invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Thursday, November 1, 2012

Saul via John Smallman, 24 oktober 2012


Saul via John Smallman, 24 oktober 2012 


Tillgång till ert djupa inre öppnar uppSkälet till att ni har så många tvivel om mänsklighetens uppvaknande är därför villfarelsen omger er med en mörk slöja som döljer Verkligheten för er. Verkligheten är överallt är allting; den är allt omgivande och inifrån det har ni föreställt er en overklig, stängd, delad och ensam miljö - skenbart mycket verklig för er - där ni upplever er själva som separerade och ensamma, bortkopplade ifrån allt utom era egna mänskliga kroppar. Och dessa mycket begränsade kroppar kan bara åtnjuta en mycket kort och knapp livstid. Ert korta liv i illusion är skrämmande, starkt betonad av den omätliga rymd i det synliga universum och av den mycket långa varaktighet jämfört med er egen kroppsliga existens.

Från ett perspektiv som bara rör vetenskapligt och inte andligt, med sin miljö är livet ett pussel och en besvikelse; - ”Vad är verkligen dess mening”. Saker växer och dör i en oändlig och smärtsam cykel av födelse, utveckling och förstörelse, och vetskapen om detta att människor absolut inte har ingivits något hopp i verklig mening.

Och ändå liv och medvetenheten av det är inte någonting ni vill förlora. Ni vill att detta tillstånd ska kvarstå, därför trots alla problem ni har, kvarstår där sensuella, fysiska och intellektuella nöjen och tillfredsställelser som kan göra det meningsfullt – liv bara för sin egen skull, likt det entusiastiska sättet som barn upptar sej med, och ni håller ängsligt fast vid det. Också, var och en av er har en inbördes känsla, ett outrotligt hopp att det måste finnas en mening med allt, att det inte bara skulle ta slut efter en så kortvarig tid och att ni önskar att ni kunde upptäcka vad det är.

Så för så länge som ni har upplevt mänskligt liv har ni sökt efter dess mening och också sökt efter orsaken till olyckor som drabbar er - sjukdom, jordbävningar, torka, översvämningar, vulkanutbrott, och död - och uppfunnit fruktansvärda gudar som ni tror valt att straffa er och som ni måste lyda. Några tror fortfarande på sådana gudar och använder dem som försvar för dödandet och skadandet av andra!

Alltid, faktiskt, har det varit gömt djupt inom var och en av er, den glödande kol av den outsläckbara elden av Guds Kärlek till er. För att finna den måste ni gå in i er själva och ta avstånd från den själviska förvirringen runt er. Och det är inte lätt för er, även om det finns många som skulle kunna lära er hur, därför majoriteten av dessa lärare är nästan lika förlorade som ni är, och försöker att hitta sej själva genom er framgång skulle det inträffa. Alla av er har sökt men mycket få har hittat därför att förvirringen av illusionen motarbetar öppenhet till något som inte är det, någonting som dess tränade förmåga och logik är omöjlig att bevisa och avslöja. 

Bistert motstånd och beslutsamhet är inte tillräckligt faktiskt de fungerar som en blockering. För att nå dessa inre djup måste ni kapitulera till tomheten eller mellanrummet som uppkommer mellan era tankar när ni noterar dem passera medan ni inte är sysselsatta med dem. Eftersom alla era kulturer uppmuntrar till konstant förpliktelser med innehållet av era tankar, tar det mycket övning att upphäva den vanan och befria den för en längre tid. Några har lyckats och har skrivit om det i underbara upplevelser som inträffade när de lyckades. Men för de flesta av er förblir det oåtkomligt. Ni kan uppleva en känsla av frid en stillhet som befriar stress, men dessa inre djup har för det mesta delen blivit okända och till alla avsikter och skäl, obekanta.

Nu när som det gudomliga fältet av Kärlek omsluter och omfattar Jorden skärps, tillgång till dessa inre djup i er och visar sej för er. 

Den stillsamma känslan som ni alla har, att det faktiskt finns en mäktig och mystisk mening med era liv sipprar in i ert medvetande och kräver er uppmärksamhet. Dessa glödande kol i er blir blåsta till flammor och er önskan att förena er med sin Källa blir oemotståndlig. Det verkar fortfarande overkligt, obestämbart, och åter igen kan ni inte längre förbise den inre omedelbara uppmuntran att tillåta er inre värld att öppna upp och visa er hur högt ni är älskade, och hur oskiljaktiga ni verkligen är ifrån Källan av allt liv. 

Den Källan, Gud själv, vill att ni blir medvetna om Honom därför Han vet att den praktiserande kunskapen om Honom kommer att ge er oändlig glädje och besvikelsen av synvillan kommer att ta bort slöjan bakom vilken ni har avskärmat er ifrån Honom alldeles för länge. Ert uppvaknande är nära och är säkerställt.

Med så mycket kärlek, Saul.


Översättning: Mariana Ottosson 
www.st-germain.se 
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska