invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, January 9, 2013

Sananda, 6 januari, 2013 Via John Smallman


Sananda, 6 januari, 2013 Via John Smallman


Det är omöjligt att ha några vinnare om det finns förlorare.
Besvikelsen som så många av er känt bör lätta nu då de nya energierna flödar igenom er och ger er styrka, mod och självförtroendet ni behöver för att föra er vidare från här. Att nå denna punkt, detta ögonblick, har varit en stor bedrift, även dess betydelse inte är fullt uppenbart för er. Ni höll ljuset, visade vägen, förde er framåt in i denna Nya Ålder. Det kommer nu att växa och utveckla sig så att ni kan med fortsatt överflödande hjälp från de i de spirituella rikena åstadkomma de väsentliga förändringarna i alla mänskliga interaktioner och aktiviteter, vilket kommer att resultera i fred, överflöd, och glädje för alla på Jorden.

Ja, det finns mycket arbete att göra, men det kommer inte längre att kännas som arbete därför att belöningarna som era ansträngningar kommer att föra till er kommer att helt och hållet lyfta upp er och inspirera er. Enorma framsteg kommer att göras mycket snabbt i återupplivandet av Jorden och alla de livsgivande processerna som hon stöder och vidmakthåller till gagn för alla som lever och bor under hennes beskydd. En miljö som kommer att ära och förtjusa alla är under konstruktion, i vilken Kärlek guidar och leder varje aktivitet så att perfekt harmoni av intention kan skapa de under efter vilka alla har längtat.

All dessa nya kärleksinramade energier flödar med överflöd igenom miljön som ni innebor, de gamla och kärlekslösa kommer att vekna och falla åt sidan, och makten som de förefaller att stöda och uppmuntra kommer att fortsätta att falla isär och degenerera därför att genomskinlighet kommer att genomtränga varje relation, varje aktivitet, varje åtagande, och målet, slutresultatet som söks av alla deltagare kommer att bli detsamma. Gömda agendor kommer inte längre grumla vattnet av samarbetande initiativ då olika grupper söker att ta vinning från de ofta oförståeliga och förvirrande legala termerna och språket som används för att separera och driva de olika grupperna till överenskommelser. Alla kommer nu att söka efter framgång för alla som är involverade, och kommer att arbeta för att se till att varje fråga är helt och fullt behandlad till full tillfredställelse för alla som är involverade, för det har nu blivit helt uppenbart att det är omöjligt att ha några vinnare om det också finns förlorare. 

Att vinna – framgång – är avhängigt hur alla behandlas med är och respekt så att missförståelser och meningsskiljaktigheter blir helt och fullt diskuterade och lösta till allas förnöjsamhet som är del av överenskommelsen. Alla vill att alla blir fullt tillfredsställda, och då denna intention alltid är närvarande så blir framgången för alla tryggad and garanterad. Det kommer alltid att finnas olika uppfattningar och åsikter, men med de nya kärleksfulla energierna som flödar fritt och jämnt så kommer öppna diskussioner som leder till lösningar som fungerar för alla att alltid uppnås, och ömsesidig tillit till var och en kommer att växa då det visar sig var det mest effektiva sättet på vilket resultaten som eftersöks av alla kan uppnås.

Det har pratats mycket om denna Nya Ålder och fred och överflöd, och om möjligheterna för kreativa åtaganden som kommer att förse, och nu har det i sanning anlänt, medförande nya energier som kommer att möjliggöra häpnadsväckande förbättringar av levnadsförhållanden för massorna, som sedan eoner av tid har levt i yttersta fattigdom. Detta har alltid varit möjligt, men tidigare så fattades motivationen på grund av att ingrodda och stelbenta attityder på båda sidor gjorde att till och med att träffas blev ett tillfälle för att inflammera nya konflikter då båda sidor påstod sig ha den högre rätten och klandrade den andra för problemen de behövde vänligskapligt behövde lösa tillsammans.

Stelbenthet och vägran att förstå en annans uppfattning om en situation är inte längre acceptabla attityder eller uppföranden, och med de nya kärleksfulla energierna som sveper över planeten så kommer de som hyser dessa attityder att alltmer bli distanserade då nya ledare med vishet och medkänsla tar över förhandlingarna som har fastnat eller upphört att göra framsteg. Då kärlek genomsyrar folks hjärtan så kan och också så sker mirakel, så i era böner och meditationer betona kärleken som ni redan ämnar sända till de som är överväldigade av situationen i vilken de befinner sig, vet att det gör en enorm skillnad, och att det ger fred, möjligheter, och förnyelse till områden i världen som behöver det mest brådskande.. Kärlek, som ni nu har omfamnat, är makten och den kreativa intelligensen som kommer att göra det möjligt att lösa alla era världsliga problem och frågor med medkänsla och vishet. 

Ni kommer att upptäcka och hitta Kärlek på platser där ni aldrig skulle ha drömt att det kunde finnas. Kärlek, som ni väl vet, är livskraften – i själva verket, Det är Livet. I illusionen så har Den varit gömd, ej erkänd, och ej accepterad utav majoriteten av människor under eoner av tid. Nu, då energierna av den Nya Åldern som byggs upp och intensifieras så kommer rökridåerna, oärligheten, och skräpet under vilket ni har försökt att gömma Den att bara upplösas, och ni kommer att finna att Den alltid har med er och väntat på er acceptans så att ni kan arbeta tillsammans för att skapa Himlen på Jorden.

Er kärleksfulle broder, Jesus. 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Sananda/Jesus, 21 december, 2012 via John Smallman


Sananda/Jesus, 21 december, 2012 via John Smallman


En Ny Ålder är Född Idag.
Idag är det en dag av stor betydelse för ni vaknar upp! Inte längre känner ni er bundna till makten och auktoriteten av korrupta organisationer som så länge har hållit er förslavade till deras orättvisa lagar och regleringar. Energin som starkt har flödat från det gudomliga Kärleksfältet under de senaste åren för att assistera ert uppvaknandeprocess har intensifierats under året 2012, med enorma injektioner av energier vid 11-11-12, 12-12-12 och med än mer idag. Denna energi flödar nu fritt och konstant, och blir mycket positivt engagerat med era egna energifält, och var och en av er lägger till er egen signatur till det då ni vaknar upp och medvetet blir en del av det. NI och er värld kommer aldrig att bli desamma igen, för den Nya Åldern har anlänt, så GLÄDS. 

En del av er har fortfarande frågeställningar som behöver er uppmärksamhet, men med den enorma ökningen av effekterna som det gudomliga Kärleksfältet har på er alla så kommer ni faktiskt finna att det är ganska lätt att lösgöra er själva från alla återstående kärlekslösa förbindelser eller smärtsamma känslomässiga bagage som ni inte har fullt släppt. Med er klara intention att göra så, och med den kärleksfulla assistansen av era änglar och guider, så kommer allt som är inom ert individuella energifält som inte är i linje med Kärlek att snabbt upplösas. Slappna av och vet att er sanna intention uppnås omedelbart.

Livet har för er blivit en upplevelse att hylla och njuta av till fullo, då begränsningarna med vilka illusionen hade svept in er faller åt sidan och avslöjar för er den frihet som alltid har varit er, och avslöjar de myriader av möjligheter som är tillgängliga för er att utforska med era återfunna skapande talanger och färdigheter. 

Att interagera och umgås med andra – familj, vänner, eller helt främmande personer, som inte längre är eller verkligen har varit främlingar – kommer alltid att vara harmoniskt och upplyftande för er, nu när den egoistiska tävlande ivern av splittrande personliga ambitioner som brukade driva på er har fallit åt sidan. Alla tävlingar eller spel i vilka ni deltar kommer att vara för ett vänligt underhållande av alla som tar del, och kommer att leda till mycket spontant skrattande. Ni kommer att göra många ting bara för att det är roligt, och det kommer inte att i bakgrunden finnas någon skuldkänsla som säger att ni inte bör göra så eller att ni bör göra något av mycket större betydelse. I sanning så är inget mer betydelsefullt än att ha roligt, oberoende av vad ni gör!

Att göra saker och ting enbart för att ha roligt kommer att ge er ett förtjusande nytt sätt för att fokusera era aktiviteter, medan ni samtidigt bidrar oändligt till de färdigheter med vilka ni utför dem. Era dagar av slavgöra och utmattning upphör för ni har obegränsad energi för att ta del av livet, och därför att sysslorna som orsakade slavgörat och utmattningen inte längre fyller era dagar. 

En Ny Ålder föds idag, och då ni vänjer er vid en känsla av välmående entusiasmen som det tänder, så kommer ni att öppna er själva mer fullt till glädjen av att leva, för det kommer inte längre att finnas en ängslig och nästan omedveten känsla att något inom kort kommer att inträffa för att antingen dämpa eller förstöra de lekfulla känslorna som ni upplever. Personlig säkerhet kommer inte att vara ett bekymmer, för det finns inget som kan hota er på något sätt alls. 

Ni har anlänt i den Nya Åldern där allt som ligger framför er kommer att fördjupa er känsla av glädje och tillhörighet. Hemma är där hjärtat är, och nu när Hjärta och Hem är helt fullt Ett, så blir fred och ytterst förnöjsamhet för evigt ert.

Välkomna tillbaka till det Hem efter vilket ni har längtat, och där ni känner igen er själva som de gudomliga varelserna som er Fader skapade i evig Kärlek – för att uppleva oavbruten lycka. 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se 


Sananda, 19 december, 2012 Via John Smallman


Sananda, 19 december, 2012 Via John Smallman 


Ni kommer att återupptäcka den strålande sanningen om vilka ni egentligen är.
Glädjefylld häpnad kommer snart att uppsluka er alla! Slappna av, ha tilltro till er Fader, vars intresse är er oändliga lycka, för när ni är lyckliga ökar ni Hans omätliga lycka. De av er som tänker. ”Jag är inte lycklig, så är Gud olycklig?” har bara inte förstått att deras olycka är en del av illusionen, den är overklig, och Gud fortsätter därför att vara lycklig. Han är alltid lycklig. När ni vaknar upp, som ni kommer att göra, men för närvarande är det ett väldigt svårt koncept för er att greppa.

Lidandet, smärtan och de olyckliga omständigheter som ni upplever är delar av det deprimerande spel ni har spelat. Ni har iklätt er själva i kostymer (kroppar) som är helt passande för de dramatiseringar som ni väljer att regissera och agera i, och ni är verkligen fantastiska regissörer och skådespelare. Skräcken av tortyr, mord, krig, sjukdomar och naturliga katastrofer på grund av väderförhållanden, jordbävningar osv är alla delar av denna illusoriska miljö som mänsklighetens kollektiva avsikt har byggt upp under eoner av tid. Och ni upplever verkligen intensiv smärta och lidande inom den, vilket är en av anledningarna till att ni har fått nog av dessa spel och vill vakna upp.

Ert beslut att vakna upp är oåterkalleligt eftersom så många av er har för avsikt att göra det och ni får massiv hjälp att hålla fast vid denna avsikt från dem i de andliga rikena. Den extrema situationen av planetarisk obalans som verkar ha omslutit er, och som verkar ha paralyserat eller frusit era kreativa förmågor som skulle kunna leda er ut ur den, har pågått alldeles, era teatraliska uppsättningar närmar sig sitt slut. Om ni önskar kan ni applådera deras realism; sedan kommer det vara dags att ta sig Hem.

När ni vaknar upp, kommer ni att återetablera relationer som varit glömda sedan länge med otaliga likasinnade själar som, precis som ni, har rört sig gradvis framåt till denna stund då ni kommer att återupptäcka sanningen om vilka ni verkligen är. Ni kommer att översköljas av förundran när ni upplever en miljö som är strålande livfull och strålande upplyst av de lågor av Kärlek som skiner fram från alla som är närvarande. Värmen av den totala omslutande acceptansen och livfulla kommunikationen den inspirerar till kommer att vara ganska stimulerande – vilken kontrast mot sociala sammankomster i illusionen då alla mäter alla andra och försöker vinna förbättrad status och personliga fördelar!

Ni är alla en, och snart kommer ni att förstå detta faktum på samma sätt som ni nu förstår att er hud och dess innehåll är er kropp. Det finns inga begränsningar i hur ni blandar er och minglar med varandra i ert gudomliga Hem, och njuter av total frid och kärleksfull harmoni. Ni kommer att upptäcka att ni kommunicerar, skapar och samarbetar i det vidsträckta och oändliga Gudsfältet som innehåller allt som existerar och utökas fortfarande konstant för att kunna inkludera alla nya skapelser som ni planerar och introducerar.

Att leva, att existera är en extatisk glädje som är långt utanför krafterna av det nuvarande, väldigt begränsade föreställningar som ni någonsin kan göra er på något meningsfullt sätt. Det er Fader har skapat, det ni har skapat med Honom och det ni fortsätter att skapa tillsammans kommer att erbjuda gränslös inspiration och glädje när ni upptäcker de oändliga möjligheterna som Verkligheter erbjuder er för evig och oändlig tillfredsställelse.

Långtråkighet, ett intressant och oförståeligt koncept som föddes i illusionen, kommer aldrig mer att upplevas, när ni fortsätter framåt i glädje och utvecklar era kunskapsfält i i ofattbara riktningar. Ni har ett uttryck som ni använder när det går bra för er, ungefär ”Livet är som en barnlek!” I Verkligheten kommer livet att vara som en mängd perfekta stormar som är ni och som ni regisserar med outtröttlig entusiasm, och upplever kraften och förundran över er egen existens genom den ständiga samverkan av alla de magnifika elementen. I sanning, ingen mer långtråkighet, depression eller brist på motivation, utan istället en konstant, pågående serie av upplyftande händelser iscensatta för att glädja alla involverade. Skulle ni kunna önska er något bättre? Och om ni tänker på något att lägga till uppställningen av nöjen som ni redan upplever, kommer ni att ha förmågan att manifestera det omedelbart.

Er eviga glädje är Guds Vilja och det kommer att uppnås i varje ögonblick av er existens!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se


Meddelanden från Saul via John Smallman, 2 januari 2013


Meddelanden från Saul via John Smallman, 2 januari 2013


En otroligt ljus framtid är framför er
Ögonblicket för att känna besvikelse är över. Ni har flyttat in i den nya tidsåldern och dess fördelar kommer att bli allt tydligare som året fortskrider. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb för att föra in den och ni är mycket hedrad för det. Den gudomliga energifält som omsluter planeten och alla livsformer hon stöder är nu mycket mer intensiv och effektiv än någonsin tidigare i er mänskliga historia eftersom den nya tidsåldern gör att det är så. Ju mer medvetna och vakna ni blir desto större energi kan ni bära och använda för allas bästa.

Mänskligheten rör sig definitivt framåt andligen efter eoner av stagnation och hopplöshet eftersom de ständiga konflikterna och meningsskiljaktigheter bland er har uppmuntras. När ni är i konflikt, kommer från egot en känsla av isolering, övergivande och rädsla. Ditt ego vill rättfärdiga denna känsla genom att bekämpa fienden, vem eller vad än kan vara och förstöra det. Miljontals egon som kämpar om herraväldet ger inte en miljö där kärlek, medkänsla, acceptans, respekt eller läkning av varandra kan växa och blomstra.

Med mänsklighetens snabbt ökande önskan för alla på planeten att leva i harmoni, även om det bara för att undvika ytterligare destruktiva krig har vägen till enorma andlig tillväxt öppnats upp eftersom en önskan att leva i harmoni med andra möjliggör kärlekens inflytande att expandera och bli en stor aspekt av alla mänskliga relationer. Denna tillväxt i kärlekens makt och inflytande i varje individ som önskar det har blivit självgående och därmed kommer ni att se enorma förändringar över hela världen när den nya tidsåldern blir allt mer fast etablerat i hjärtat hos dem som skulle välja fred istället för konflikt.

Den nya tidsåldern är en aspekt av er själva, av varje individ som visar sig som kärlek, respekt och medkänsla för alla som ni interagerar med och det leder ofelbart till fredliga och harmoniska utbyte av idéer som kommer att föra ett slut på lidande och bedrövelse som varit endemisk på jorden för eoner. Och som ett resultat förtroende bland er kommer att växa, bli hedrad och bli normen, precis som det ska.

Ni ser fortfarande många konflikter i hela världen, men de nya energierna som ni alla använder kommer hjälpa dem som deltar i konflikterna att inleda förhandlingar som framgångsrikt kommer att föra dem till ett slut. Då kommer det verkligen att bli stort behov för många av er att delta i återuppbyggnaden av det som så många krig har förstört genom att reparera infrastrukturer på vilken moderna civilisationer är beroende av - hälsovård, utbildning, rena miljöer och riklig tillgång på rent vatten - och respekt för mänsklighetens skatt av olika kulturer som gör er vad ni är: ETT.

Ni kan inte leva delade, döma andra som sämre än eller bättre än. Ni försökte det för eoner och det fungerade absolut inte. Nu, med den nya tidsåldern etablerat, tillsammans med alla fantastiska energier det har medfört, kan ni utveckla samhällen som kreativt arbetar tillsammans för allas bästa på er vackra planet. En-storlek-passar-alla är inte rätt väg framåt.

Era nya förmågor att kommunicera mycket snabbt med vem som helst var som helst i världen har visat er mycket kraftfullt att samarbete fungerar och kan föra olika grupper tillsammans för att lösa problem som inte kunde lösas för sig själv – öppen källkods datorprogram är ett underbart exempel av detta slags samarbete i handling - och denna typen av entusiastiska och vänliga samarbete kommer att öka. Det är en otroligt ljus framtid framför er, som bara väntar på er att förstå den och använda den för tillfredsställelse och glädje som berör hela mänskligheten.

Nu är det dags att släppa alla känslor av ilska, besvikelse eller bitterhet som ni har upplevt sedan den nya tidsåldern kom och att engagera er med den nya tidsåldern helt genom att öppna er fullt ut i kärlek mot alla era bröder och systrar, särskilt de som ni tror har sårat er eller utnyttjat er. Sann förlåtelse uppstår när den erbjuds istället för skuld eller dom, oavsett situation. Ingen kan ärligt säga att de aldrig har orsakat skuld till en annan (motivering för detta har ingen plats här!), men att hålla fast till förbittring det orsakar och tänka på det är som att fylla er med frätande vätskor som kommer att förstöra er. Förlåt, frodas och verkligen njut av livets gåva så kärleksfullt skänkt av er fader när ni flyttar helt och glatt in i denna efterlängtade nya tidsåldern.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Willy – www.st-germain.se


SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska