invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

04.04.2012
via John Smallman, 4 april 2012

Vad ni gör är av ovärderlig vikt.När ert uppvaknande sker – då alla negativa och icke kärleksfulla tankar och attityder upplöses – så kommer en total frid och kärlek att fylla er hjärtan, och expandera dem för att innefatta oändligheten. Lyckan som detta kommer att ge er är högst obeskrivlig, och det är gudomligt garanterat. Medan ni med förväntan väntar på detta spännande ögonblick, vet att ni konstant ses om och stöds av de i de spirituella rikena.

De är med er för att assistera er att demonstrerar för era systrar och bröder detta nödvändiga tillstånd av öppenhet, vilket kommer att uppmuntra och göra det möjligt att frigöra deras motvillighet att erkänna – eller deras vägran att tro på – den inre rösten för Gud som finns inom var och en av er, och vilken konstant kallar på alla att vakna upp.

Och vakna upp kommer ni att göra – för det är Guds Vilja. Och Guds Vilja är mänsklighetens vilja, för som en del av Gud, i Ett med Honom, så är ingen annan vilja möjligt. Folk har bara gått vilse i labyrinten av Illusionen, och det distraherar dem från att komma ihåg vilka de i sanning är. Ni som håller Ljuset av Gud högt, genom att mjukt och snällt ge kärlek, medlidande, acceptans och förlåtelse till alla, har en djup påverkan på alla med vilka ni interagerar fysiskt, mentalt, känslomässigt, och spirituellt, även om ni förblir omedvetna om det.

Vad ni gör är av enorm vikt. I själva verket, vad ni gör är en kritisk del av den gudomliga planen, vilket är anledningen till att ni får all kärlek och stöd ni behöver från de spirituella rikena, och det är anledningen till varför att det inte finns någon möjlighet till att ni kommer misslyckas i er gudomliga strävanden.

Tiden som finns tillgänglig för de som väljer att leva med konfrontation, tävling, och i stort sett icke kärleksfulla sätt på det gamla viset rinner snabbt ut, och en ny ålder av upplyst levnad gryr för att byta ut det. Det finns inte den minsta möjlighet att detta kommer att förhindras för det är tillståndet mot vilket ni har utvecklats sedan urminnes tider, med konstant kärleksfull vägledning från de spirituella rikena för att försäkra er slutliga framgång, och som konsekvens så har ni gjort enorma kvantiteter av individuell utveckling på de inre nivåerna inför detta betydelsefulla utvecklingssteg.

Lidandet ni har genomgått då ni strävade att förstå det som inte kan förstås – illusionen – har inte varit utan mening, även om Guds Vilja för er aldrig har påtvingat detta på er eller krävt av er att ni upplever det.

Meningen är ert växande medvetande om vansinnet av detta sätt att leva med all sin kärlekslösa, skrämmande, defensiva och provokativa attityder som konstant leder till dömande och inte ett accepterade av varandra… och naturligtvis oändliga krig.

Ert öppnande medvetande säger er på icke tvetydiga sätt att det finns mycket, mycket bättre sätt för att hantera frågorna som orsakar er så stor rädsla och oro. Och ni reagerar med avsikt för att föra er framåt och ut er den återvändsgata in i vilken er övergripande desillusionering med livet har fört er.

Kreativa idéer för att förstärka era delade erfarenheter med livet och för att ge det glädjen och lyckan som ni så desperat snabbt vill sprida runt världen, och även inom den dominerande nyhetsmedian finns det tecken på denna upplyftande och uppmuntrande framfart mot sunt förnuft och vishet i det dagliga livet.

I det alternativa eller ocensurerade nyhetsmedia så är reportagen om dessa upplyftande, inspirerande och snabbt växande fenomenen enorma. Låt inte er själva bli deprimerade eller missledda av de negativa och nedåt dragande nyheterna från de dominerande nyhetskanalerna, vilka synbarligen fokuserar sig nästan helt på lidande, smärta, och de katastrofer som är tillgängliga.

Ja, dåliga saker händer fortfarande, men fokusera er inte på dem till en sådan grad att ert hopp och tro på den gudomliga planen börjar betvivlas. Er tro och ert hopp demonstrerar Ljuset som ni bär högt för alla att se.

Håll dem främst i ert medvetande, och be om hjälp från era guider, från de spirituella rikena, och från er Kärleksfulla Fader, att assistera er att göra så. När ni ber om hjälp så kan ni alltid höras och hjälp kommer alltid.

Vad ni gör är av ovärderlig vikt; och ni kan göra det; och för det är ni stort ärade. Vet att ni är gudomligt skyddade och oändligt älskade i varje ögonblick, och påminn er själva ofta om att den gudomliga planen för mänsklighetens uppvaknande är helt ostoppbar.

Med så mycket kärlek,Saul

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska