invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, December 26, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 16 december 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 16 december 2012

Det är helt enkelt omöjligt för er att fortsätta i ert synbarligen drogade medvetandetillstånd. 


Datumet 21 december, 2012 är i tankarna hos många då ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande närmar sig. Förväntningarna är höga då mycket har utlovats, och det finns en oro att vad som kommer att levereras inte lever upp till förväntningarna. Oroa er inte. Vad som kommer att levereras är långt mer än några av era förväntningar. Det blir inga besvikelser då en Ny Ålder kommer att levereras, medförande enorma förbättringar i levnadsstandarden av de som för närvarande lever i stor fattigdom, vilket gör det möjligt för dem att leva med komfort och trygghet som är varje människas omistliga rättighet. Den konstanta kampen för att betala för mat och husrum, och den resulterande, men overkliga känslan av säkerhet som det ger, och med vilken de flesta av er måste nöja er med, kommer att bli något av det förgångna. 

Ljuset av Guds Kärlek skiner ljust på hela mänskligheten, vilket får många att vända på sig i sömnen. De första tecknen på ett storslaget uppvaknande börjar ses runt om hela planeten då det gudomliga Ljuset badar i all Dess kärleksfulla omfamnande. Denna enorma infusion av Kärlek in i era hjärtan accelererar den väsentliga tillväxten i ert medvetande om ert sanna spirituella ursprung, och det faktum att ni är gudomliga varelser skapade av Gud för att leva med Honom i evig glädje. Då denna insikt intensifieras så görs också er önskan och intention att uppleva detta tillstånd, vilket är ert naturliga tillstånd. Hågkomsten av er obrytbara förbindelse med er Fader kommer åter till er, och rester av minnen av detta tillstånd uppmuntrar er att utforska än mer så att ni kan avlägsna eller lösa upp ”propparna i trädgårdsslangen” i denna förbindelse, vilket allvarligt har begränsat er upplevelse av er Faders Kärlek för er.

Dessa ”proppar” är uttrycken av individuella separerade jag som ni har använt för att relatera till varandra – ego-maskerna som ni använder för att interagera med andra och vilka, eftersom ni har använt under eoner av tid, ni har kommit till att tro är de sanna ni. De är bara skuggor av vilka ni verkligen är. Ni, var och en av er, är stora varelser av otrolig kraft och förmåga. Ni skapades i Kärlek av Gud för att uppleva oändlig glädje. Och för att göra det möjligt för er att fullborda denna potential skapade Han Er som oförstörbara varelser av enormt under och skönhet, och inte som de små, oväsentliga individerna som ni för närvarande tänker er själva att vara. 

Ni byggde illusionen för att uppleva overkligheten och gjorde sedan små kroppar för er själva för att göra det möjligt att utforska den. Med tiden så bleknade minnena av ert sanna tillstånd, och er egoistiska karaktär utvecklades för att hantera miljön som ni hade inträtt i och vilken hade blivit mycket hotande och totalt verklig för er. Det föreföll enormt stort och övermäktigt, och möjligtvis också kontrollerat av avlägsna gudar som, trots att de låtsades att knappt vara medvetna om er existens så tog de i alla fall stort intresse i era aktiviteter och krävde offer från er för att övertala dem att inte behandla er alltför ovänligt genom att införa pester, torka, översvämningar, i själva verket en oändlig samling av livshotande katastrofer för er.

Ni uppfann och byggde denna vansinniga illusion, och allt som den innehåller har varit resultatet av er mäktiga kollektiva intention. Medan ni tänker er att ni är inneslutna inom den, så bekräftar den för er det faktum att ni är, var och en, oberoende individuella varelser. Men naturligtvis så är ni inte oberoende och har aldrig så varit, för ni är ett – ett med varandra och ett med Gud – och separation från denna Enhet är omöjligt. I vilket fall som helst så har ni spelat detta förvirrande och skrämmande spel under en lång tid och det är mycket svårt för er att förstå, för att inte nämna erkänna för er själva, att ni har klarat av det och fortsätta att vidmakthålla det genom en kollektiv intention.

Nu, med det gudomliga energifältet som överflödar det kollektiva fältet av medvetande med er Faders Kärlek för er, så är det helt omöjligt för er att fortsätta med det synbarligen drogade och omedvetna tillståndet av omedvetenhet. Kärlek genomtränger var och en av er för att lirka ut de negativa aspekterna som uppmuntrar er att se er själva som ovärdiga att känna Gud, och som får er att känna er rädda och får er att fortsätta att gömma er från värmen och acceptansen av Hans allomfattande omfamnande. Ni börjar, var och en av er, att känna detta kärleksfulla omfamnade, och för en del av er är det chockerande, för andra utmattande, och för ytterligare andra skräckinjagande, för ni identifierar fortfarande med det lilla jaget som ni hittade på och gömde er inom.

Dessa overkliga känslor och rädslor är i en process av att helt och hållet upplösas så att all återstående känsla av vara oacceptabla eller ovärdiga bara kommer att försvinna, så att ni kan förstå er fullkomliga och oföränderliga acceptans i Guds ögon, så att ni utan fruktan väljer att öppna er själva fullt upp mot Honom i fullständig tillit. När ni gör det, inom kort nu, så vaknar ni, och evig sagolikhet kommer att bli er.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska