invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Thursday, November 1, 2012

Saul via John Smallman, 28 oktober 2012


Saul via John Smallman, 28 oktober 2012


Då ni känner er attackerade tillåter ni det overkliga att påverka ert sinne.En av de många förtjusande tingen som ni kommer att upptäcka när ni vaknar upp från er ganska långa sömn är hur ljus, klar och entusiastiskt levande allt förefaller att vara, och det kommer inte att bara vara att det ser ut så, för det är av illusionen. Och när som ni kommer mer i linje med att vara fullt vakna, fullt medvetna, så kommer styrkan av dessa förnimmelser att intensifieras då er förmåga att uppleva dem tilltar. Det blir inte ett ögonblickligt uppvaknande in i briljansen av Guds Närvaro för det skulle överväldiga er i början; istället kommer briljansen på ett mjukt sätt och i en takt som är mest passande för er tilltagande förmåga att vara i linje med dem.

Ni kommer att veta att ni har kommit Hem för ni kommer att känna och veta Verkligheten av skapelse som en del av er själva, och er själva som en del av skapelsen – evigt oskiljaktiga, ett med er Skapare – och glädjen av detta går ej att beskriva. Verkligheten är en i sanning fantastisk erfarenhet, från vilken ni kollektivt har stängt av er själva för allt för länge, och det kommer nu att permanent rättas till. Ni skapades som ett med Gud; Hans Vilja och er är evigt i gemensam linje; alla typer av missförstånd är därför ytters omöjliga; och ert uppvaknande kommer att föra er tillbaka till detta magnifika tillstånd. 

Er väg Hem har varit arbetsam för med ert kraftiga kollektiva inbillning så kunde ni bygga in i illusionen ett stort urval av distraherande ”attraktioner”. De föreföll bara attraktiva till en början med, tills att ni började upptäcka det enorma kaos och förvirring i vilket ni hade bestämt er för att omge er själva genom att genomdränka er själva med det. Nu har ert kollektiva önskan att komma tillbaka Hem blivit mycket starkare än de önskan att leka med att vara vilseledda, så det är nu vart ni är på väg. 

Tillståndet av villfarelse har länge varit ett av de mest distraherande och förvirrande villkoren som illusionen har pådyvlat er. Ni har alla känt någon som ni gladeligen skulle säga är villfaren för ni har observerat hur han uppför sig på sätt som inte var logiska. Men, inom illusionen så har de flesta av er tillbringat mycket stor tid i ett villfaret sinnestillstånd. När helst ni känner er attackerade, feldömda, eller förolämpade så tillåter ni det overkliga att påverka era sinnen. Det är ett faktum att ni var och en för evigt är ett med Gud, ytterst oskiljaktiga från Honom eller från varandra, men ni har blivit omedvetna om detta för ni valde att ingå i det illusoriska tillståndet, där inget är såsom de förefaller. Då ni är ett med Gud så är ni perfekta gudomliga varelser, fullt levande i Kärlek, och där inget antastar er eller ens kunde tänka sig att göra så. Det faktum att ni inte upplever detta tillstånd demonstrerar helt klart att ni måste vara villfarna. Och ert uppvaknande kommer att sätta ett permanent slut på detta olyckliga förhållande. 

Allt som stör er frid och orsakar oro eller rädsla kommer att gå bort för de är alla helt overkliga. Lidandet som ni har upplevt har spelat en stor roll för att distrahera er och att få illusionen att förefalla verklig, för ni kunde mestadels bara uppleva kort stunder av lycka innan några tankar bröt sig in till ert medvetande och distraherade er. Inom illusionen lever ni nästan i ett konstant tillstånd av ”vad händer om”, och oro och ängslan förmörkar varje ögonblick och påverkar alla era beslut.

Om ni ser unga barn som leker och är helt absorberade i sina lekar så kan ni se att de lediga och i frid; ingen oro stör deras fokus. Då de växer upp så inför era olika kulturer olika restriktioner på dem, och de börjar också att oroa sig. Och hur ofta har ni inte sagt till era egna barn att inte oroa sig, att de oroar sig i onödan, för deras bekymmer förefaller så väsentlig? Vem lurar vem här? 

Ni är gudomligt älskade och omhändertagna. Illusionen är precis det – och ni kommer att vakna upp. Fokusera er på denna sanning; påminn er själva om det varje gång som en ängslan invaderar er frid och förnöjsamhet. När ni gör så, ger det er en viss frid och för ni vet att det är sant. Ja, medan ni är kvar inom illusionen så kommer dess distraktioner att fortsätta att ta er uppmärksamhet, men genom att påminna er själva om dess tillfälliga och oviktiga karaktär så förbereder ni er själva för ert uppvaknande och ert energifält har ett fridfullt och lugnande inflytande på de som ni kommer i kontakt med. De ser er som ni är – en varm och kärleksfull själ som ger trevnad och stabilitet i en värld som har blivit tokig – och att vara med er är er anledning till att vara förkroppsligade vid denna tid i mänsklighetens spirituella utveckling. Och för detta, som ni vet, är ni högst ärade.

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska