invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Thursday, November 1, 2012

Saul via John Smallman, 31 oktober 2012

Saul via John Smallman, 31 oktober 2012


Varje kärleksfull tanke eller ord skapar evig effekt

Det finns för närvarande ingen på Jorden som inte i någon mån känner av de förändrade energierna som omsluter er. De växer sig starkare för varje dag och ökar i intensitet, eftersom stunden för uppvaknandet kommer allt närmare. Ni är inte ensamma! Ni får enormt mycket hjälp från de andliga världarna, eftersom ni har bett om det, och vi alltid levererar. Fortsätt att tala till oss, för det hjälper er enormt i era uppgifter genom att påminna er om att ni ständigt har fått hjälp och aldrig lämnats ensamma för att utreda saker på egen hand. Det skulle inte vara förståndigt att försöka, eftersom det skulle vara detsamma som att delta i illusoriska och meningslösa aktiviteter, eftersom vi alla är ett – alltid – och att göra något på egen hand är omöjligt. Engagera er med oss genom bön och meditation, och vi kommer att garantera ert uppvaknande.

När ni gör det öppnar ni upp era hjärtan för att ta emot ett överflöd av Guds Kärlek på ett mycket kreativt och upplyftande sätt, och ni höjer er ande och tänder er entusiasm för att arbeta med Honom genom oss, för att föra detta skede i den pågående Gudomliga Planen till ett avslut. Det är därför ni är på Jorden just nu, och ni vet detta även om er medvetenhet om det inte är så klar som ni skulle önska. Ni är medvetna om vikten av att vara kärleksfulla, accepterande och förlåtande i varje situation och det måste visa er att ni vet att alla är ett. Om ni verkligen trodde på separationen av individer, att skilja den ena från den andra, som illusionen ville få er att tro, då skulle ni vara nöjda med att kämpa på i de gamla hjulspåren. Men ni gör inte det, för ni är mycket medvetna om hur otillfredsställande det sättet att leva på är.

Mänskligheten har redan avancerat en lång sträcka på den kollektiva vägen till uppvaknandet, och den fart med vilken ni fortsätter er utveckling, accelererar dagligen. Var uppmärksamma på detta faktum, därför att det hjälper er att bli optimistiska och positiva i förberedelserna för det slutliga frigörandet av alla negativa tankeformer, som håller er tillbaka och försöker fördröja ert uppvaknande. I Verkligheten, ert eviga Hem, finns självklart inga negativa tankeformer. Den Gudomliga Närvaron är ett allomfattande energifält av oändliga, positiva möjligheter som erbjuder obegränsade tillfällen för ständig njutning. Inga kvardröjande tvivel om det kloka i era handlingar, kommer någonsin att angripa er igen. När ni gräver ännu djupare i de underverk som himlen visar i ett oändligt urval av förtrollande och vackra aktiviteter för er att delta i, kan ni använda era fantastiska kreativa förmågor, därför att i de himmelska världarna kan inget uppstå som inte är fullständigt anpassat till den Gudomliga Viljan, till gagn för alla. 

Kärlek och liv är ett i det överflödande och eviga utflödet av det Gudomliga energifältet som omsluter hela skapelsen. Uppfyllande av alla era förhoppningar och önskningar är dess syfte, eftersom er Fader bara vill att er oändliga glädje och tillfredsställelse ska komplettera Hans egen. För närvarande kan ni bara ha en diffus aning om vad det möjligtvis kan betyda, men den diffusa aningen är den motiverande kraft, som har gjort det möjligt för er att följa er väg genom otaliga livstider som människor på planeten Jorden, när ni inkarnerade gång på gång för att fortsätta processen med att lära de Gudomliga läxorna. Allt ni behöver är Kärlek. 

När ni verkligen omfattar, delar och erbjuder kärlek som individer, blir effekterna eviga och ganska magnifika. Varje kärleksfull tanke, ord, syfte eller handling i vilken ni engagerar er, skapar en evig effekt som för alltid delas ovillkorligt och urskillningslöst med allt levande. Om det inte är helt fritt från egoistiska ambitioner och egennyttiga agendor, då renar er kärleksfulla Fader det, eftersom Han känner er, Han förstår er och Han ser ert kärleksfulla syfte, vilket ert ego ofta försöker undergräva. Ni är verkligen mycket kärleksfullare än ni ger er själva beröm för, och ni försöker ofta gömma den sanningen för er själva och andra. Kom ihåg att ni är perfekta Gudomliga varelser, som haft en illusorisk upplevelse av en mycket tillfällig natur, och ingenting i den illusionen kan på något sätt förändra det.

Fortsätt att till fullo engagera er i er uppgift att föra era individuella energifält i linje med er Faders, och genom att göra det hjälpa alla slumrande själar, även de som verkar var i ett tillstånd som är mycket djupare än sömn – de som är fullständigt engagerade i att bevara den gamla, föråldrade ordningen med svek, falskhet, rädsla och konflikter – och vars väg till uppvakningen visar sig något längre än er egen.

Er Fader älskar alla Sina skapelser oändligt mycket, och Han vet att Hans Kärlek återgäldas av varje levande varelse Han någonsin har skapat. Han är gränslös Kärlek, gränslöst Tålamod, gränslös Acceptans, gränslös Harmoni och gränslös Fred. Ingen del av skapelsen kommer någonsin att förloras eller förstöras, allt kommer att kärleksfullt föras Hem till evig glädje. När ni vet detta, som ni förmodligen gör, släpp alla era rädslor, tvivel och oro. Se förväntansfullt framåt mot ert uppvaknande och påminn er själva ofta om att allt tas Gudomligt om hand.

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska