invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Saturday, November 17, 2012

Sananda 11 november, 2012 Via John Smallman


Sananda 11 november, 2012 Via John Smallman


Släpp ert bagage och förbered er att flyta upp och ur illusionen.
Alla lösa ändar från det väsentliga lösgörandet av negativa känslomässiga energitrådar som har plågat mänskligheten under eoner av tid städas nu undan, och rensandet av lösvirket från gamla känslomässiga band som inte längre tjänar er är nästan slutfört. De mörka energiernas kraftfält som har snarat in er i illusionen – genom att vidmakthålla och stöda slöjan som gömmer Verklighet från er – upplöses stadigt. En ren och frisk miljö för att omfamna och stöda den nya åldern håller stadigt på att etableras. Ljuset av gudomlig Kärlek flammar igenom mörkret, vilket låter öppenhet och genomskinlighet att råda, och ger positiv kraft till alla diskussioner och förhandlingar för att lösa alla frågor som har hållit tillbaka ert ögonblick för uppvaknande.

Ljuset som omger Jorden är briljant och mäktigt fokuserat, och det ser till att uppvaknandet äger rum som planerat. Och detta Ljus kan ses från hela Vintergatan som den fred och Kärlek som Det betyder, vilket skickas vitt och brett för att signalera gryningen av denna nya gudomliga era för mänskligheten och Moder Jord. Den monumentala betydelsen av detta förbluffande uppvaknande in till medvetande av mänskligheten till dess eviga relation med Gud kommer att ytterst förvåna er.

Den större delen av mänskligheten har en tro på Gud, men det är mestadels en tro på en Gud som håller exakt tabulering av synder för var och en av er, och Som, omedelbart efter er kroppsliga död, gör ett kompromisslöst dömande av er brister: En Gud som sedan begär återbetalning för dessa brister som skall göras genom ett offrande, lidande och smärta och tårar. I och med uppvaknande kommer dock insikten att det inte är så, utan istället håller denna Gud er i ett evigt omfamnande av Kärlek, Acceptans, och Glädje, vilket Han delar med alla Hans barn, utan dömande eller undantag av någon sort, vilket kommer att fylla er med outsäglig lycka.

Guds lycka är att se er lyckliga. Det är Hans Vilja. Han skapade er i Kärlek, att vara bekymmerslösa och glädjefulla, och det är till detta tillstånd som ni kommer att vakna upp, och lämna bakom er mardrömmen av illusionen som har orsakat er alla så stor smärta och lidande. Djupt inom er har ni aldrig glömt detta. Inom illusionen har ni dock byggt och vidmakthållit barriärer och skydd mot attacker, och för att vakna upp måste ni ta ned dessa – för de blockerar er vy av Verklighet. Och dessa barriärer är de negativa attityderna och trossystem ni håller, inkluderande tron att ni är syndare som måste straffas innan ni kan inträda i de gudomliga rikena. 

Medan ni håller fast vid dessa uppfattningar – mestadels som en sorts ödmjuk botfärdighet och därför att ni har en underliggande känsla av ovärdighet – så stänger ni ut er själva i praktiken från Kärleksfältet med vilket er Fader omger er hela tiden. Ni har hört talas om behovet av att ni ger er till den Gudomliga Viljan, och många av er har tolkat detta i en betydelse av besegrad fiende som ger sig inför en befallande segrare, som önskar att de besegrade ödmjukar sig själva inför honom, erbjuder lydnad, och gör honom till lord och mästare av deras tillhörigheter. Detta är ett ytterst overkligt koncept som ni hittade på för att berättiga ert eget uppförande då ni kämpade emot och misshandlade varandra i otaliga krig under eoner av tid. 

Frisläpp dessa dömande attityder och uppfattningen att ni förtjänar återbetalning, och tanken att de som ni ser som mycket värre syndare än er själva måste straffas som ett villkor för er rättfärdigade och hedervärda ersättning. Alla som upplever livet i illusionen har behandlats illa av andra; och likaså, har varit ett instrument för andras vånda och smärta – för allt är en del av den illusoriska erfarenheten som ni uppfann för er själva. Och det är därför att ni har lekt dessa lekar så långe som ett behov för återbetalning och att se andra bestraffade har blivit en sådan ingrodd del av ert kulturella trossystem. Det förefaller ofta som att ni inte kan vara lyckliga såvida inte de som behandlat er illa är allvarligt bestraffade på ett sätt som gör det möjligt för er, och alla som observerar dem, att frossa i deras vånda, lidande och vanära. 

Dessa uppfattningar kan inte träda in i Himmelens Ljus! Det finns ingen plats för dem där, och ingen där skulle kunna förstå sådana känslor. Som en analogi: Himlen är högt ovan Jorden, och för att nå den måste ni vara tillräckligt lätta för att flyta upp dit med lätthet. Era negativa attityder och uppfattningar – om dömande, bestraffning, smärta, skuldmedvetenhet, och förödmjukande… av er själva och andra – är som blytyngder som förhindrar hur ni höjs uppåt. 

Under dessa slutliga ögonblick innan ert uppvaknande så fokusera er på att släppa allt detta värdelösa och olämpliga bagage. Ni kan inte ta det vidare med er in i Verklighet. Titta verkligen på era spörsmål: särskilt orättvisor som har begåtts mot er som ni absolut inte kan tro att det är rätt att förlåta; och allt annat där ni har en negativ känslomässig laddning. Erkänn dem, erkänn att ni äger dem – och släpp dem! Ni kommer att känna er mycket lättare då ni gör så. 

Ni har enorma kvantiteter av spirituell assistans precis där bredvid er, som väntar på er förfrågan om hjälp. Be om det! Ni är litegrann som långvandrare med stora ryggsäckar, tält, och annan kampingutrustning, och ni har precis anlänt till en underbar turistort eller kurort där ni inte längre behöver allt dessa grejer, men ni har inte styrkan att lasta av er allt själva. Era spirituella assistenter är något liknande personalen på kurorten som kommer rusande för att hälsa er, hjälpa er att lasta av, och visa er till era rum, där den närliggande Jacuzzin är fylld med varmt, bubblande, doftande vatten, väntande på att ni skall sjunka ned i dess lugnande famn. 

Släpp bagaget – det ackumulerade känslorna från eoner av jordliga resor – och förbered er själva att flyta iväg, upp och ut ur illusionen och in i Himlen där ni är förväntade, och där ett högst sagolikt välkomnande väntar på er. 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Sananda, 9 nov, 2012 via John Smallman


Sananda, 9 nov, 2012 via John Smallman


Förlåtelse är den bästa medicinen för helande som finns för er.


Nu när en stor illusorisk distraktion är passerad – ja, det Amerikanska president valet – så kan ni Ljusarbetare och Vägvisare återigen fokusera er på er uppgift att assistera de sovande att vakna upp. Kärlek…kärlek…kärlek är svaret på alla problem, frågor och meningsskiljaktigheter och när ni vaknar upp in i Verklighet – det kreativa energifältet av Kärlek – kommer ni att omedelbart förstå detta. Det finns ingen konflikt här för Kärlek förenar alla i ett harmoniskt samarbete, och Kärlek, er sanna karaktär, har ingen önskan som på något sätt kunde leda till meningsskiljaktigheter eller konflikter för den vill det bästa för alla, alltid. Denna Enhet är i effekt. 

Fokusera er på gudomlig sanning, fokusera er igen, och fokusera er igen. Det är hur ni förändrar miljön från en av rädsla till en av kärlekstillit, vilket är vad varje individ som är inkarnerad inom illusionen verkligen vill. Det är uppnåeligt! Fokusera på det konstant och se hur alla era relationer förändras till det bättre. En kärleksfull närvaro, vilket är det största spirituella attributet för varje människa, erbjuden urskillningslöst och villkorslöst av var och en av er i varje interaktion, kan och kommer att förändra världen. Det började göra så för eoner av tid sedan, men till de sista två eller tre århundradena av er nuvarande era så var dess inflytande ganska litet. Sedan tragedin och lidandet av det Första Världskriget har mänsklighetens vision förändrats enormt då vansinnigheten av att ha miljoner av men som dödar varandra – för deras regeringar och militära ledare sa till dem att de skulle göra så – blev en verklighet som ingen längre kunde förneka. 

Aldrig tidigare i er mänskliga historia har det funnits en sådan tillväxt av oro och medkänsla för varandra som har ägt rum sedan detta samvetslösa och otroligt arroganta beslut gjordes av men med ett förmodat friskt sinne att engagera sig i fullt krig i augusti 1914. På sätt och vis var det en nödvändig lektion för mänskligheten – kom ihåg att krig, lidande, och all dess associerade misär är, medan extremt smärtsamt för alla involverade, illusoriskt. När ni vaknar kommer all inbäddad smärta som många fortfarande bär på – därför krig är en konstant oro över hela världen – att lösas upp tillsammans med mardrömmarna som ni har upplevt en så lång tid.

Er väsentliga uppgift är att vara kärleksfulla, medlidande bärare av Ljus i varje ögonblick. Ni kan göra det för Himlens kraft stöder er i detta. Döm inte er själva som dåliga, fel, eller ovärdiga när ni glömmer bort och reagerar kärlekslöst mot en uppfattad attack eller kränkning. Inse vad som har hänt. Låt er själva vara mänskliga genom att acceptera att ni gjorde ett misstag och genom att förlåta er själva. Att döma er själva (eller andra) och argt återuppleva händelsen stänger av flödet av kärleksfull energi, vilken är er uttryckliga intention att dela, tills att ni tar ett steg tillbaka från situationen, eller minnet av den, och förlåter er själva och andra som är involverade. När ni har gjort det, då kan ni föra er tillbaka in i er naturligt ämnade tillstånd av kärlek och medkänsla för alla.

Det kan vara mycket hårt för er att förlåta; och när ni håller fast vid bitterhet över uppfattade felbehandling, kan ni urholka er energi och er stress ökar. Att förlåta är ett beslut som ni ögonblickligen kan fatta (återigen, er själva och andra) kräver enbart att ni tar ett steg tillbaka från situationen och gör det. Till en början kommer ert ego att sätta sig emot genom att dra uppmärksamhet till smärta, skam, eller klander det tycker ni har lidit. Gå inte på den vägen – det är en oändlig cirkel av att återuppleva smärtan som hade lagt sig. Stärk bara er intention att förlåta och fokusera er uppmärksamhet på något som ni gillar (INTE ”jag vet att jag hade rätt”), något som ni ser framemot med glada förväntningar, och avfärda de smärtsamma minnena för de tjänar inget nyttigt ändamål. 

Eftersom er sanna natur är Kärlek så är det även i illusionen, i de egotistiska kropparna som ni har förankrat er själva, så att det är naturligt att förlåta, vilket era egon ofta övertalar er att tygla. Förlåtelse är en aspekt av er själva som ni inte kan göra er av med för det är en del av er eviga kärleksfulla karaktär. NI kan förnekat det, vägra att tolerera det, och fylla era sinnen med anledningar berättigande för era kärlekslösa attityder och uppföranden, men det förblir med er, och väntar på att ni erkänner dess validitet, dess väsentliga godhet, och dess förmåga att hela alla sår. 

Om ni har problem med att förlåta någon på något sätt, eller om ni i sanning tror att förlåtelse är orimligt under vissa förhållanden så be om guidande och klarhet från vem som helst i de andliga rikena som ni känner er mest bekväma med att tilltala. Ni kommer att höras, ni kommer att hjälpas, och när det händer kommer ni att uppleva en remarkabel känsla av frid och tillfredsställelse, och ni kommer att undra varför ni har hållit ut mot förlåtelse så länge. Förlåtelse är den bästa medicinen för helande som är tillgänglig för er – så använd det och bli helad.

Er kärleksfulle broder, Jesus. 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Saul via John Smallman, 11 november 2012

Saul via John Smallman, 11 november 2012


Era höga förhoppningar och förväntningar är helt berättigade.


Mänsklighetens framsteg mot uppvaknandet går helt klart sabbare och snabbare då slutet av 2012 närmar sig. Inflytandet från Guds Kärleksfält som omsluter planeten fortsätter att intensifieras då fler och fler av er gör intentionen att bara vara kärleksfulla, oberoende av förhållandena i vilka ni finner er själva. Ni har faktiskt ingen aning om hur kraftfull denna intention är när den hålls av så många av er, även om procentuellt räknat av planetens befolkning det skulle förefalla att ni inte är så många och det skulle därför förväntas att ha en mycket liten effekt. Men, Kärlek har en enorm hävstångseffekt! Och det är med Detta som ni engagerar er så entusiastiskt och beslutsamt. 

Kärlek är oövervinnlig; ni vet det; och nu blir sanningen av detta ganska uppenbart för de som önskar att veta det. Snart blir det omöjligt att inte vara medveten om den allsmäktiga kraft som Kärlek har och riktar, då svepande förändringar tack vare dess inflytande ger effekt runt hela världen. Men, med er fria vilja, att vara blind inför detta är naturligtvis en möjlighet för de som inte vill eller vägrar att acceptera det uppenbara. Det blir en olyckligt val för de som gör det, för glädjen och firandet som nu kommer att utvecklas kommer helt och hållet att hela till och med de mest allvarliga skador sjukdomar, fysiska och psykologiska, som drabbat mänskligheten.

Ni har åkt berg-och-dal-bana – långa, sakta, smärtsamma stigningar till höjder från vilka en glimt av en underbar framtid kunde kortvarigt få ses, följt av en mycket snabb nedgång tillbaka in i smutsen av den illusoriska världen. Slutet på detta ridande är emellertid på toppen och inte botten, och ni är vid de sista stadierna av den slutliga uppstigningen. Därifrån går ni in i den nya åldern som profetiorna har talat om och utlovat sedan ögonblicket av synbar separation från er Fader och från Verklighet. 

Era höga förhoppningar och förväntningar är helt berättigade då ni för er igenom de slutliga stadierna på er resa hem. Det finns ingen anledning till att hålla fast vid några tvivel om slutresultatet som väntar på er, för den gudomliga planen att föra er hem till Verklighet, vilket har pågått sedan eoner av Jordetid, är er Faders Vilja, och vad han Vill uppnås alltid. Håll istället fast vid och tillåt er själva att smälta in med Kärleksfältet som omger er. När ni smälter in med det behöver ni inte längre hålla fast för ni har tagit beslutet att vara en evig och oskiljaktig del av det, befriad från lidandet och bekymren i illusionen och, därför konstant hållen i dess kärleksfulla omslutande. I det tillståndet delar ni kärleken inom er med alla som ni interagerar, inspirerar och lyfter upp så att de också kan smälta in och integrera med detta medkänsliga, accepterande, förlåtande och evigt kärleksfulla fält, vilket sveper upp er, med sig mot era himmelska hedersutnämningar och belöningar. 

Förskjutningen i energi som äger rum över hela planeten är i sanning helt förbluffande när man jämför det nuvarande energitillståndet med hur det har varit under de senaste decennierna. Fundamentalt så har många människor under de sista tre eller fyra åren vuxit in till en sorglig insikt att inflexibilitet inte är ett tecken på styrka, utan på inkompetens eller ovillighet att ta tag i komplexa frågor som behöver en lösning. Det har nu i allmänhet förståtts - men mestadels inte av de valda representanterna eller de i maktpositioner – att en öppen diskussion av alla parter med fri tillgång till alla relevanta fakta och information är det enda sättet att uppnå en långvarig lösning. Att begränsa förhandlingarna på ett sätt som undviker att ta upp frågorna som separerar deltagarna har visat sig ineffektiva, i själva verket oanvändbara. 

Det gudomliga energifältet som omger er alla, och som påverkar ert individuella energifält, leder till ett uppmjukande av attityder som gör att respekt för varandra blir möjlig och en önskan att finna lösningar som ärar alla som är involverade att diskuteras. Detta inspirerar tillit och ärar integriteten av förhandlarna så att ett gemensamt delade av uppfattningar kan byta ut skadliga strategier som tidigare delade upp er i vinnare och förlorare, medan i själva verket ingen vann. 

Den förbluffande förändringen i er förmåga att uppfatta uppdelande frågor i ett klarare ljus är i stort sett ett resultat av ert kollektiva val att finna ett nytt sätt att relatera till varandra på alla nivåer av samhället. Och detta val uppnår nu en framfart som är ostoppbart. Oärlighet, korruption, och all oegentlighet i diskussioner, förhandlingar, och relationer har nu blivit allmänt oacceptabelt, och kommer snart inte längre att användas för att förvrida argument och konversationer till gagna för en och till nackdel för en annan. Den nya åldern blir en ålder av ärlighet och öppenhet som aldrig tidigare har setts på Jorden, och den kommer att lösa upp de sista resterna av rädsla och oro som har varit en nästan konstant orsak till distress i era liv. 

Som ni vet, så skapades ni perfekta av er Fader, och när ni vaknar upp tillbaka in i detta tillstånd – och upplever skönheten och undret av Verklighet – kärlek, ärlighet, integritet, harmoni, och samarbete kommer det att återigen att bli standarden i vilken ni alla kommer att leva. Det kommer inte att behövas och ingen önskan finnas för själv-tjänande individuella agendor, i vilka så många har snärjt in sig; för – alla är ett och fullt medvetna om den sanningen – er önskan, er intention, och er vilja är för lyckan och glädjen av allt; för i Verklighet så finns det och kunde inte finnas andra motiv, och på så sätt se till att det bara finns vinnare. Men, naturligtvis, i Verklighet så har det ordet ingen betydelse – alla upplever bara oförminskad upprymdhet och jubilerande!

Med Kärlek, som alltid. Saul.

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se


Saul via John Smallman, 7 november 2012

Saul via John Smallman, 7 november 2012


Välbefinnande är det tillstånd där ni känner er lugna


Välbefinnande håller på att omsvepa er alla. Välbefinnande är det tillstånd där ni känner er lugna, tillfredsställda, samlade och inte ängsliga för något 3D problem i ert personliga liv eller hos mänskligheten. Det är det tillståndet som ni söker när ni ber eller mediterar, och i vilket ni överlämnar alla era rädslor och oro till er Fader genom den Heliga Anden.

Den aktiveras mycket bra när ni låter bli att resonera med er själva om ni kommer dit, eller uppnår en lämplig meditativ ställning eller ödmjuk framtoning. Att använda resonemanget till att utvärdera hur väl eller hur dåligt ni gör ifrån er, är en vägran att kapitulera i ögonblicket och uppmuntrar till ytterligare ängslan. Lita på att ni är i er Faders Närvaro – det är ju er avsikt – och vet att ni därför är där. Er förnimmelse av det är kanske svag eller obefintlig, men er avsikt innebär att ni är där ni avsåg att vara; i lugn och ro i Guds Närvaro. Så låt inte distraktionerna som far genom ert huvud störa er. Era avsikter garanterar era framgångar, eftersom Gud alltid hedrar denna avsikt. 

Illusionens slöjor kan tyckas nästan ogenomträngliga, men ni är aldrig ensamma, obemärkta eller oälskade – eftersom ni är er Faders innerligt älskade barn. Lita på Honom som han litar på er; ni vet att det låter klokt. Närhelst ni mediterar eller ber blir ni hörda, varendaste gång. Ert ängsliga uppträdande ockuperar ofta ert medvetande; ”Finns det verkligen en Gud? Även om det finns en, varför skulle Han lyssna på mig? Han har säkert mycket viktigare saker att ta hand om”. – en aldrig sinande ström av oro – och ert sinne fylls till brädden med distraktioner. Släpp det! Överlämna er till Hans oändliga Kärlek för er, och acceptera att Han hör er.

Ni är, var och en av er, på er andliga väg och exakt vid den punkt som är ändamålsenlig för er i detta ögonblick. Och ni rör er orubbligt framåt mot ert oundvikliga uppvaknande. Det finns bara Verkligheten, illusionen är overklig och därför finns det inget annat val än att vakna. Ni kan fortfarande välja att fördröja det storslagna ögonblicket, men att göra det bara åsamkar er ytterligare lidande, så varför skulle ni vilja göra det? Var inte rädda för att vakna till Guds Närvaro, bara för att ni tror att ni är ovärdiga Honom. Gud skapade er, och inget som Han skapar kan någonsin vara ovärdigt Honom.

Det är er kulturellt ingrodda känsla av ovärdighet, vilken kommer från ert beslut att separera er själva från Verkligheten och retirerar in i er illusoriska omgivning av smärta och lidande, som uppmuntrar, faktiskt kräver, att ni tävlar med varandra för att bevisa vem som är bäst – och sedan övervinna den känslan av ovärdighet. En känsla av ovärdighet är en väldigt tung börda att bära och ni försöker lätta den tyngden genom att kritisera och döma andra. Det fungerar inte, eftersom djupt inom er är den känslan ordentligt befäst genom er övertygelse om att ni har kränkt Gud, och många religioner har gjort en känsla av ovärdighet till en dygd, som de uppmuntrar er att hålla fast vid. Så för att fly från smärtan, som denna tro orsakar er, tävlar ni med varandra för få ett erkännande från någon auktoritär person –en förälder, äldre bror eller syster, lärare, präst, make/maka, chef, president, kung, påve – som bara är ett annat av Guds älskade barn, precis som ni.

Meditation och bön kan ta er till djupet av ert väsen, där ni kan upptäcka medvetenheten om att ni är ett Guds barn – och därför fullständigt värdig Honom och Hans Kärlek för er. Det finns inget ni behöver bevisa, det finns ingen uppoffring som ni behöver göra; ingen vördnad som ni är skyldig, för ni är Gudomliga Varelser, Ett med Gud, er ständigt kärleksfulla Fader, för evigt. En del av er har upptäckt denna obestridliga sanning inom er själva och det har gett er obeskrivlig glädje.

När ni vaknar upp från illusionen kommer sanningen om detta att stråla för er som en lysande koncentrerad punkt, som bekräftar det underbara i er fantastiska relation med er Fader. Redan nu känner ni alla till denna sanning. Det är bara på grund av era invanda rädslor och tvivel, som illusionen stöder, som ni har varit i förnekelse för att inte känna igen er evigt gudomliga förbindelse. Verkligheten står i strid med era omoderna och invanda övertygelser om er själva, men eftersom de är välbekanta så håller ni er till dem.

Er invanda känsla av mänsklig identitet känner rädsla inför förändringar och är ovillig att tillåta, än mindre uppmuntra er att frigöra er för att lära känna Gud. När ni vaknar, kommer de sista tvivlen och rädslorna att försvinna. Till dess, fortsätt att påminna er själva om att de är utan grund och att ni är perfekta varelser, som inom kort kommer att vidkännas er själva som dem ni verkligen är.

Med Kärlek, som alltid. Saul.

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


Saul via John Smallman, 4 november 2012

Saul via John Smallman, 4 november 2012


Briljansen som helt överstiger alla era förväntningar om hur Himlen kan vara.


Vägen framåt är klar och obehindrad då ni närmar er slutet på er resa tillbaka till Verkligheten. Mindre hinder kan dock tillfälligtvis uppstå, vilket inte ger några problem då ni rusar fram på upploppet till där välkomstkommittén har samlats för att hälsa er med en magnifik ärande ceremoni till erkännande av den krävande uppgiften ni har avslutat så fullständigt och snabbt. 

Inom illusionen så kommer otaliga lösa, individuella mänskliga energitrådar samman i en högst vacker väv av acceptans, förlåtelse, försoning, och ovillkorlig kärlek, vars like aldrig har tidigare har varit påtänkt i relation till er interaktion med varandra och med planeten. En ny ålder håller på att födas – en ny ålder för vilken ni har bett och hoppats om genom många hårda liv. Frid och ett överflöd av allt som behövs för att ge er glädje, tillfredsställelse, och ett kärleksfullt tillstånd av harmoni och samarbete med alla på Jorden håller på att omsvepa er. 

Ni har stadigt arbetat er framåt på vägen hem mot frigörandet från misären och lidandet som har svalt upp er under en omåttlig lång tid, och era strålande ansträngningar har kommer snart att bli fullt belönade. Det är absolut en glädje för mig att ge er bara en liten indikation på vad ni kan förvänta er när ni vaknar upp, för ni har kämpat så bestämt mot denna destination under en så lång tid, och att ge er kärlek, uppmuntran, och inspiration förbinder mig mycket positivt till kärleken som flödar från era hjärtan då ni öppnar mot det gudomliga fältet av ovillkorlig Kärlek som finns runt omkring er och assisterar er att vakna upp. Vi är en tillsammans för evigt, och ni kommer snart att uppleva undret av denna gudomliga sanning.

Då ni fortsätter att öppna upp era hjärtan så ökar era frekvenser, vilket gör det möjligt för er att integrera er själva än mer fullt in i detta fält, av vilket ni är livsviktiga och oersättliga aspekter, och tillåta ert medvetande om det att stärkas och intensifieras. Ju mer ni utvecklas på detta sätt desto starkare blir er tilltro av Guds oändliga Kärlek för er och i Hans Vilja att ni vaknar upp. Som ett resultat blir era intressen i distraktionerna av illusionen – dömande, klander, ilska, rädsla och konflikt – allt mindre, och byts ut mot ett ökande medvetande om vansinnigheten i att låta dem påverka och motivera er. 

Medvetande om Enheten av hela skapelsen växer exponentiellt runt planeten, och så gör också kärlek entusiastisk acceptans av det individuella kreativa geniet inom var och en av er. Er Fader skapade var och en av er som en perfekt gudomlig varelse; således är var och en av er ett kreativt geni med häpnadsvärda färdigheter, som ni kommer att kunna använda med intensiv tillfredsställelse då ni designar och utvecklar unika och inspirerande projekt att dela och förtjusa andra. 

Som barn av Gud är era färdigheter och skickligheter obegränsade. I mänskliga termer så är det som att genom er så har alla potentialen att bli konstnärer, poeter, författare, kompositörer, musiker, dansare – tänk er någon potentiell färdighet som ni skulle vilja utveckla – och när ni vaknar upp kommer dessa färdigheter att bryta fram i en upprymdhet av entusiastiska aktiviteter. Vad som ligger framför er är en obegränsat val av magnifika möjligheter med vilka ni kan engagera er i ett liv av oändliga under, vilket alltid leder er vidare genom den gudomliga trädgården vars skönhet och överraskningar hela tiden kommer förtjusa era sinnen. 

I själva verket så väntar Livet på er! Vad ni har upplevt inom illusionen är bara en mycket undermåligt och otillräckligt uttryck av livet, som snart skall glömmas bort då de ständigt förtrollande underverken som Gud har förberett för er kommer att helt överraska er i en spontan häpnad. Vad ni har lidit och genomgått under eoner av tid kommer att sjuka utan ett spår; inte en enda partikel av dessa förskräckliga erfarenheter kommer att störa era sinnen då ni vaknar från denna dröm och in i briljansen som helt överstiger alla era förväntningar om hur Himlen kan vara. Hemma är där hjärtat är, och era hjärtan leder er Hem!

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se


Thursday, November 1, 2012

Saul via John Smallman, 31 oktober 2012

Saul via John Smallman, 31 oktober 2012


Varje kärleksfull tanke eller ord skapar evig effekt

Det finns för närvarande ingen på Jorden som inte i någon mån känner av de förändrade energierna som omsluter er. De växer sig starkare för varje dag och ökar i intensitet, eftersom stunden för uppvaknandet kommer allt närmare. Ni är inte ensamma! Ni får enormt mycket hjälp från de andliga världarna, eftersom ni har bett om det, och vi alltid levererar. Fortsätt att tala till oss, för det hjälper er enormt i era uppgifter genom att påminna er om att ni ständigt har fått hjälp och aldrig lämnats ensamma för att utreda saker på egen hand. Det skulle inte vara förståndigt att försöka, eftersom det skulle vara detsamma som att delta i illusoriska och meningslösa aktiviteter, eftersom vi alla är ett – alltid – och att göra något på egen hand är omöjligt. Engagera er med oss genom bön och meditation, och vi kommer att garantera ert uppvaknande.

När ni gör det öppnar ni upp era hjärtan för att ta emot ett överflöd av Guds Kärlek på ett mycket kreativt och upplyftande sätt, och ni höjer er ande och tänder er entusiasm för att arbeta med Honom genom oss, för att föra detta skede i den pågående Gudomliga Planen till ett avslut. Det är därför ni är på Jorden just nu, och ni vet detta även om er medvetenhet om det inte är så klar som ni skulle önska. Ni är medvetna om vikten av att vara kärleksfulla, accepterande och förlåtande i varje situation och det måste visa er att ni vet att alla är ett. Om ni verkligen trodde på separationen av individer, att skilja den ena från den andra, som illusionen ville få er att tro, då skulle ni vara nöjda med att kämpa på i de gamla hjulspåren. Men ni gör inte det, för ni är mycket medvetna om hur otillfredsställande det sättet att leva på är.

Mänskligheten har redan avancerat en lång sträcka på den kollektiva vägen till uppvaknandet, och den fart med vilken ni fortsätter er utveckling, accelererar dagligen. Var uppmärksamma på detta faktum, därför att det hjälper er att bli optimistiska och positiva i förberedelserna för det slutliga frigörandet av alla negativa tankeformer, som håller er tillbaka och försöker fördröja ert uppvaknande. I Verkligheten, ert eviga Hem, finns självklart inga negativa tankeformer. Den Gudomliga Närvaron är ett allomfattande energifält av oändliga, positiva möjligheter som erbjuder obegränsade tillfällen för ständig njutning. Inga kvardröjande tvivel om det kloka i era handlingar, kommer någonsin att angripa er igen. När ni gräver ännu djupare i de underverk som himlen visar i ett oändligt urval av förtrollande och vackra aktiviteter för er att delta i, kan ni använda era fantastiska kreativa förmågor, därför att i de himmelska världarna kan inget uppstå som inte är fullständigt anpassat till den Gudomliga Viljan, till gagn för alla. 

Kärlek och liv är ett i det överflödande och eviga utflödet av det Gudomliga energifältet som omsluter hela skapelsen. Uppfyllande av alla era förhoppningar och önskningar är dess syfte, eftersom er Fader bara vill att er oändliga glädje och tillfredsställelse ska komplettera Hans egen. För närvarande kan ni bara ha en diffus aning om vad det möjligtvis kan betyda, men den diffusa aningen är den motiverande kraft, som har gjort det möjligt för er att följa er väg genom otaliga livstider som människor på planeten Jorden, när ni inkarnerade gång på gång för att fortsätta processen med att lära de Gudomliga läxorna. Allt ni behöver är Kärlek. 

När ni verkligen omfattar, delar och erbjuder kärlek som individer, blir effekterna eviga och ganska magnifika. Varje kärleksfull tanke, ord, syfte eller handling i vilken ni engagerar er, skapar en evig effekt som för alltid delas ovillkorligt och urskillningslöst med allt levande. Om det inte är helt fritt från egoistiska ambitioner och egennyttiga agendor, då renar er kärleksfulla Fader det, eftersom Han känner er, Han förstår er och Han ser ert kärleksfulla syfte, vilket ert ego ofta försöker undergräva. Ni är verkligen mycket kärleksfullare än ni ger er själva beröm för, och ni försöker ofta gömma den sanningen för er själva och andra. Kom ihåg att ni är perfekta Gudomliga varelser, som haft en illusorisk upplevelse av en mycket tillfällig natur, och ingenting i den illusionen kan på något sätt förändra det.

Fortsätt att till fullo engagera er i er uppgift att föra era individuella energifält i linje med er Faders, och genom att göra det hjälpa alla slumrande själar, även de som verkar var i ett tillstånd som är mycket djupare än sömn – de som är fullständigt engagerade i att bevara den gamla, föråldrade ordningen med svek, falskhet, rädsla och konflikter – och vars väg till uppvakningen visar sig något längre än er egen.

Er Fader älskar alla Sina skapelser oändligt mycket, och Han vet att Hans Kärlek återgäldas av varje levande varelse Han någonsin har skapat. Han är gränslös Kärlek, gränslöst Tålamod, gränslös Acceptans, gränslös Harmoni och gränslös Fred. Ingen del av skapelsen kommer någonsin att förloras eller förstöras, allt kommer att kärleksfullt föras Hem till evig glädje. När ni vet detta, som ni förmodligen gör, släpp alla era rädslor, tvivel och oro. Se förväntansfullt framåt mot ert uppvaknande och påminn er själva ofta om att allt tas Gudomligt om hand.

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


Saul via John Smallman, 28 oktober 2012


Saul via John Smallman, 28 oktober 2012


Då ni känner er attackerade tillåter ni det overkliga att påverka ert sinne.En av de många förtjusande tingen som ni kommer att upptäcka när ni vaknar upp från er ganska långa sömn är hur ljus, klar och entusiastiskt levande allt förefaller att vara, och det kommer inte att bara vara att det ser ut så, för det är av illusionen. Och när som ni kommer mer i linje med att vara fullt vakna, fullt medvetna, så kommer styrkan av dessa förnimmelser att intensifieras då er förmåga att uppleva dem tilltar. Det blir inte ett ögonblickligt uppvaknande in i briljansen av Guds Närvaro för det skulle överväldiga er i början; istället kommer briljansen på ett mjukt sätt och i en takt som är mest passande för er tilltagande förmåga att vara i linje med dem.

Ni kommer att veta att ni har kommit Hem för ni kommer att känna och veta Verkligheten av skapelse som en del av er själva, och er själva som en del av skapelsen – evigt oskiljaktiga, ett med er Skapare – och glädjen av detta går ej att beskriva. Verkligheten är en i sanning fantastisk erfarenhet, från vilken ni kollektivt har stängt av er själva för allt för länge, och det kommer nu att permanent rättas till. Ni skapades som ett med Gud; Hans Vilja och er är evigt i gemensam linje; alla typer av missförstånd är därför ytters omöjliga; och ert uppvaknande kommer att föra er tillbaka till detta magnifika tillstånd. 

Er väg Hem har varit arbetsam för med ert kraftiga kollektiva inbillning så kunde ni bygga in i illusionen ett stort urval av distraherande ”attraktioner”. De föreföll bara attraktiva till en början med, tills att ni började upptäcka det enorma kaos och förvirring i vilket ni hade bestämt er för att omge er själva genom att genomdränka er själva med det. Nu har ert kollektiva önskan att komma tillbaka Hem blivit mycket starkare än de önskan att leka med att vara vilseledda, så det är nu vart ni är på väg. 

Tillståndet av villfarelse har länge varit ett av de mest distraherande och förvirrande villkoren som illusionen har pådyvlat er. Ni har alla känt någon som ni gladeligen skulle säga är villfaren för ni har observerat hur han uppför sig på sätt som inte var logiska. Men, inom illusionen så har de flesta av er tillbringat mycket stor tid i ett villfaret sinnestillstånd. När helst ni känner er attackerade, feldömda, eller förolämpade så tillåter ni det overkliga att påverka era sinnen. Det är ett faktum att ni var och en för evigt är ett med Gud, ytterst oskiljaktiga från Honom eller från varandra, men ni har blivit omedvetna om detta för ni valde att ingå i det illusoriska tillståndet, där inget är såsom de förefaller. Då ni är ett med Gud så är ni perfekta gudomliga varelser, fullt levande i Kärlek, och där inget antastar er eller ens kunde tänka sig att göra så. Det faktum att ni inte upplever detta tillstånd demonstrerar helt klart att ni måste vara villfarna. Och ert uppvaknande kommer att sätta ett permanent slut på detta olyckliga förhållande. 

Allt som stör er frid och orsakar oro eller rädsla kommer att gå bort för de är alla helt overkliga. Lidandet som ni har upplevt har spelat en stor roll för att distrahera er och att få illusionen att förefalla verklig, för ni kunde mestadels bara uppleva kort stunder av lycka innan några tankar bröt sig in till ert medvetande och distraherade er. Inom illusionen lever ni nästan i ett konstant tillstånd av ”vad händer om”, och oro och ängslan förmörkar varje ögonblick och påverkar alla era beslut.

Om ni ser unga barn som leker och är helt absorberade i sina lekar så kan ni se att de lediga och i frid; ingen oro stör deras fokus. Då de växer upp så inför era olika kulturer olika restriktioner på dem, och de börjar också att oroa sig. Och hur ofta har ni inte sagt till era egna barn att inte oroa sig, att de oroar sig i onödan, för deras bekymmer förefaller så väsentlig? Vem lurar vem här? 

Ni är gudomligt älskade och omhändertagna. Illusionen är precis det – och ni kommer att vakna upp. Fokusera er på denna sanning; påminn er själva om det varje gång som en ängslan invaderar er frid och förnöjsamhet. När ni gör så, ger det er en viss frid och för ni vet att det är sant. Ja, medan ni är kvar inom illusionen så kommer dess distraktioner att fortsätta att ta er uppmärksamhet, men genom att påminna er själva om dess tillfälliga och oviktiga karaktär så förbereder ni er själva för ert uppvaknande och ert energifält har ett fridfullt och lugnande inflytande på de som ni kommer i kontakt med. De ser er som ni är – en varm och kärleksfull själ som ger trevnad och stabilitet i en värld som har blivit tokig – och att vara med er är er anledning till att vara förkroppsligade vid denna tid i mänsklighetens spirituella utveckling. Och för detta, som ni vet, är ni högst ärade.

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Saul via John Smallman, 24 oktober 2012


Saul via John Smallman, 24 oktober 2012 


Tillgång till ert djupa inre öppnar uppSkälet till att ni har så många tvivel om mänsklighetens uppvaknande är därför villfarelsen omger er med en mörk slöja som döljer Verkligheten för er. Verkligheten är överallt är allting; den är allt omgivande och inifrån det har ni föreställt er en overklig, stängd, delad och ensam miljö - skenbart mycket verklig för er - där ni upplever er själva som separerade och ensamma, bortkopplade ifrån allt utom era egna mänskliga kroppar. Och dessa mycket begränsade kroppar kan bara åtnjuta en mycket kort och knapp livstid. Ert korta liv i illusion är skrämmande, starkt betonad av den omätliga rymd i det synliga universum och av den mycket långa varaktighet jämfört med er egen kroppsliga existens.

Från ett perspektiv som bara rör vetenskapligt och inte andligt, med sin miljö är livet ett pussel och en besvikelse; - ”Vad är verkligen dess mening”. Saker växer och dör i en oändlig och smärtsam cykel av födelse, utveckling och förstörelse, och vetskapen om detta att människor absolut inte har ingivits något hopp i verklig mening.

Och ändå liv och medvetenheten av det är inte någonting ni vill förlora. Ni vill att detta tillstånd ska kvarstå, därför trots alla problem ni har, kvarstår där sensuella, fysiska och intellektuella nöjen och tillfredsställelser som kan göra det meningsfullt – liv bara för sin egen skull, likt det entusiastiska sättet som barn upptar sej med, och ni håller ängsligt fast vid det. Också, var och en av er har en inbördes känsla, ett outrotligt hopp att det måste finnas en mening med allt, att det inte bara skulle ta slut efter en så kortvarig tid och att ni önskar att ni kunde upptäcka vad det är.

Så för så länge som ni har upplevt mänskligt liv har ni sökt efter dess mening och också sökt efter orsaken till olyckor som drabbar er - sjukdom, jordbävningar, torka, översvämningar, vulkanutbrott, och död - och uppfunnit fruktansvärda gudar som ni tror valt att straffa er och som ni måste lyda. Några tror fortfarande på sådana gudar och använder dem som försvar för dödandet och skadandet av andra!

Alltid, faktiskt, har det varit gömt djupt inom var och en av er, den glödande kol av den outsläckbara elden av Guds Kärlek till er. För att finna den måste ni gå in i er själva och ta avstånd från den själviska förvirringen runt er. Och det är inte lätt för er, även om det finns många som skulle kunna lära er hur, därför majoriteten av dessa lärare är nästan lika förlorade som ni är, och försöker att hitta sej själva genom er framgång skulle det inträffa. Alla av er har sökt men mycket få har hittat därför att förvirringen av illusionen motarbetar öppenhet till något som inte är det, någonting som dess tränade förmåga och logik är omöjlig att bevisa och avslöja. 

Bistert motstånd och beslutsamhet är inte tillräckligt faktiskt de fungerar som en blockering. För att nå dessa inre djup måste ni kapitulera till tomheten eller mellanrummet som uppkommer mellan era tankar när ni noterar dem passera medan ni inte är sysselsatta med dem. Eftersom alla era kulturer uppmuntrar till konstant förpliktelser med innehållet av era tankar, tar det mycket övning att upphäva den vanan och befria den för en längre tid. Några har lyckats och har skrivit om det i underbara upplevelser som inträffade när de lyckades. Men för de flesta av er förblir det oåtkomligt. Ni kan uppleva en känsla av frid en stillhet som befriar stress, men dessa inre djup har för det mesta delen blivit okända och till alla avsikter och skäl, obekanta.

Nu när som det gudomliga fältet av Kärlek omsluter och omfattar Jorden skärps, tillgång till dessa inre djup i er och visar sej för er. 

Den stillsamma känslan som ni alla har, att det faktiskt finns en mäktig och mystisk mening med era liv sipprar in i ert medvetande och kräver er uppmärksamhet. Dessa glödande kol i er blir blåsta till flammor och er önskan att förena er med sin Källa blir oemotståndlig. Det verkar fortfarande overkligt, obestämbart, och åter igen kan ni inte längre förbise den inre omedelbara uppmuntran att tillåta er inre värld att öppna upp och visa er hur högt ni är älskade, och hur oskiljaktiga ni verkligen är ifrån Källan av allt liv. 

Den Källan, Gud själv, vill att ni blir medvetna om Honom därför Han vet att den praktiserande kunskapen om Honom kommer att ge er oändlig glädje och besvikelsen av synvillan kommer att ta bort slöjan bakom vilken ni har avskärmat er ifrån Honom alldeles för länge. Ert uppvaknande är nära och är säkerställt.

Med så mycket kärlek, Saul.


Översättning: Mariana Ottosson 
www.st-germain.se 
SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska