invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

19.02.2012
via John Smallman, 19 feb 2012


Budskap från Saul

Ni är i sannerligen hedrade

Mänsklighetens intentioner att vakna upp intensifieras då det gudomliga energifältet som omger planeten fortsätter sitt kärleksfulla inflytande hos alla raser, nationer, och alla religiösa övertygelser. Retoriken som förs fram i dominerande nyhetsmedia reflekterar inte längre vad som verkligen händer, och inte heller den konstanta uppmärksamheten av var krig pågår. Krig pågår helt klart och är extremt smärtsamma för de som är involverade i dem, men tillväxten i kärlek runt om på planeten är betydligt starkare än de negativa energierna som krig uppmuntrar. Fokusera er uppmärksamhet på det växande inflytande som detta energifält av kärlek har på mänskligheten, ämna att det fortsätter att sprida sitt inflytande, och se till att ni själva är kärleksfulla hela tiden. Ni kan inte se hur effektiva ni är när ni gör detta, men jag kan försäkra er att effekten ni har när ni agerar kärleksfullt är enorm, och det kan kännas och påverkas av alla på Plant Jord.

Ni är på Jorden vid denna tid därför att ni med gudomlig vägledning valde att vara här för att väcka upp alla, och ni visste att när ni valde att göra så att det inte skulle bli lätt, eftersom ni förstod att leva synbarligen helt separat från Källan av existens skulle innefatta en extrem ensamhet från att vara omedveten om er gudomliga förbindelse. Trots detta så valde ni att vara här på grund av er intensiva kärlek för Gud och för era systrar och bröder som synbarligen var vilsna i illusionen. För att ha gjort detta val så är ni sannerligen hedrade. Vet att ni har gudomligt stöd i varje ögonblick, även om majoriteten av er inte har någon upplevelse av detta, och att ni kommer att lyckas med vad ni har satt er för att göra för det är den gudomliga Viljan, och i det är ni alla väsentliga och högst effektiva partners med Gud.

Att vakna upp, som ni har sagts många gånger, är ert oundvikliga och oföränderliga öde, trots de tvivel som ibland förefaller att plåga er, nästan till den grad att det krossar er tro och tilltro till Guds Vilja för er, inget kan eller kommer att förhindra att det händer. För er egen bekvämlighet så skulle hjälpa enormt om ni dagligen tog er tid med ert egoistiska sinne avstängt, eller åtminstone med volymen nedskruvad eller avstängd, för då kan ni ställa in intuitionen och ta emot det stöd och vägledning som ni erbjuds från era spirituella assistenter när helst ni är redo att lyssna.

Er intuition är vägen till Ljuset som brinner djupt inom er som Gud placerade där för lysa upp er väg Hem. Det är viktigt att ni tar kontakt med det så att ni kan absorbera överflödet av Kärlek som det erbjuder er och förbinda er med dess vägledning, så att i alla situationer som ni finner er själva i får ni informationen som ni behöver för att reagera på ett lämpligt sätt. Att reagera på ett lämpligt sätt mot situationer som ni stöter på stärker er beslutsamhet att agera kärleksfullt – alltid – och att uppföra sig kärleksfullt för er närmare till uppvaknandet.

Ni är Kärlek, ni skapades från Guds gudomliga kärleksfält, men de flesta av er har bara en vag aning om vad detta verkligen betyder, så ni fortsätter att undervärdera er själva, och mänskligheten i allmänhet, då ni tillåter er själva att gå upp i distraktionerna i illusionen. Dessa försök övertyga er att illusionen är verklig, att det startade sin existens utav en slump efter miljarder år av lämpliga tillfälligheter, och att det inte finns någon överordnad intelligens bortom den begränsade förmågan som era mest kapabla sinnen kan uppnå. Detta är ett kollektivt ego-lurendrejeri för att förstärka egots grepp om var och en av er och att se till att ni förblir oförmögna att upptäcka ert gudomliga ursprung, genom att övertyga er att ni är ett litet stoft av oavsiktligt medvetande som är på drift i ett enormt och okänsligt universum. Som tur är så är egot en del av illusionen så det kommer också att upplösas och försvinna när ni vaknar upp till Verkligheten och in i det resulterande medvetandet att ni alla är Ett med Gud.

Gud har inget behov av ett ego, trots de skrämmande beskrivningarna i många religiösa texter som har uppmålat en gud som en stark och dömande, och som ser och hör alla era tankar, ord, handlingar och förbereder att döma er till en extrem och evig tortyr om ni inte gav honom hans förtjänta respekt. Och att göra det är naturligtvis omöjligt, för hans krav på er är oändliga, dåraktiga, och ämnade att förstöra er, för det ger honom tillfredsställelse. Det har varit ett egoistiskt lurendrejeri för att kontrollera er och förhindra er från att komma ihåg vilka ni verkligen var – varelser av oändlig kraft, Ett med Gud, existerar för evigt i gudomlig lycksalighet – och på så sätt låta egot fortsätta att existera.

Ni skapade era egon när ni valde separation, och de förefaller att ha liv av sig själva – ni kan ofta se dem fungera i andra människor! Men de är bara inbillningar från er kollektiva fantasi, och kommer att inordnas tillbaka in i er när ni vaknar upp. De är de bitarna av er som tror att ni är separata från varandra och från Gud, de bitar som lever i rädsla och avsky, helt förskräckta över vad de har gjort. Men de har inte gjort något och har inget att frukta. Omfamna dem med er kärlek, inte genom vädja till dem och låta dem vilseleda er, utan genom att visa dem Kärleken som brinner inom er som accepterar dem som väsentliga delar av er själva, även om de leker ganska så smärtsamt med negativitet och kärlekslöshet, och genom att visa dem att det finns absolut inget att frukta för de är också en del av Guds gudomliga skapelse – delen som försökte gömma sig från honom – och att de också är på väg Hem, och in i den Enhet som är Verkligheten.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska