invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Tuesday, December 4, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 25 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 25 november 2012Utan er skulle massuppvaknandet inte kunna ske.


Intensiteten av ögonblicket i nuet intensifieras alltmer då det faktiska ögonblicket för er uppvaknande kommer allt närmare. Spänningen och entusiasmen ökar, och återhållsamhet blir allt svårare för denna magnifika händelse, som har planerats så länge, är nästen här. För många av er här på Jorden vid denna tid förefaller det dock som allt är som vanligt då rapporter om skandaler, konflikter – på många nivåer av samhällen och i många områden av er värld – och katastrofer av olika sorter fortsätter att engagera nyhetsmedia. 

De underbara förändringarna som sker inom många områden uppmärksammas knappt, och rapporteras absolut inte om – men, detta kommer absolut att förändras!. Förändringarna är av en spirituell karaktär, men de är mycket visibla för de demonstreras genom förändringar i attityd, tanke, dialog, och uppförande som redan har ägt rum. De har ägt rum på grund av de spirituella förändringarna som så många av er genomgår, då er spirituella utveckling snabbt avancerar tack vare er intention för detta att hända, och på grund av den obegränsade assistansen som ni får från de i de spirituella rikena. Ni har bett om hjälp, ni får ett överflöd av det, och resultaten är i själva verket fenomenala.

Ni som läser eller lyssnar på detta meddelande vet att enorma förändringar till gagna för hela mänskligheten, och för Jorden som stöder er mänskliga existens, sker i tilltagande takt då nödvändiga assistansen för att sätta dem på plats stärks och intensifieras. Ju mer ni fokuserar er på att föra ert eget spirituella väsen till handling å vägnar av dem mänskliga uppvaknandeprocessen desto kraftigare och effektivare blir era ansträngningar att genomför det. Detta är er uppgift, det är därför som ni är här på Jorden vid denna tid. Ni alla valde att vara involverade i detta massuppvaknande, och utan er kunde det inte hända. Underskatta inte vikten av er närvaro eller betydelsen av uppgiften som ni så villigt har kärleksfullt tagit på er.

Utan er kunde det inte hända, vilket är anledningen till att ni är så ärade i de spirituella rikena – även om en del av er ibland tvivlar på existensen av en kärleksfull Gud! Ni valde att vara på Jorden för att hjälpa, och att vara på Jorden betyder att ni har accepterat en enorm förlust av minnen för att göra det möjligt att uppleva samma sorts förvirring som de sovande som ni har kommit för att hjälpa. Som de känner ni er förvirrade och bortkomna, men med en djup underliggande känsla att ni har ett gudomligt ändamål, vilket ni naturligtvis har. Denna känsla av ändamål bryter igenom på ett högst positivt sätt in till er medvetna medvetande vid precis rätt tidpunkt så det kan assistera er att assistera andra. Och med det kommer en mer medveten känsla att ni absolut är på den rätta vägen och gör vad ni kom för att göra. 

Den fulla förståelsen av vad ni kom till Jorden för att göra är fortfarande inte klar för er, för illusionen är en mycket dimmig plats! Var säkra på att ni svarar magnifikt på de kraven som läggs på er, och att framsteg mot uppvaknandet för sig snabbt och effektivt framåt. Fortsätt med att gå på! Ni gör ett fantastiskt jobb, och en framgångsrik avslutning på era krävande strävanden på Jordeplanet är oundvikligt. 

Påminn er själva regelbundet att vad ni för närvarande upplever är illusoriskt, och ett starkt tecken på detta är att var och en av er ser livet på annorlunda sätt. Det finns inte två av er som har samma uppfattningar, trossystem, eller åsikter, och detta faktum, när det expanderas till hela planetbefolkningen, förklarar varför ni har en sådan omöjlig uppgift framför er med att försöka etablera fred på Jorden. Egot är det som står i vägen, och högst kraftigt! Det var det första steget för att bygga en känsla av separation, av ensamhet, som illusionen gav. Detta ledde naturligtvis till en intensiv rädsla, vilket i sin tur ledde till misstro.

Att vara älskande – vilket är en viljehandling – i varje situation är sättet för att avväpna egot. Egot motsätter sig dock, och ibland mycket kraftfullt. Vad som nu händer på Jorden är ett enormt inflödande av Kärlek, vilket påverkar varje människa, och bryter igenom till deras medvetna medvetande, och insisterar på att de ifrågasätter och omvärderar alla deras åsikter och uppfattningar. Och för de flesta av er är det mycket uppslitande. Egot har varit ert hem, er borg, platsen till vilken ni undflydde då ni hotades, och från vilken ni dömde och skyllde på andra för er rädsla, smärta och misär. Kärleken som träder in i era hjärtan visar er helt klart att detta inte är så, för era problem, oron, och rädslor är självpåtagna.

Ni ser ganska det ganska klart när ni observerar små barn som har blivit uttröttade och får ett raseriutbrott. Inget ni kan erbjuda för att lugna och blidka dem har den minsta effekt. De har dragit sig tillbaka till sin ego-borg, från vilken de försöker att tillbakavisa alla inkräktare. När de har sovit ut från sin stora trötthet så blir de återigen de bedårande varelser som ni känner igen och gläds åt.

Men som vuxna, så har ni fortfarande denna inre ego-borg – även om de flesta av er inte längre får raseriutbrott – till vilken ni drar er tillbaka när en situation blir överväldigande. Det Gudomliga Kärleksfältet som omger planeten penetrerar alla dessa ego-borgar, och för de som är djupt sovande är det mycket uppslitande. Trots detta så kommer Kärlek att omfamna och sedan upplösa dessa ståndaktiga befästningar bakom vilka ni har gömt er själva under en så lång tid, och när det händer så kommer var och en av er att häpnas över de vackra och inbjudande möjligheter som Det visar framför er. 

Kärlek är er räddare, ert guidande Ljus, er biljett tillbaka till Verklighet. Så omfamna den- då den erbjuder er ” Guds frid som övergår allt förstånd”. Det är vad ni alla har sökt sedan ögonblicket för synbar separation. Nå ut och acceptera glädjefullt er Faders kärleksfulla famn, vilket erbjuds er konstant i varje ögonblick av er eviga existens; upptäck att det absolut inte finns något mer som ni önskar er, och sjönk in i detta underbara lugn och rogivande då alla era rädslor, bekymmer, och oro bara löses upp.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska