invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Saturday, November 17, 2012

Saul via John Smallman, 4 november 2012

Saul via John Smallman, 4 november 2012


Briljansen som helt överstiger alla era förväntningar om hur Himlen kan vara.


Vägen framåt är klar och obehindrad då ni närmar er slutet på er resa tillbaka till Verkligheten. Mindre hinder kan dock tillfälligtvis uppstå, vilket inte ger några problem då ni rusar fram på upploppet till där välkomstkommittén har samlats för att hälsa er med en magnifik ärande ceremoni till erkännande av den krävande uppgiften ni har avslutat så fullständigt och snabbt. 

Inom illusionen så kommer otaliga lösa, individuella mänskliga energitrådar samman i en högst vacker väv av acceptans, förlåtelse, försoning, och ovillkorlig kärlek, vars like aldrig har tidigare har varit påtänkt i relation till er interaktion med varandra och med planeten. En ny ålder håller på att födas – en ny ålder för vilken ni har bett och hoppats om genom många hårda liv. Frid och ett överflöd av allt som behövs för att ge er glädje, tillfredsställelse, och ett kärleksfullt tillstånd av harmoni och samarbete med alla på Jorden håller på att omsvepa er. 

Ni har stadigt arbetat er framåt på vägen hem mot frigörandet från misären och lidandet som har svalt upp er under en omåttlig lång tid, och era strålande ansträngningar har kommer snart att bli fullt belönade. Det är absolut en glädje för mig att ge er bara en liten indikation på vad ni kan förvänta er när ni vaknar upp, för ni har kämpat så bestämt mot denna destination under en så lång tid, och att ge er kärlek, uppmuntran, och inspiration förbinder mig mycket positivt till kärleken som flödar från era hjärtan då ni öppnar mot det gudomliga fältet av ovillkorlig Kärlek som finns runt omkring er och assisterar er att vakna upp. Vi är en tillsammans för evigt, och ni kommer snart att uppleva undret av denna gudomliga sanning.

Då ni fortsätter att öppna upp era hjärtan så ökar era frekvenser, vilket gör det möjligt för er att integrera er själva än mer fullt in i detta fält, av vilket ni är livsviktiga och oersättliga aspekter, och tillåta ert medvetande om det att stärkas och intensifieras. Ju mer ni utvecklas på detta sätt desto starkare blir er tilltro av Guds oändliga Kärlek för er och i Hans Vilja att ni vaknar upp. Som ett resultat blir era intressen i distraktionerna av illusionen – dömande, klander, ilska, rädsla och konflikt – allt mindre, och byts ut mot ett ökande medvetande om vansinnigheten i att låta dem påverka och motivera er. 

Medvetande om Enheten av hela skapelsen växer exponentiellt runt planeten, och så gör också kärlek entusiastisk acceptans av det individuella kreativa geniet inom var och en av er. Er Fader skapade var och en av er som en perfekt gudomlig varelse; således är var och en av er ett kreativt geni med häpnadsvärda färdigheter, som ni kommer att kunna använda med intensiv tillfredsställelse då ni designar och utvecklar unika och inspirerande projekt att dela och förtjusa andra. 

Som barn av Gud är era färdigheter och skickligheter obegränsade. I mänskliga termer så är det som att genom er så har alla potentialen att bli konstnärer, poeter, författare, kompositörer, musiker, dansare – tänk er någon potentiell färdighet som ni skulle vilja utveckla – och när ni vaknar upp kommer dessa färdigheter att bryta fram i en upprymdhet av entusiastiska aktiviteter. Vad som ligger framför er är en obegränsat val av magnifika möjligheter med vilka ni kan engagera er i ett liv av oändliga under, vilket alltid leder er vidare genom den gudomliga trädgården vars skönhet och överraskningar hela tiden kommer förtjusa era sinnen. 

I själva verket så väntar Livet på er! Vad ni har upplevt inom illusionen är bara en mycket undermåligt och otillräckligt uttryck av livet, som snart skall glömmas bort då de ständigt förtrollande underverken som Gud har förberett för er kommer att helt överraska er i en spontan häpnad. Vad ni har lidit och genomgått under eoner av tid kommer att sjuka utan ett spår; inte en enda partikel av dessa förskräckliga erfarenheter kommer att störa era sinnen då ni vaknar från denna dröm och in i briljansen som helt överstiger alla era förväntningar om hur Himlen kan vara. Hemma är där hjärtat är, och era hjärtan leder er Hem!

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska