invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, January 9, 2013

Meddelanden från Saul via John Smallman, 2 januari 2013


Meddelanden från Saul via John Smallman, 2 januari 2013


En otroligt ljus framtid är framför er
Ögonblicket för att känna besvikelse är över. Ni har flyttat in i den nya tidsåldern och dess fördelar kommer att bli allt tydligare som året fortskrider. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb för att föra in den och ni är mycket hedrad för det. Den gudomliga energifält som omsluter planeten och alla livsformer hon stöder är nu mycket mer intensiv och effektiv än någonsin tidigare i er mänskliga historia eftersom den nya tidsåldern gör att det är så. Ju mer medvetna och vakna ni blir desto större energi kan ni bära och använda för allas bästa.

Mänskligheten rör sig definitivt framåt andligen efter eoner av stagnation och hopplöshet eftersom de ständiga konflikterna och meningsskiljaktigheter bland er har uppmuntras. När ni är i konflikt, kommer från egot en känsla av isolering, övergivande och rädsla. Ditt ego vill rättfärdiga denna känsla genom att bekämpa fienden, vem eller vad än kan vara och förstöra det. Miljontals egon som kämpar om herraväldet ger inte en miljö där kärlek, medkänsla, acceptans, respekt eller läkning av varandra kan växa och blomstra.

Med mänsklighetens snabbt ökande önskan för alla på planeten att leva i harmoni, även om det bara för att undvika ytterligare destruktiva krig har vägen till enorma andlig tillväxt öppnats upp eftersom en önskan att leva i harmoni med andra möjliggör kärlekens inflytande att expandera och bli en stor aspekt av alla mänskliga relationer. Denna tillväxt i kärlekens makt och inflytande i varje individ som önskar det har blivit självgående och därmed kommer ni att se enorma förändringar över hela världen när den nya tidsåldern blir allt mer fast etablerat i hjärtat hos dem som skulle välja fred istället för konflikt.

Den nya tidsåldern är en aspekt av er själva, av varje individ som visar sig som kärlek, respekt och medkänsla för alla som ni interagerar med och det leder ofelbart till fredliga och harmoniska utbyte av idéer som kommer att föra ett slut på lidande och bedrövelse som varit endemisk på jorden för eoner. Och som ett resultat förtroende bland er kommer att växa, bli hedrad och bli normen, precis som det ska.

Ni ser fortfarande många konflikter i hela världen, men de nya energierna som ni alla använder kommer hjälpa dem som deltar i konflikterna att inleda förhandlingar som framgångsrikt kommer att föra dem till ett slut. Då kommer det verkligen att bli stort behov för många av er att delta i återuppbyggnaden av det som så många krig har förstört genom att reparera infrastrukturer på vilken moderna civilisationer är beroende av - hälsovård, utbildning, rena miljöer och riklig tillgång på rent vatten - och respekt för mänsklighetens skatt av olika kulturer som gör er vad ni är: ETT.

Ni kan inte leva delade, döma andra som sämre än eller bättre än. Ni försökte det för eoner och det fungerade absolut inte. Nu, med den nya tidsåldern etablerat, tillsammans med alla fantastiska energier det har medfört, kan ni utveckla samhällen som kreativt arbetar tillsammans för allas bästa på er vackra planet. En-storlek-passar-alla är inte rätt väg framåt.

Era nya förmågor att kommunicera mycket snabbt med vem som helst var som helst i världen har visat er mycket kraftfullt att samarbete fungerar och kan föra olika grupper tillsammans för att lösa problem som inte kunde lösas för sig själv – öppen källkods datorprogram är ett underbart exempel av detta slags samarbete i handling - och denna typen av entusiastiska och vänliga samarbete kommer att öka. Det är en otroligt ljus framtid framför er, som bara väntar på er att förstå den och använda den för tillfredsställelse och glädje som berör hela mänskligheten.

Nu är det dags att släppa alla känslor av ilska, besvikelse eller bitterhet som ni har upplevt sedan den nya tidsåldern kom och att engagera er med den nya tidsåldern helt genom att öppna er fullt ut i kärlek mot alla era bröder och systrar, särskilt de som ni tror har sårat er eller utnyttjat er. Sann förlåtelse uppstår när den erbjuds istället för skuld eller dom, oavsett situation. Ingen kan ärligt säga att de aldrig har orsakat skuld till en annan (motivering för detta har ingen plats här!), men att hålla fast till förbittring det orsakar och tänka på det är som att fylla er med frätande vätskor som kommer att förstöra er. Förlåt, frodas och verkligen njut av livets gåva så kärleksfullt skänkt av er fader när ni flyttar helt och glatt in i denna efterlängtade nya tidsåldern.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Willy – www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska