invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Tuesday, December 4, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 21 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 21 november 2012Vi har ofta talat om Kärlek – med stort L – och ändå är meningen i det ordet verkligen inte bara svårt för er att förstå, det är helt omöjligt för er att förstå. Vi har talat om för er att det är livskraften, den gudomligt skapande kraften, området där allt skapat har sin existens, och att försöka tala om något av dessa begrepp, är som att omedelbart sätta en gräns för det som är fullständigt gränslöst.

När ni vaknar kommer ni att förstå. Men till dess kan det kanske vara till hjälp att tänka på Kärlek som den rymd i vilken alla galaxer som ni kan hänvisa till som det ”kända Universum” har sin existens, tillsammans med allt som är osynligt och omätbart på er nuvarande nivå av andlig och vetenskaplig medvetenhet. Och den tanken gör det endast möjligt för er att tro att ni har grepp om det, när det i själva verket är bortom er fattningsförmåga. Här i de andliga världarna har vi en bättre uppfattning eller uppfattningsförmåga om det, men även vår förståelse för Kärlek, för Gud, för vår Fader är långt ifrån fullständig, eftersom det är omöjligt att förstå det outsägliga, den gränslöshet som är Gud.

Han visar oss ständigt att vi är älskade, omhuldade och av oskattbart värde, eftersom vi är ständigt insvepta och omfamnade av Hans energifält, Hans Kärlek, där ingenting saknas och allt som vi kan önska oss omedelbart finns där. Det är ett tillstånd av storslagen glädje och lycka som bara kan upplevas. Det är bortom fattningsförmågan, förutom för Gud, Källan till allt varande – på grund av den natur Han alltid har varit. Som bibeln säger: ”Innan Abraham fanns, fanns Jag Är...”. Det finns ingen början, det finns inget slut, Gud Är.

Med människans förkärlek för problem, och glädjen i att lösa dem och utreda saker genom förnuft och logik, har många tillbringat livstider med att försöka förstå och förklara Gud, istället för att bara sjunka ner i värmen från Hans kärleksfulla famn. Att utarbeta saker och försöka att förstå dem, är en del av separationsspelet, som har trollbundit och mystifierat er så länge. Men det har också ständigt ställt er mot varandra i er ändlösa kamp för att få rätt, bli först och vara bäst.

Nu kommer allt detta att förändras, när ni låter Kärleken komma in i era hjärtan och föra med sig ökad medvetenhet om hur ni har levt och betett er mot varandra (eller inte) genom hela er kända historia, och långt innan dess. Det är och har alltid varit ett recept för katastrofer, vilket är anledningen till att mänskligheten har upplevt så många av dem. Och medan denna nya medvetenhet, detta nya sätt att uppfatta, orsakar er smärta och ångest när ni ser er omkring och ser så mycket mänskligt lidande, är det er medvetenhet som får er att ändra attityd, er kollektiva attityd, och avslutar detta vansinne. 

Ökad medvetenhet visar de första stegen i uppvaknandet. Ni håller på att förändra er själva och världen, och för därmed in den Nya Tiden som alla har längtat efter. Ni är inte ensamma när ni arbetar er igenom denna process av ökat medvetande, hjärt-öppning och till slut uppvaknande, eftersom ni har massor med hjälp tillgänglig för er på varje steg av vägen ni alla individuellt har valt att följa på er väg Hem.

Sant, det finns bara en väg, men för var och en av er framstår den i en form som är anpassad för era individuella behov och val, och för det syftet är den helt lämplig. Som jag har nämnt tidigare, er väg är er väg, och att antingen avundas någon annans väg eller vara skadeglad över den uppenbara smärta någon annans väg orsakar, är inte bara kärlekslöst, det är ett tidsödande slöseri som allvarligt försenar er egen andliga utveckling.

Inom illusionen kan ni ha tillbringat livstider med att göra precis det. Men i denna tid i mänsklighetens historia finns det en ”himmelskt sänd” möjlighet att stanna karmahjulet, att utplåna det från era liv, och genom att inta kärleksfulla attityder och beteenden, än en gång vakna upp till ert naturliga tillstånd som en gudomlig varelse strålande av Guds Ljus. Det Ljuset önskar bara att lysa genom er, som ni och er Fader alltid har tänkt, och medföra sublim frid och lycka till alla som upplever dess kärleksfulla värme, vilket naturligtvis inkluderar er.

Er uppgift är fortfarande att kasta av er gamla attityder, beteenden och överflödigt känslobagage, när ni öppnar ert medvetande till den sanna innebörden och syftet med mänskligt liv, vilket är att vakna till den Kärlek som omger er och väntar på att ni ska acceptera dess kärleksfulla omfamning. Vägen till acceptans av det som ständigt och gudomligt erbjuds er är att koppla av i ett meditativt tillstånd, om än bara för ett ögonblick under dagen. Det är er säkra väg till uppvaknandet.

Med så mycket kärlek, Saul.

www.johnsmallman.wordpress.com

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska