invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, December 26, 2012

Meddelanden från Saul via John Smallman, 12 december 2012


Meddelanden från Saul via John Smallman, 12 december 2012


Ropa högljutt efter andlig assistans och ni skall få det i överflöd 
När slutet av denna kalender närmar sig och förväntningarna ökar, växer antalet av er, som mediterar dagligen alltmer – med den starka avsikten att vakna upp och att skicka och dela kärlek, medkänsla och förlåtelse till alla som är i nöd. Detta är precis som det skall vara. Det finns en gudomlig plan som börjar uppenbara sig, med allt som väntas hända för att komma till stadiet att det slutförs på exakt rätt tidpunkt, för det är Guds vilja att det skall göra – men kom ihåg att utanför illusionen är tiden frånvarande.

När vi hänvisar till en ”rätt tidpunkt” blir det svårt för er att inse vikten av en mängd saker som händer runtom i världen, och även för er att vara medvetna om många andra liknande viktiga händelser som inte den allmänna massmedian rapporterar om, för att för er är en tidpunkt, en agenda, tidskänslig och att kunna förstå det utan tidselementet är minst sagt förvirrande.

I Verkligheten existerar inte tidens gränser och restriktioner, men för er är det inte enkelt att förstå. Faktum är att det är praktiskt taget omöjligt att förstå. Fortsätt med er tro på att er Faders Vilja för er enbart är Glädje, och det kommer att uppnås som det är gudomligt avsett och uppmuntras av era änglar och guider, trots de tvivel eller farhågor som ni kanske känner, för det höjer er frekvens och gör det lättare för er att få kontakt med dem och ta emot deras hjälp. Ni behöver deras hjälp; ni kan inte göra något på egen hand för det finns inget sådant tillstånd. Och naturligtvis är er tro på er Fader av yttersta vikt.

Regelbundna böner, meditation och kontemplation stärker den tron och gör det möjligt för er att förbinda er fullt ut med den hjälp som ständigt finns till hands för er – hjälp som kommer att assistera er när ni släpper taget om saker ni är fästa vid inom illusionen och alla de distraktioner som den visar er, när den försöker få er att bli övertygade om att den är verklig. Dessa saker ni är fästa vid kommer att redas ut och kommer att tas bort helt och hållet eftersom ni samarbetar. Koncentrera er på att stärka detta samarbete genom att lägga till er vilja att med entusiasm släppa taget om kvarvarande känslor av dömande, förakt, och ilska, speciellt dem ni fortfarande känner bara kan lösas upp genom en förnedrande ursäkt till er från den som ni anser har sårat er djupt.

Förlåtelse är nyckeln till att släppa taget och om ni har svårigheter med det, indikerar det oftast på att ni har områden av förnekelse, i vilka det ligger dolda handlingar eller händelser som ni skäms för och som ni inte klarar av att förlåta er själva för, och därför projicerar ni det på andra. Om ni märker att ni inte kan förlåta någon annan, betyder det i allmänhet att ni av någon djupt liggande och okänd anledning inte kan förlåta er själva. När ni har förlåtit er själva, är det som en västanfläkt att förlåta andra!

Om förlåtelse är ett problem för er, titta djupt in i er själva och ropa högljutt efter andlig vägledning, och ni kommer ta emot den i överflöd. Ni kommer att bli riktigt förundrade över vad som kommer upp: saker från längesedan, som ni fortfarande har en stark känslomässig laddning för. Ofta har ni i er barndom blivit dömda och straffade orättvis, men på grund av ert beroende för dem som dömde er, accepterade ni det och den felaktiga skammen det medförde. Det var alldeles för smärtsamt för er att hålla det i ert medvetna sinne och för er egen överlevnad begravde ni det så djupt inom er som ni kunde.

Alla de där ”sakerna” kommer nu upp för att släppas och till att börja med kommer ilskan ni kände för dem som sårade er verka vara problemet; men titta djupare och ni kommer att hitta skammen, ovärdigheten som ni kände över er själva och som ni inte kan förlåta er själva för. Det är det ni behöver släppa taget om och med ert vuxna medvetande är det klart och tydligt att ni absolut inte hade någon anledning att känna varken skam eller ovärdighet, och därför kan ni också enkelt förlåta er själva för detta onödiga dömande av er. När ni släpper taget kommer ni känna det som att en rejäl tyngd lyfter från era axlar och en underbar känsla av frihet omfamnar er. Det är den sanna starten av ert uppvaknande i Verkligheten. Gräv djupt inombords, släpp taget om all skuld eller skam som ni hittar där, återta er gudomligt givna frihet, vilken det verkar som att andra har tagit ifrån er, och vet, helt och sant, att ni är fria för alltid, precis som Gud har skapat er.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Charlotta Olsson – www.st-germain.se

www.johnsmallman.wordpress.comNo comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska