invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Tuesday, December 4, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 28 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 28 november 2012Det är svårt att hitta någon mening med det ni har som era livsupplevelser 


Färden hemåt ökar när det gudomliga fältet av Kärlek fortsätter att expandera avsevärt och det börjar uppta alltfler människor – eftersom det är väsentligt för ert uppvaknande. Det är fantastiskt att se Ljuset från var och en av er växa sig starkare och starkare medan ni stärker er intention att vara kärleksfulla i varje situation och därför blir ni allt djupare indragna i det gudomliga fältet av Kärlek, genom den intentionen.

Det är omöjligt att överdriva vikten av Kärlek! Som ni ofta har fått höra är Kärlek Livskraften, energifältet inom vilket all skapelse existerar för evigt. Ni bygger en illusion att uppleva livet utan någon som helst kontakt med det fältet, men er Fader såg till att det skulle vara omöjligt för er att bryta den kontakten. På grund av er fria vilja har ni dock haft förmågan att stänga igen er medvetenhet om den och låtsas som att ni ar mästare över era illusoriska domäner där ni trodde att ni inte behövde Gud.

Till slut har tillräckligt många av er blivit tillräckligt desillusionerade av den overklighet ni skapade för att på allvar söka efter ett alternativ till det väldigt verklighetstrogna omgivning som ni för tillfället är insnärjda i och där så många lider. Desillusionen är nyckeln till ert uppvaknande. Tidigare accepterade ni bara er tillvaro, nerhukade gjorde ni ert bästa för att få det att fungera för er, mestadels på en individuell basis. Det har inte fungerat och kan inte fungera, det bygger bara på mer separation och att ni alla är frånkopplade från varandra genom att försäkra sig om att ni alla väljer att uppleva olika och oförenliga personliga agendor som människor. Detta leder till så gott som ständiga argumentationer och oenigheter, oftast följda av konflikter eftersom ni inte klarar av att lösa upp era olikheter.

Därför är det bra med desillusionen. Djupt inom er själva vet ni att det finns så mycket mer i livet och till er existens än vad ni överhuvudtaget kan ta in, för att inte tala om att uppleva inom illusionen, vilket är anledningen till varför ni har blivit så desillusionerade av den. Det är svårt att hitta någon mening med det ni har som era livsupplevelser, men under eoner har ni förnekat detta faktum. Nu inser ni värdet av det resonemanget och vänder er till kärlek och medkänsla istället för ilska och konflikt som en väg att samspela med varandra – och ni märker att det fungerar.

Och om Kärlek fungerar, så måste det bevisligen finnas en kärleksfull Källa som skapade er alla, själv-skapande är inget som kan ha utvecklats inom illusionen. Er vetenskap har dock alltid försökt att förminska värdet eller verkligheten av kärlek – till och med av Gud – men nyligen behövde den acceptera att allting som existerar har en koppling till varandra, att det faktiskt inte finns något som är separerat och att ett sådant tillstånd är fysiskt omöjligt. I ert dagliga liv är detta dock inte direkt tydligt och många av er fortsätter att leva som om ni vore helt självförsörjande varelser, som inte behöver ta så mycket om ens något ansvar för ert beteende och dess effekter på andra eller på er omgivning.

Er kärleksfulla Källa kallar konstant på er och nu när ni har tagit ur era öronproppar, som man kan likna det vid, börjar ni höra Honom genom era guider och änglar. Det är en inspirerande upplevelse som händer alltfler av er när ni erkänner galenskapen och det oacceptabla av illusionen som en miljö där ni bara fortsätter uppleva livet. Det erkännande agerar som ett rop till era guider och änglar som svarar direkt med kärleksfulla omfamningar och genom att sända oväntade upplevelser till er som överraskar er och fascinerar er och som leder er mot en öppning till en medvetenhet om ert sanna andliga innersta väsen.

Era Ljusbärare och vägvisare blir ofta katalysatorer, det oväntade inflytandet som hjälper en sökare att försöka hitta en andlig mening i sitt liv. Och mestadels kommer ni vara omedvetna om att ni förser andra med den knuff som de behöver för att börja på sin väg mot uppvaknande. Men det händer nu i en stor skala när den enorma händelse som blir ert uppvaknande närmar sig och det som brådskar är att förbereda er alla att delta i detta. Era kärleksfulla attityder och beteenden jämnar ut och bereder vägen som de sovande måste följa och förser dem med mycket Ljus så att de kan se den väg de måste gå.

Kom bara ihåg att i skapelsen – där allting som är verkligt existerar – finns det ingen separation; är alla förenade. Och det innebär att allt ni gör och avser påverkar hela skapelsen. Konsekvensen är att närhelst ni ber eller mediterar är intentionen ni har för hela skapelsen, för den enhet som vi alla är en del av. Och eftersom det i Verkligheten bara finns Kärlek och alla dess myriader av kärleksfulla aspekter, är bara kärleksfulla intentioner, tankar, ord och handlingar möjliga. Allt som inte är kärleksfullt är lika illusoriskt som illusionen själv.

Icke desto mindre kan ni skapa smärta och lidande som känns väldigt äkta. Det finns därför två anledningar till varför ni bara skall ha kärleksfulla avsikter (1) allt som inte är kärleksfullt kan inte inträffa och gagnar er därför inte på något sätt, men (2) inom illusionen kan ni, och många gör det, bygga upp antagonistiska energifält omkring er själva med icke-kärleksfulla tankar och intentioner som orsakar mycket smärta och lidande för både er själva och andra.

Det är dessa icke-kärleksfulla och egentligen overkliga aspekter av er själva som ni nu är i process med att släppa taget om, så att illusionen löser upp sig och dimman som har täckt för er syn smälter bort och tillåter er att se alla under som väntar er. Så var kärleksfulla, medkännande, accepterande och förlåtande och se framemot ert fantastiska uppvaknande med tillit.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Charlotta Olsson – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska