invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, January 9, 2013

Sananda/Jesus, 21 december, 2012 via John Smallman


Sananda/Jesus, 21 december, 2012 via John Smallman


En Ny Ålder är Född Idag.
Idag är det en dag av stor betydelse för ni vaknar upp! Inte längre känner ni er bundna till makten och auktoriteten av korrupta organisationer som så länge har hållit er förslavade till deras orättvisa lagar och regleringar. Energin som starkt har flödat från det gudomliga Kärleksfältet under de senaste åren för att assistera ert uppvaknandeprocess har intensifierats under året 2012, med enorma injektioner av energier vid 11-11-12, 12-12-12 och med än mer idag. Denna energi flödar nu fritt och konstant, och blir mycket positivt engagerat med era egna energifält, och var och en av er lägger till er egen signatur till det då ni vaknar upp och medvetet blir en del av det. NI och er värld kommer aldrig att bli desamma igen, för den Nya Åldern har anlänt, så GLÄDS. 

En del av er har fortfarande frågeställningar som behöver er uppmärksamhet, men med den enorma ökningen av effekterna som det gudomliga Kärleksfältet har på er alla så kommer ni faktiskt finna att det är ganska lätt att lösgöra er själva från alla återstående kärlekslösa förbindelser eller smärtsamma känslomässiga bagage som ni inte har fullt släppt. Med er klara intention att göra så, och med den kärleksfulla assistansen av era änglar och guider, så kommer allt som är inom ert individuella energifält som inte är i linje med Kärlek att snabbt upplösas. Slappna av och vet att er sanna intention uppnås omedelbart.

Livet har för er blivit en upplevelse att hylla och njuta av till fullo, då begränsningarna med vilka illusionen hade svept in er faller åt sidan och avslöjar för er den frihet som alltid har varit er, och avslöjar de myriader av möjligheter som är tillgängliga för er att utforska med era återfunna skapande talanger och färdigheter. 

Att interagera och umgås med andra – familj, vänner, eller helt främmande personer, som inte längre är eller verkligen har varit främlingar – kommer alltid att vara harmoniskt och upplyftande för er, nu när den egoistiska tävlande ivern av splittrande personliga ambitioner som brukade driva på er har fallit åt sidan. Alla tävlingar eller spel i vilka ni deltar kommer att vara för ett vänligt underhållande av alla som tar del, och kommer att leda till mycket spontant skrattande. Ni kommer att göra många ting bara för att det är roligt, och det kommer inte att i bakgrunden finnas någon skuldkänsla som säger att ni inte bör göra så eller att ni bör göra något av mycket större betydelse. I sanning så är inget mer betydelsefullt än att ha roligt, oberoende av vad ni gör!

Att göra saker och ting enbart för att ha roligt kommer att ge er ett förtjusande nytt sätt för att fokusera era aktiviteter, medan ni samtidigt bidrar oändligt till de färdigheter med vilka ni utför dem. Era dagar av slavgöra och utmattning upphör för ni har obegränsad energi för att ta del av livet, och därför att sysslorna som orsakade slavgörat och utmattningen inte längre fyller era dagar. 

En Ny Ålder föds idag, och då ni vänjer er vid en känsla av välmående entusiasmen som det tänder, så kommer ni att öppna er själva mer fullt till glädjen av att leva, för det kommer inte längre att finnas en ängslig och nästan omedveten känsla att något inom kort kommer att inträffa för att antingen dämpa eller förstöra de lekfulla känslorna som ni upplever. Personlig säkerhet kommer inte att vara ett bekymmer, för det finns inget som kan hota er på något sätt alls. 

Ni har anlänt i den Nya Åldern där allt som ligger framför er kommer att fördjupa er känsla av glädje och tillhörighet. Hemma är där hjärtat är, och nu när Hjärta och Hem är helt fullt Ett, så blir fred och ytterst förnöjsamhet för evigt ert.

Välkomna tillbaka till det Hem efter vilket ni har längtat, och där ni känner igen er själva som de gudomliga varelserna som er Fader skapade i evig Kärlek – för att uppleva oavbruten lycka. 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se 


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska