invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, December 26, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 19 dec 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 19 dec 2012

Ingen kommer att förbli omedveten om vad som erbjuds dem 
Mänskligheten kommer att gå in i ett tillstånd av oväntat lugn och förnöjsamhet, som övergår i häpnad och upprymdhet när den vaknar upp till den Nya Tidsåldern, vilken nu är runt hörnet. De som förväntansfullt har väntat på denna stund kommer inte att bli besvikna, eftersom de har hållit Ljuset och avsikten att få det till stånd. Gud hedrar alltid sina löften på ett storslaget sätt, och i Verkligheten – Hans himmelska Domäner – kan endast glädje växa och intensifieras. Håll fast vid er tro och tillit till Honom under denna sista tid, innan Himmelriket på Jorden levereras!

Himmelriket på Jorden är något som människor har hoppats på och bett om i eoner, och några av dem, bara några få, har upplevt en hastig men lockande känsla för vad det innebär, när de har varit i djup meditation eller bön eller kontemplation. Mänsklighetens intresse för ämnen av andlig natur har vuxit enormt under de senaste årtiondena, främst beroende på uppmuntran från många av dem som har återvänt till Jorden, enbart för att var här och hjälpa er alla att höja ert medvetande om er andliga natur vid denna punkt i er utveckling. Dessa intressen, tillsammans med tid som ni använt till bön och meditation, har medfört en öppning i ert kollektiva medvetande, som har lett till acceptans av och en stark önskan om andlig kunskap, i en utsträckning som aldrig tidigare har skådats bland människor. 

I forna tider fanns det mycket vidskepelse, och de med väl utvecklat intellekt utnyttjade ofta dessa vidskepelser för att manipulera de outbildade och fattiga, genom att påstå att de hade direktkontakt med Gud eller helgonen och till och med makten att påverka dem. Med utvecklingen inom vetenskap och utbildning över hela världen, finns det nu alldeles för många välinformerade och intelligenta människor bland er, för att dessa ska kunna kontrollera er – genom att försöka plantera gudsfruktan inom er – i syfte att fortsätta sina manipulativa metoder och skrämma er till underkastelse. 

Mycket nödvändigt ifrågasättande av grundläggande religiösa dogmer har skett under de senaste 60 eller 70 åren, vilket har avslöjat deras falska sidor och de ofta förekommande ohederliga avsikterna av de nyomvända som upprätthöll dem – dock har alla religioner och andliga organisationer några korn av sanning att erbjuda. Tidigare, eoner tidigare, har ledare eller religiösa patriarker och andliga organisationer sökt världslig makt över befolkningen, genom att hävda att de kan erbjuda en väg till Paradiset för dem som vill tjäna dem och deras intressen med blind lydnad och utan att ifrågasätta. Och naturligtvis råder det samma attityd i en del av dem även idag, så väl som inom det militära, där parollen är patriotism och fosterlandskärlek. 

Troslära och blind lydnad har orsakat, och fortsätter att orsaka, mycket lidande och många skador över hela världen. Men den växande tron på sann andlig medvetenhet av den utbildade befolkningen, medför att grunden för alla dessa manipulativa och kontrollerande organisationer faller sönder, och deras härskare, ledare, presidenter – vad ni nu föredrar att kalla dem – kommer inte att kunna vidmakthålla eller upprätthålla sina ohederliga imperier mycket längre. De har absolut ingen plats eller anledning att vara i den kommande Nya Tidsåldern.

Ni är, som ni väl vet, andliga varelser som har en kroppslig upplevelse, men under en lång tid har ni fokuserat er uppmärksamhet på era fysiska kroppar och ägnat mycket lite uppmärksamhet för er andliga natur, även om den i särklass är den viktigaste och mest betydelsefulla aspekten av er tillvaro. Det kommer att förändras väldigt snabbt nu, eftersom energierna som finns och som överförs till er från det gudomliga Kärleksfältet, som omsluter er alla, intensifieras dagligen för att se till att alla har möjlighet att vakna. Det presenteras för dem klart och koncist på ett sätt som är tydligt för den individen. Ingen kommer att glömmas bort eller förbli ovetande om vad som erbjuds dem, inte heller hur magnifikt det erbjudandet är. Gud tar väl hand om sina egna, och ni är alla Hans egna. 

När nedräkningen för ert uppvaknande fortsätter, koncentrera er på att vara kärleksfullt medvetna om den sanna natur som är dold i de fysiska kropparna hos alla dem som ni möter och interagerar med. Uppvaknandet är för alla, eftersom alla är gudomliga andliga varelser som har en tillfällig fysisk upplevelse, som går mot sitt slut när ni förbereder er för att återvända till ert himmelska Hem.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com

No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska