invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Saturday, November 17, 2012

Saul via John Smallman, 7 november 2012

Saul via John Smallman, 7 november 2012


Välbefinnande är det tillstånd där ni känner er lugna


Välbefinnande håller på att omsvepa er alla. Välbefinnande är det tillstånd där ni känner er lugna, tillfredsställda, samlade och inte ängsliga för något 3D problem i ert personliga liv eller hos mänskligheten. Det är det tillståndet som ni söker när ni ber eller mediterar, och i vilket ni överlämnar alla era rädslor och oro till er Fader genom den Heliga Anden.

Den aktiveras mycket bra när ni låter bli att resonera med er själva om ni kommer dit, eller uppnår en lämplig meditativ ställning eller ödmjuk framtoning. Att använda resonemanget till att utvärdera hur väl eller hur dåligt ni gör ifrån er, är en vägran att kapitulera i ögonblicket och uppmuntrar till ytterligare ängslan. Lita på att ni är i er Faders Närvaro – det är ju er avsikt – och vet att ni därför är där. Er förnimmelse av det är kanske svag eller obefintlig, men er avsikt innebär att ni är där ni avsåg att vara; i lugn och ro i Guds Närvaro. Så låt inte distraktionerna som far genom ert huvud störa er. Era avsikter garanterar era framgångar, eftersom Gud alltid hedrar denna avsikt. 

Illusionens slöjor kan tyckas nästan ogenomträngliga, men ni är aldrig ensamma, obemärkta eller oälskade – eftersom ni är er Faders innerligt älskade barn. Lita på Honom som han litar på er; ni vet att det låter klokt. Närhelst ni mediterar eller ber blir ni hörda, varendaste gång. Ert ängsliga uppträdande ockuperar ofta ert medvetande; ”Finns det verkligen en Gud? Även om det finns en, varför skulle Han lyssna på mig? Han har säkert mycket viktigare saker att ta hand om”. – en aldrig sinande ström av oro – och ert sinne fylls till brädden med distraktioner. Släpp det! Överlämna er till Hans oändliga Kärlek för er, och acceptera att Han hör er.

Ni är, var och en av er, på er andliga väg och exakt vid den punkt som är ändamålsenlig för er i detta ögonblick. Och ni rör er orubbligt framåt mot ert oundvikliga uppvaknande. Det finns bara Verkligheten, illusionen är overklig och därför finns det inget annat val än att vakna. Ni kan fortfarande välja att fördröja det storslagna ögonblicket, men att göra det bara åsamkar er ytterligare lidande, så varför skulle ni vilja göra det? Var inte rädda för att vakna till Guds Närvaro, bara för att ni tror att ni är ovärdiga Honom. Gud skapade er, och inget som Han skapar kan någonsin vara ovärdigt Honom.

Det är er kulturellt ingrodda känsla av ovärdighet, vilken kommer från ert beslut att separera er själva från Verkligheten och retirerar in i er illusoriska omgivning av smärta och lidande, som uppmuntrar, faktiskt kräver, att ni tävlar med varandra för att bevisa vem som är bäst – och sedan övervinna den känslan av ovärdighet. En känsla av ovärdighet är en väldigt tung börda att bära och ni försöker lätta den tyngden genom att kritisera och döma andra. Det fungerar inte, eftersom djupt inom er är den känslan ordentligt befäst genom er övertygelse om att ni har kränkt Gud, och många religioner har gjort en känsla av ovärdighet till en dygd, som de uppmuntrar er att hålla fast vid. Så för att fly från smärtan, som denna tro orsakar er, tävlar ni med varandra för få ett erkännande från någon auktoritär person –en förälder, äldre bror eller syster, lärare, präst, make/maka, chef, president, kung, påve – som bara är ett annat av Guds älskade barn, precis som ni.

Meditation och bön kan ta er till djupet av ert väsen, där ni kan upptäcka medvetenheten om att ni är ett Guds barn – och därför fullständigt värdig Honom och Hans Kärlek för er. Det finns inget ni behöver bevisa, det finns ingen uppoffring som ni behöver göra; ingen vördnad som ni är skyldig, för ni är Gudomliga Varelser, Ett med Gud, er ständigt kärleksfulla Fader, för evigt. En del av er har upptäckt denna obestridliga sanning inom er själva och det har gett er obeskrivlig glädje.

När ni vaknar upp från illusionen kommer sanningen om detta att stråla för er som en lysande koncentrerad punkt, som bekräftar det underbara i er fantastiska relation med er Fader. Redan nu känner ni alla till denna sanning. Det är bara på grund av era invanda rädslor och tvivel, som illusionen stöder, som ni har varit i förnekelse för att inte känna igen er evigt gudomliga förbindelse. Verkligheten står i strid med era omoderna och invanda övertygelser om er själva, men eftersom de är välbekanta så håller ni er till dem.

Er invanda känsla av mänsklig identitet känner rädsla inför förändringar och är ovillig att tillåta, än mindre uppmuntra er att frigöra er för att lära känna Gud. När ni vaknar, kommer de sista tvivlen och rädslorna att försvinna. Till dess, fortsätt att påminna er själva om att de är utan grund och att ni är perfekta varelser, som inom kort kommer att vidkännas er själva som dem ni verkligen är.

Med Kärlek, som alltid. Saul.

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska