invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

29.04.2012
via John Smallman, 29 april 2012


När någonting besvärande sveper in i ert medvetande, låt det bara flödaDen kommande händelse som ni – mänskligheten – har fört fram stadigt så länge, med icke ovanliga, uppenbara steg tillbaka, kommer än närmare. Ja, allt sker enligt tidtabell, och ert uppvaknande kommer att ske precis som har planerats gudomligt med er entusiastiska hjälp och ert medgivande. Varje tvivel om detta som ni skulle kunna hysa är helt utan grund. Släpp dem, och fokusera er uppmärksamhet på vad ni verkligen önskar ska ske, och se till att det förverkligas. Det är ert uppdrag, skickligt assisterat av oss alla i de andliga sfärerna som konstant erbjuder er råd (men endast då ni söker det) och uppmuntran.

För att ha tillbringat så många eoner i den illusoriska omgivning som ni har skapat för att spela era spel i har fått er att bygga ett hårt skal omkring er för att skydda er från attackerna som har varit en pågående aspekt av denna konstiga omgivning. Vad ni mest är engagerade i nu är att mjukna och ta bort det skalet så att ni fullt ut kan interagera med det gudomliga fältet av Kärlek som omger er vid alla tidpunkter och som längtar efter att hålla er i sitt kärleksfulla famntag.

För att mjuka upp detta skal, och för att möjliggöra för er att släppa taget om det, tar ni tag i alla dessa kärlekslösa frågeställningar och attityder då de strömmar in i ert medvetande, ibland med mycket skakande effekter. Att vakna är att vakna in i den gudomliga Närvaron där allt är Kärlek. Inget som är kärlekslöst kan komma in eftersom strålglansen från det gudomliga Ljuset fullständigt överväldigar och skrämmer allt som är kärlekslöst. Varje rädsla ni må ha att ni kommer att bli gudomligt dömda och befunna i avsaknad av kommer från er djupa inre kunskap om detta.

Ni vet att för att försöka komma in i Guds närvaro med något förutom Kärlek i era hjärtan är en meningslös strävan.För att komma in i den gudomliga Närvaron måste ni önska och avse att göra det med hela ert hjärta, men om ni fortfarande härbärgerar kärlekslösa tankar eller attityder, då gör ni inte det med en önskan och avsikt av hela ert hjärta, och det är därför det skulle vara meningslöst.

Ni är så vana vid att hålla tillbaka delar av ert hjärta då ni relaterar till andra, ifall ni skulle bli attackerade och förråda, att det är svårt för er att släppa fri de där resterande kärlekslösa elementen som verkar ha försett er med viktigt beskydd så länge. Och det är dessa kvardröjande kärlekslösa aspekter som ni fortfarande håller i era hjärtan som ni är på väg att ta tag i och frisläppa då ögonblicket för ert strålande uppvaknande närmar sig. Följaktligen, blir många störda och distraherade då aspekter av dem själva som de hade begravt djupt inom sig sugs upp till ytan av deras medvetande för att släppas fria.

Kom ihåg, att ni ständigt erbjuds enorm hjälp från de i de andliga sfärerna så att ni kan snabbt och effektivt kan hantera dessa frågeställningar, och det finns inte en chans att ni kan misslyckas med det. Dock, kan det vara mycket obehagligt för er. När någonting chockerande eller mycket störande sveper in i ert medvetande, låt det bara flöda. Försök inte att stoppa eller blockera det – ni behöver inte agera på det, heller – bara låt det flöda. Det kommer inte att vara, och när det har passerat, kommer ni att känna er mer levande, mer trygga, mer säkra och mer självsäkra på er själva. Vad som kommer att ha skett är att den intensiva energin som ni behövde blockera, förneka, eller gömma er från är nu tillgänglig för er att använda och njuta av, vilket resulterar i en markerad sänkning av trötthet och stress som dess felanvändning hade orsakat, och ni kommer att bli piggare av det.

Sannerligen har er stig mot uppvaknande blivit mycket kortare; huvuddelen är till stor del bakom er nu, och då ni släpper fritt vad ni behöver släppa fritt och tillåter era hjärtan att öppna sig än mer fullt, kommer er tro i den gudomliga utgången som har planerats sedan ögonblicket av uppenbar separation att fortsätta att stärkas och intensifieras, tills ni kommer att veta i ert medvetna sinne att Guds Vilja och er är tryggad.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska