invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, December 26, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 9 dec 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 9 dec 2012


En massiv frigörelse av uppsamlad negativ energi sker nu för att förbereda mänsklighetens uppvaknande 

När tiden krymper som är kvar innan ert uppvaknande, fokusera då på att visa medkänsla för dem som ni tycker är motbjudande, och kom ihåg att all icke-kärleksfullhet orsakas av brist på egenvärde, en känsla av att inte vara accepterad, och rädslan som detta genererar leder ofta till motbjudande beteende.

Detta betyder inte att man ska tolerera motbjudande beteende, men att reagera med en motattack är inte till hjälp och orsakar ofta en rejäl upptrappning av ilskan. Rädsla och ilska stiger när löften har brutits eller förtroenden har avslöjats, och det finns förmodligen ingen ibland er som inte har upplevt detta. När ni utvecklar äkta medkänsla utvecklar ni också styrkan att interagera fredligt med dem som beter sig motbjudande, genom att visa att ni accepterar dem när ni lyssnar och försöker förstå deras smärta. Just nu uppträder en massive frigörelse av uppsamlad, negativ energi på Jorden, i form av attityder och beteenden som är motsatta Kärleken, som förberedelse för mänsklighetens uppvaknande. Ljusbärarna och vägvisarna är högst involverade i detta, när de förstärker sin avsikt att vara kärleksfulla i varje stund, och länkar samman sig själva än mer säkert till det gudomliga Kärleksfält som omringar planeten, vilket i sig självt förstärks och intensifieras när fler och fler av er inser att Kärlek är vägen framåt och lägger till era kärleksfulla intentioner till dem som redan är sysselsatta med detta arbete. 

De pågående krigen och konflikterna, vilka verkar intensifieras i vissa områden, är tecken på denna massiva frigörelse av energi. De som är involverade håller på att bli medvetna om att konflikter inte löser någonting – det förstärker bara uppdelning och hat – och arbetar för att vända de negativa attityder som har varit rådande så länge; och de håller på att lyckas. Er intention att sända kärlek och healing till dem som lider i dessa situationer är enormt effektiv. Fortsätt att göra det varje gång ni tänker på det endemiska lidandet världen över. Bara ett ögonblick där ni har intentionen, medan ni vänder blad i en bok, sätter er i bilen, eller tar en mun vatten, har en mycket mätbar effekt. Avfärda inte era ansträngningar som obetydliga eller ineffektiva för det minskar deras effektivitet; bara vet att ni har enastående kraft när ni avser att sända kärlek, medkänsla, acceptans och förlåtelse till någon eller en grupp varsomhelst.

Din vilja, uttryckt genom kärleksfulla avsikter, sammanfaller alltid med Guds. Ni är gudomliga varelser och fastän ni har en illusorisk, mänsklig erfarenhet, är er förbindelse med Gud permanent, säker och okrossbar, även om ni förblir omedvetna om det, så kommer er vilja alltid att sammanfalla kärleksfullt med Hans, även om ert mänskliga beteende är mindre än fullständigt kärleksfullt. Er andliga intention är verklig, er egoistiska intention är bara en tillfällig fantasi – ni kan själva se det här varje gång ni ändrar er angående att gilla eller inte gilla något – och det reflekterar bara en kort skugga som passerar genom ert sinne.

Ni har alla valt att vara på Jorden vid denna tidpunkt, för det skall bli en tidpunkt med intensiva under, som kortvarigt kommer att göra sig själv synliga genom de enorma förändringar som äger rum över hela världen. Ni visste det här när vi valde att vara här, och anledningen till att ni gjorde detta val kommer snart att avslöjas när ni vaknar upp till Verkligheten än en gång och upplever enhetens sällhet med er Fader.

Er resa hem är nästan fulländad och er avsikt att vakna upp förstärks dagligen för ni valde att vara här och vakna upp, och förstärkningen av er avsikt sammanfaller med den tidsram ni har satt upp för ert uppvaknande. Det är lite som att sätta väckarklockan för att vakna på morgonen: många av er vaknar strax innan den högljutt stör er sömn och stänger av den. Att sätta alarmet är att sätta en intention, och andligt har ni satt intentionen att vakna upp till Verkligheten, och uppvaknandets stund kommer inte att bero på ett högljutt alarm, utan för att det är den andligt rätta tiden. Och när ni öppnar era ögon in i Verkligheten kommer den strålande värmen och glädjen i detta ögonblick vara fullständigt förtrollande.

När ögonblicken innan ni vaknar upp rusar förbi, släpp alla era tvivel och öppna era hjärtan i stark förväntan, för erfarenheten – den faktiska känslan av intensiteten hos Guds Kärlek för er, vid stunden för uppvaknandet – kommer att vara bortom allt ni kan föreställa er.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.

Översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.com


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska