invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Tuesday, December 4, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 18 november 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 18 november 2012Uppvakningen är det stora samtalet bland alla er Ljusarbetare och Vägvisare nu när slutet på året närmar sig. Ni vill ha handling, spännande aktioner, något uppseendeväckande eller åtminstone upplyftande. Nå, ni kommer att få det. Håll fast vid er önskan att vakna, det är den drivande kraften som för er hemåt, och ha förtroende för Guds Vilja att ni ska vakna, och för Hans löfte om att ni kommer att göra det. Om ni upplever tvivel, släpp det, eftersom djupt inom er vet ni att de är ogrundade, att de bara är en aspekt av illusionen som orsakar förvirring och onödig oro.

Er hemresa är nästan över och er destination är så gott som i sikte och vinkar er framåt. Allt går enligt den Gudomliga Planen. Och som har sagts många gånger, ni behöver bara hålla fast vid er individuella avsikt, och när tvivel eller oro uppstår be om hjälp av dem som alltid finns till hands för det syftet – era guider och änglar från de andliga världarna. Kärleken är livskraften, ni skapades ur Den och i Den. Men på grund av de hinder i illusionen, som ni satte upp för Dess närvaro, har ni svårt för att få kontakt med Den på ett positivt sätt. Ni måste ha tillit, och era guider och änglar kommer att bekräfta vikten av denna tillit för er. Bara fråga dem.

När ni tittar på dramatiken som pågår inom världspolitiken – internationellt, inrikes, ekonomiskt och religiöst och det nästan oavbrutna flödet av ny information som offentliggörs – så kan ni inte sanningsenligt tro att inget av stor betydelse händer. Era tvivel härrör sig med all sannolikhet från era kunskaper om människans historia, där man kan se att det alltid har funnits krig, intriger, politiska spektakel, svek och korruption, samtidigt som ni har hört om profetior från ett stort antal källor, som har erbjudit hopp om bättre tider, men som hittills aldrig har förverkligats.

Men antalet profetior, både moderna och uråldriga, med hänvisning till denna punkt i er mänskliga historia som en tid för stora förändringar, är vida överlägsna de vaga och orimliga profetior som mottogs, eller kanske uppfanns, av dessa omdömeslösa människor som sökte inflytande och berömmelse, och vars misslyckande gjorde så många människor besvikna. Många undersökningar har gjorts av forskare över hela världen som visar ganska tydligt att stora förändringar sker, och är väsentligt till gagn för planeten och för allt liv på den – och att de sker mycket snart. Och, naturligtvis, många andliga kanaler av oklanderlig ärlighet och integritet rapporterar också att förändringar ligger i luften.

Ni är inte vilseledda; stora förändringar har planerats och är absolut på gång, vilket för alltid kommer att förändra ert sätt att leva och förhålla er till varandra. Tecknen är uppenbara överallt. Lägg märke till dem, för de minskar era tvivel genom att ge er indikationer i den fysiska miljön att era förhoppningar, vad ni har bett om – en ny era av upplysta tankar, kommunikation och aktiviteter – inom kort kommer att förverkligas.

De förändringar som inträffar över hela planeten är förelöpare som antyder att den nya tiden nästan är här. De kommer att aktivera nya system, som har förberetts för denna tid, att träda i kraft. Trupper kommer att kallas hem från krig som behöver avslutas snabbt, säkert och effektivt. Politiska organisationer är i färd med att lära sig hantera och tillgodose mänsklighetens faktiska behov. Internationella affärskoncerner kommer inte längre att kunna kringgå lagen och undandra sig sitt ansvar för mänskligheten och planeten, och det kommer heller inte religiösa organisationer att kunna. Ni kommer alla att delta i drift och underhållning av dessa nya system till gagn för er alla. De små och extremt mäktiga grupperna med separata, egennyttiga agendor, som åsamkat så mycket skada på planeten och för mänskligheten, kommer att kollapsa när deras stöd försvinner. 

Den massiva och kraftfulla intention som majoriteten håller högt för ett fredligt, harmoniskt liv och för respekt för alla livsformer, kommer att föra dessa visioner till stånd, eftersom mänsklighetens kollektiva intention förstärks genom Kärlekens Gudomliga fält som omsluter planeten och intensifieras dagligen. Ingenting kan stoppa, förhindra eller fördröja den nya tiden från att födas. Det är redan fastslaget.

Ljusarbetare och Vägvisare, påminn er själva ofta varje dag att detta är Guds Vilja och att ni är i perfekt linje med den. Er hjälp är en viktig del av denna gudomliga renässans, det är därför ni valde att vara på Jorden vid denna tid. När ni ber och mediterar stärker ni er egen medvetenhet och avsikt för att få det att hända, och ni är till enorm hjälp för dem som fortfarande sover djupt, men som ändå har en känsla av att något av stor betydelse kommer att hända. Alla på Jorden har en roll att spela och kommer att spela den perfekt, även om det kanske inte verkar så. Bli inte distraherade av rädslan som sprids och uppmuntras av auktoriteter och medier, för den är utan grund. Ni går framåt som en enhet, i fredligt samarbete, och de händelser som antyder något annat är inget annat än den sista fåfänga förvrängningen av ett system vars tid är förbi.

Kärleken är oövervinnlig, allsmäktig, allomfattande och total när den accepteras frivilligt av ett öppet hjärta, och mänsklighetens hjärta är nu öppet för godtagandet av sitt öde; att vakna upp till sitt naturliga och fullt medvetna tillstånd. Lita på den Gudomliga Planen och vet att allt tas om hand på bästa sätt.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Med så mycket Kärlek, Saul

www.johnsmallman.wordpress.com


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska