invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, January 9, 2013

Sananda, 19 december, 2012 Via John Smallman


Sananda, 19 december, 2012 Via John Smallman 


Ni kommer att återupptäcka den strålande sanningen om vilka ni egentligen är.
Glädjefylld häpnad kommer snart att uppsluka er alla! Slappna av, ha tilltro till er Fader, vars intresse är er oändliga lycka, för när ni är lyckliga ökar ni Hans omätliga lycka. De av er som tänker. ”Jag är inte lycklig, så är Gud olycklig?” har bara inte förstått att deras olycka är en del av illusionen, den är overklig, och Gud fortsätter därför att vara lycklig. Han är alltid lycklig. När ni vaknar upp, som ni kommer att göra, men för närvarande är det ett väldigt svårt koncept för er att greppa.

Lidandet, smärtan och de olyckliga omständigheter som ni upplever är delar av det deprimerande spel ni har spelat. Ni har iklätt er själva i kostymer (kroppar) som är helt passande för de dramatiseringar som ni väljer att regissera och agera i, och ni är verkligen fantastiska regissörer och skådespelare. Skräcken av tortyr, mord, krig, sjukdomar och naturliga katastrofer på grund av väderförhållanden, jordbävningar osv är alla delar av denna illusoriska miljö som mänsklighetens kollektiva avsikt har byggt upp under eoner av tid. Och ni upplever verkligen intensiv smärta och lidande inom den, vilket är en av anledningarna till att ni har fått nog av dessa spel och vill vakna upp.

Ert beslut att vakna upp är oåterkalleligt eftersom så många av er har för avsikt att göra det och ni får massiv hjälp att hålla fast vid denna avsikt från dem i de andliga rikena. Den extrema situationen av planetarisk obalans som verkar ha omslutit er, och som verkar ha paralyserat eller frusit era kreativa förmågor som skulle kunna leda er ut ur den, har pågått alldeles, era teatraliska uppsättningar närmar sig sitt slut. Om ni önskar kan ni applådera deras realism; sedan kommer det vara dags att ta sig Hem.

När ni vaknar upp, kommer ni att återetablera relationer som varit glömda sedan länge med otaliga likasinnade själar som, precis som ni, har rört sig gradvis framåt till denna stund då ni kommer att återupptäcka sanningen om vilka ni verkligen är. Ni kommer att översköljas av förundran när ni upplever en miljö som är strålande livfull och strålande upplyst av de lågor av Kärlek som skiner fram från alla som är närvarande. Värmen av den totala omslutande acceptansen och livfulla kommunikationen den inspirerar till kommer att vara ganska stimulerande – vilken kontrast mot sociala sammankomster i illusionen då alla mäter alla andra och försöker vinna förbättrad status och personliga fördelar!

Ni är alla en, och snart kommer ni att förstå detta faktum på samma sätt som ni nu förstår att er hud och dess innehåll är er kropp. Det finns inga begränsningar i hur ni blandar er och minglar med varandra i ert gudomliga Hem, och njuter av total frid och kärleksfull harmoni. Ni kommer att upptäcka att ni kommunicerar, skapar och samarbetar i det vidsträckta och oändliga Gudsfältet som innehåller allt som existerar och utökas fortfarande konstant för att kunna inkludera alla nya skapelser som ni planerar och introducerar.

Att leva, att existera är en extatisk glädje som är långt utanför krafterna av det nuvarande, väldigt begränsade föreställningar som ni någonsin kan göra er på något meningsfullt sätt. Det er Fader har skapat, det ni har skapat med Honom och det ni fortsätter att skapa tillsammans kommer att erbjuda gränslös inspiration och glädje när ni upptäcker de oändliga möjligheterna som Verkligheter erbjuder er för evig och oändlig tillfredsställelse.

Långtråkighet, ett intressant och oförståeligt koncept som föddes i illusionen, kommer aldrig mer att upplevas, när ni fortsätter framåt i glädje och utvecklar era kunskapsfält i i ofattbara riktningar. Ni har ett uttryck som ni använder när det går bra för er, ungefär ”Livet är som en barnlek!” I Verkligheten kommer livet att vara som en mängd perfekta stormar som är ni och som ni regisserar med outtröttlig entusiasm, och upplever kraften och förundran över er egen existens genom den ständiga samverkan av alla de magnifika elementen. I sanning, ingen mer långtråkighet, depression eller brist på motivation, utan istället en konstant, pågående serie av upplyftande händelser iscensatta för att glädja alla involverade. Skulle ni kunna önska er något bättre? Och om ni tänker på något att lägga till uppställningen av nöjen som ni redan upplever, kommer ni att ha förmågan att manifestera det omedelbart.

Er eviga glädje är Guds Vilja och det kommer att uppnås i varje ögonblick av er existens!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska