lösas upp och göra det möjligt för er att än en gång få uppleva Guds Kärlek, som alltid har varit tillgänglig för er, även om det ofta har verkat som att ni varit ensamma och vilsna i en extremt fientlig miljö. Vetskapen om vem ni är håller på att sippra in i ert medvetande och kan inte längre förbli obekräftad, eftersom det för med sig Ljuset som kommer att aktivera ert uppvaknande.

Till en början blir det lite förbryllande för er, eftersom ni känner er mer hoppfulla och mer optimistiska trots kaoset av konflikt, oärlighet och korruption världen över, vilket blir allt mer uppenbart. Det blir uppenbart på grund av er växande medvetenhet om vem ni är, vilket gör det ganska klart att tillståndet av brist, av övergivenhet och av lidande som ni har genomgått i eoner måste vara helt overkligt. Yes, ni har äntligen kommit till den enda möjliga slutsatsen om ert nuvarande tillstånd, nämligen att det är overkligt. Och vilken lättnad det är att inse att det bara är en hemsk mardröm från vilken ert uppvaknande är oundvikligt.

Och vakna kommer ni att göra – eftersom det inte bara är Guds Vilja att ni gör så, utan det är definitivt er vilja också. Och er vilja att vakna stärks och intensifieras dagligen, när ni omfattar de förändringar ni måste göra för att frigöra er från den mardröm, i vilken egoismens agenda har lett till en orimligt lång misär och lidande för den övervägande majoriteten.

Medvetenhet om de skador som har orsakats, genom kärlekslösa attityder och beteenden, kan inte längre undvikas på grund av tillgängligheten av alla kommunikationsnät världen över, som gör det omöjligt att dölja någonting längre. Varje händelse, varje attack och varje uppvisning av medkänsla och kärlek blir direkt synligt över hela världen.

De som skulle kontrollera er genom sitt ägarskap av de traditionella medierna, av många politiker och av stora multinationella företag och bankkonglomerat, är nu oförmögna att hålla sina aktiviteter hemliga och de åtgärder de har tagit för att behålla sina maktpositioner, har blivit allt mer öppna för offentlig granskning.

Den korrupta verksamheten hos dem, som konsekvent hävdat att ”tjäna folkets bästa intressen” var deras motiv för att inneha höga ämbeten, är nu avslöjat. De utgör en skarp kontrast, i jämförelse med dem som outtröttligt och i tysthet gör sitt yttersta, ofta i mycket svåra omständigheter, för att tjäna och hjälpa dem över hela världen, som är i trängande behov av mat, husrum och medicinsk hjälp.

Tack vare många oberoende journalisters och reportrars hårda arbete, ofta med stor risk för dem själva, har verksamheten hos dessa mycket olika grupper blivit allmänt känt. Resultatet av denna enorma ökning i förmågan att bli informerad om vad som verkligen händer världen över, gör det möjligt för alla att förstå och medverka till de nödvändiga förändringarna i attityder och beteenden, individuellt och kollektivt, som leder er framåt till den Nya Tidsåldern av fred, harmoni och överflöd som ni har eftersökt och hoppats på och som länge har förutsagts och lovats.

Den utspridda korruptionen över hela världen, som har uppfattats som outplånlig på grund av sin allt överskuggande närvaro, ses slutligen för vad den är; en enorm dränering av era energier och resurser. Och den kommer att utrotas. När det händer kommer alla att dra en stor suck av lättnad när de finner att vad de begär och behöver blir snabbt och fritt tillgängligt, utan att de måste underkast sig själviska krav från dem som ska tillgodose dem. Öppenhet, ärlighet och integritet är nyckelord som öppnar dörren till frihet och överflöd för alla, och ni skapar dem genom att släppa gamla kärlekslösa attityder och omfatta Kärlekens fält som omger er i varje ögonblick. Fortsätt att hålla ert Ljus högt – för tidpunkten för ert stora uppvaknande närmar sig snabbt.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska