invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, December 26, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 5 dec 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 5 dec 2012


När slutet av ert jordiska år närmar sig, fortsätter spänningen att byggas upp. Vad som är på väg att hända är utan motstycke i hela er historia, och har planerats och förberetts i eoner. Det är en händelse av enorm betydelse, som kommer att höja era medvetandenivåer till så höga nivåer att det ni nu kallar medvetenhet, även den mest medvetna bland er, kommer att framstå som om han/hon har varit i en otroligt djup form av sömn. Att vara helt vaken i det eviga Ljuset av Guds oändliga Kärlek är ett obeskrivligt under, och ni ska snart få uppleva det tillståndet permanent. 

Eftersom nedräkningen för det ögonblicket fortsätter i snabb takt, så håll kvar er önskan och avsikt att föra mänskligheten framåt till det naturliga vakna tillstånd, som är ert arv och er eviga framtid. Er kollektiva intention är en viktig del i processen. Ni ställer själva in hastigheten på hur fort ni vill färdas på er väg hem, och har gjort så sedan resans början. I början var takten långsam, oengagerad och oregelbunden, men under de senast två eller tre århundraden har den ökat i en fast och stadig takt, och under de senaste två eller tre decennierna har det skett en enorm acceleration som har fört er till detta ögonblick av intensiv spänning, eftersom slutet på er mödosamma resa börjar komma inom synhåll. 

Att komma fram till er gudomligt avsedda destination vid exakt den tidpunkt som var planerad när ni tog beslutet att ha en upplevelse av separation från er Källa, är i sig ganska underbart. Er Faders Kärlek för er, och Hans fullständiga förståelse för er som Ett och som individuella aspekter av helheten, är verkligen fantastiskt, men sådan är Guds Natur. Han har förberett ett välkomnande där Han vill omsluta er i Sin kärleksfulla famn, som kommer att lyfta upp er till en extatisk upplevelse, som bara Han kan. 

Illusionen håller på att lösas upp och lämnar er helt nakna, genomskinliga och förändrade, eftersom ni har återvänt till ert naturliga gudomliga tillstånd som ett med Gud, där ingenting är dolt och där ingenting någonsin behöver döljas, eftersom tillit är absolut i detta tillstånd av oändlig och villkorslös Kärlek. 

Tanken på en sådan genomskinlighet kanske skrämmer er nu, men det är bara för att ni har blivit så vana vid det till synes överväldigande behovet av hemlighetsmakeri och oklarhet, som illusionen har uppmuntrat er att upprätthålla. När ni agerar individuellt verkar världen fientlig och skrämmande, eftersom ni inte vet vad andra tänker eller vad deras motiv kan vara, och för att lidande och svek, som ni har upplevt i denna ogästvänliga miljö, har övertygat er om att dessa övertygelser är viktiga överlevnadsverktyg som ni konstant måst omvärdera och göra perfekta. 

Att vakna är, bland många andra underbara sinnesförnimmelser, som att få en enorm tyngd bortlyft från axlarna som har tryckt ner er till marken med obarmhärtig kraft och förhindrat er från att verkligen se, höra eller i allmänhet vara medvetna om er omgivning. Denna brist på öppenhet har orsakat er eoner av rädsla, och har också gett upphov till en djup rädsla för öppenhet i sig själv. Allt detta kommer att förändras när ni vaknar och förstår vilket under och vilken glädje det är att leva utan det bistra, klosterliknande mörker som hemligheter och hyckleri frambringar. Vad ni snart ska få uppleva är outsäglig glädje i en värld som är skapad ur glädje – eftersom fullkomlig glädje för hela skapelsen är er Faders Vilja.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.comNo comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska