invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Saturday, November 17, 2012

Sananda, 9 nov, 2012 via John Smallman


Sananda, 9 nov, 2012 via John Smallman


Förlåtelse är den bästa medicinen för helande som finns för er.


Nu när en stor illusorisk distraktion är passerad – ja, det Amerikanska president valet – så kan ni Ljusarbetare och Vägvisare återigen fokusera er på er uppgift att assistera de sovande att vakna upp. Kärlek…kärlek…kärlek är svaret på alla problem, frågor och meningsskiljaktigheter och när ni vaknar upp in i Verklighet – det kreativa energifältet av Kärlek – kommer ni att omedelbart förstå detta. Det finns ingen konflikt här för Kärlek förenar alla i ett harmoniskt samarbete, och Kärlek, er sanna karaktär, har ingen önskan som på något sätt kunde leda till meningsskiljaktigheter eller konflikter för den vill det bästa för alla, alltid. Denna Enhet är i effekt. 

Fokusera er på gudomlig sanning, fokusera er igen, och fokusera er igen. Det är hur ni förändrar miljön från en av rädsla till en av kärlekstillit, vilket är vad varje individ som är inkarnerad inom illusionen verkligen vill. Det är uppnåeligt! Fokusera på det konstant och se hur alla era relationer förändras till det bättre. En kärleksfull närvaro, vilket är det största spirituella attributet för varje människa, erbjuden urskillningslöst och villkorslöst av var och en av er i varje interaktion, kan och kommer att förändra världen. Det började göra så för eoner av tid sedan, men till de sista två eller tre århundradena av er nuvarande era så var dess inflytande ganska litet. Sedan tragedin och lidandet av det Första Världskriget har mänsklighetens vision förändrats enormt då vansinnigheten av att ha miljoner av men som dödar varandra – för deras regeringar och militära ledare sa till dem att de skulle göra så – blev en verklighet som ingen längre kunde förneka. 

Aldrig tidigare i er mänskliga historia har det funnits en sådan tillväxt av oro och medkänsla för varandra som har ägt rum sedan detta samvetslösa och otroligt arroganta beslut gjordes av men med ett förmodat friskt sinne att engagera sig i fullt krig i augusti 1914. På sätt och vis var det en nödvändig lektion för mänskligheten – kom ihåg att krig, lidande, och all dess associerade misär är, medan extremt smärtsamt för alla involverade, illusoriskt. När ni vaknar kommer all inbäddad smärta som många fortfarande bär på – därför krig är en konstant oro över hela världen – att lösas upp tillsammans med mardrömmarna som ni har upplevt en så lång tid.

Er väsentliga uppgift är att vara kärleksfulla, medlidande bärare av Ljus i varje ögonblick. Ni kan göra det för Himlens kraft stöder er i detta. Döm inte er själva som dåliga, fel, eller ovärdiga när ni glömmer bort och reagerar kärlekslöst mot en uppfattad attack eller kränkning. Inse vad som har hänt. Låt er själva vara mänskliga genom att acceptera att ni gjorde ett misstag och genom att förlåta er själva. Att döma er själva (eller andra) och argt återuppleva händelsen stänger av flödet av kärleksfull energi, vilken är er uttryckliga intention att dela, tills att ni tar ett steg tillbaka från situationen, eller minnet av den, och förlåter er själva och andra som är involverade. När ni har gjort det, då kan ni föra er tillbaka in i er naturligt ämnade tillstånd av kärlek och medkänsla för alla.

Det kan vara mycket hårt för er att förlåta; och när ni håller fast vid bitterhet över uppfattade felbehandling, kan ni urholka er energi och er stress ökar. Att förlåta är ett beslut som ni ögonblickligen kan fatta (återigen, er själva och andra) kräver enbart att ni tar ett steg tillbaka från situationen och gör det. Till en början kommer ert ego att sätta sig emot genom att dra uppmärksamhet till smärta, skam, eller klander det tycker ni har lidit. Gå inte på den vägen – det är en oändlig cirkel av att återuppleva smärtan som hade lagt sig. Stärk bara er intention att förlåta och fokusera er uppmärksamhet på något som ni gillar (INTE ”jag vet att jag hade rätt”), något som ni ser framemot med glada förväntningar, och avfärda de smärtsamma minnena för de tjänar inget nyttigt ändamål. 

Eftersom er sanna natur är Kärlek så är det även i illusionen, i de egotistiska kropparna som ni har förankrat er själva, så att det är naturligt att förlåta, vilket era egon ofta övertalar er att tygla. Förlåtelse är en aspekt av er själva som ni inte kan göra er av med för det är en del av er eviga kärleksfulla karaktär. NI kan förnekat det, vägra att tolerera det, och fylla era sinnen med anledningar berättigande för era kärlekslösa attityder och uppföranden, men det förblir med er, och väntar på att ni erkänner dess validitet, dess väsentliga godhet, och dess förmåga att hela alla sår. 

Om ni har problem med att förlåta någon på något sätt, eller om ni i sanning tror att förlåtelse är orimligt under vissa förhållanden så be om guidande och klarhet från vem som helst i de andliga rikena som ni känner er mest bekväma med att tilltala. Ni kommer att höras, ni kommer att hjälpas, och när det händer kommer ni att uppleva en remarkabel känsla av frid och tillfredsställelse, och ni kommer att undra varför ni har hållit ut mot förlåtelse så länge. Förlåtelse är den bästa medicinen för helande som är tillgänglig för er – så använd det och bli helad.

Er kärleksfulle broder, Jesus. 

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska