invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

08.04.2012
via John Smallman, 8 april 2012

Var förberedda för en storslagen livsförändrande händelse.Himlens målsättning för mänskligheten leder er alla framåt mot denna högst lovande händelse som kommer att föra med sig kärlek, lycka, fred och välstånd för alla; och denna händelse är naturligtvis ert uppvaknande in i ert naturliga och fullt medvetna tillstånd. Detta ögonblick närmar sig snabbt och kommer inte att försenas, även om det förefaller att många inte är redo att frigöra de kärlekslösa och dömande attityderna som, genom dess anammande och vidmakthållande, utesluter dem från att acceptera den ovillkorliga gudomliga Kärleken som konstant erbjuds till dem.

Ni ljusbärare ser dock till, genom er kärleksfulla beslutsamhet utföra Guds Vilja, att det nödvändiga medvetandet om vansinnet av dessa attityder kommer att gå upp för en större majoritet. En flodvåg av frisläppande kommer att svepa igenom mänskligheten då den till slut antar den obestridliga sanningen att Kärlek mjukt men oundvikligt erövrar och byter ut allt som är motsatt det. Med en insikt att motstånd är lönlöst, och det enbart erbjuder ytterligare lidande och smärta, kommer majoriteten av mänskligheten att med glädje ge sig till Guds älskande armar.

Och när de gör så, blir det ett ögonblick av högsta härlighet, och för att använda en analogi som inte alls kan jämföras med det som ni i själva verket kommer att uppleva, så blir det liknande effekten som ni kanske skulle uppleva om ni på ett ögonblick förde er från djupet av en icke upplyst kolgruva till det strålande solskenet och dagsljuset på en tropisk strand. Och sedan kommer en slående och fantastisk känsla av förundring att rensa ut från era sinnen de sista få resterna av dimman av tvivel och förvirring, i vilken det förefaller att ni har varit indragna så länge.

Hastigheten med vilken ni närmar er denna magnifika händelse accelererar då det gudomliga omger det gudomliga fältet av Kärlek som omsluter planeten och allt på den intensifieras och stärks. Det finns ingen undflykt från Guds Kärlek för er. Och det finns ingen undflykt från den oändliga extas i vilket Det kommer att omge er.

Var förberedda för att storslagna livsförändrande händelser händer och sker inför er då ni till slut vaknar upp in i Verklighet, för det kommer att ge er allt ni behöver för en fridfullt och lyckligt levnad i en härlig och inspirerande miljö. Alla era skapande talanger och färdigheter kommer att blomma då ni börjar att helt och fullt uttrycka er själva och med fullt självförtroende i vilket än fält som ni finner att ni samstämmer med. Och i detta fält, med alla de otroliga möjligheterna som det erbjuder kommer ni att finna er själva omgivna av många kärleksfulla följeslagare med liknande talanger och intressen med vilka ni kan arbeta synergistiskt och harmoniskt för att produceras bländande vackra skapelser till glädje för alla.

När ni väl har vaknat upp kommer ni aldrig igen att stöta på ensamhet och all den sorgsenhet som kommer med det onaturliga slumrande tillståndet som ni har varit i; även om då ni så känner kommer ni inte att ha något problem att finna en inspirerande plats där ni kan vara ensamma. – i kärlek, frid och gemenskap med er själva och Gud. Verklighet är en plats med gudomlig njutning, där ni till fyllo kan använda alla de skapande gåvorna vilka Gud har gett er, med övertygelse i kunskapen att allt ni tänker, säger, eller gör, är en absolut vacker skapelse av oändlig kärlek menad att ni entusiastiskt delar med Gud och med alla era bröder och systrar. Och deras entusiasm för vad än ni väljer att skapa kommer att motsvara er egen, och så även er entusiasm för vad än de väljer att skapa.

I sanning, för närvarande, så kan ni inte ha den ringaste aning om de under som väntar på att utveckla sig för er. Förvänta er ert uppvaknande med spänning och visshet för vad Gud har lovat kommer Han att leverera, ingen kommer att bli besviken. För hos Gud finns ingen sådan möjlighet.

Med så mycket kärlek, Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska