invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, October 24, 2012

Saul via John Smallman, 21.10.2012

Saul via John Smallman, 21.10.2012

För att hjälpa de sovande behövde ni gå i deras skor.Datumet 21 december, 2012 på Jorden är på många människors sinnen då de ser framemot mänsklighetens uppvaknande, och undrar vad som i själva verket kommer att hända, om något alls, vid eller innan detta datum. Trots alla de inspirerande kanaliserade meddelandena som talar om vikten och betydelsen av detta datum så hoppas många på det bästa, medan de undrar om något särskilt viktigt verkligen kommer att ändras då – de förbereder sig för att hantera en stor besvikelse. Och nyhetsmedia fortsätter att fokusera på samma gamla saker – ”nya” dåliga nyheter om ekonomin, om politiken, om hot av terrorist plotter eller krig, om klimatförändringar, om jordbävningar, och mer och mer – så var finns de goda nyheterna undrar ni. Finns det Goda Nyheter? Illusionen döljer er eviga spirituella förbindelse med Gud från er. NI tror på det, det stämmer helt och hållet för er, men ni har ingen erfarenhet av det – ingen förnimmelse, smak, lukt, ljud eller synintryck av Guds Närvaro i era liv. Ni har bett, mediterat, läst inspirerande spirituella böcker av en del mystiker som har upplevt det gudomliga, och av folk som har personliga nära-döden-upplevelser. Men majoriteten av er har igen personlig erfarenhet genom vilken ni känner Gud. 

Kroppar kan bara uppleva genom sina fem sinnen, så ni måste förlita er på er tro, era förhoppningar, men då datumet kommer allt närmare så tenderar era tvivel att intensifieras. Om ni inte upplever tvivel då kanske ni inte är ärliga med er själva – kanske att ni förnekar dem. Nu är det en mycket krävande tid för er då ni ängsligt väntar på ögonblicket av ert utlovade uppvaknande. Det gudomliga Kärleksfältet som omger planeten är och hela mänskligheten är känsligt för er ängslan. 

Ha förtröstan i vetskapen att oberoende av hur overklig eller otillräcklig er erfarenhet av er gudomliga karaktär än må vara, så återstår fakta att ni är, alltid har varit, och alltid kommer att vara gudomliga varelser, Guds älskade barn. Detta är Sanningen. Det är sant för evigt, även inom den illusoriska verkligheten i vilken ni för tillfället upplever livet, i en så högst begränsad form. Ert overkliga ovetande är en tung börda som ni frivilligt valde att bära när ni återigen gick in i illusionen för att vara Ljusbärare och vägvisare för de som var djupt insomnade. För att hjälpa de som är så djupt sovande blev ni tvungna att lämna era minnen av 

Verklighet så att ni kunde uppleva vad de upplever och helt fullt förstå deras skrämmande och förvirrande belägenhet, vilken inte är förståelig alls, såvida man inte är omsluten av den. Från utom den, från Verkligheten, så finns det inget där; den finns inte. Men från inom, förefaller den helt verklig, och alla frågorna, problemen, smärtorna, och lidande som den ger er är mycket hotande och övertygande. För att hjälpa de sovande behövde ni gå i deras skor. 

Även om ni lämnade bakom er era minnen av Verklighet så hålls er kunskap om Den djupt inom er, vilket också är fallet för de sovande, men ni, till skillnad mot dem, har ett medvetande av Det. Detta medvetande är det redskap ni använder för att guida er själva hemåt ofelbart, och genom att göra så, så visar ni andra vägen. Men effekten av illusionen är att föra fram tvivel i era sinnen då det gäller dess verkan, särskilt när ni också dras ned i oron och ängslan av det dagliga illusoriska livet. Detta är anledningen varför vi konstant påminner er om det absolut väsentliga behovet av att tillbringa lugna stunder – tysta stunder, tid ensamma för att be eller meditera – för att förnya er styrka, och för att förnya ert medvetande att ni är Ljusbärare och vägvisare med ett mycket viktigt uppdrag: uppväckandet av mänskligheten, för vilket vi i de andliga rikena konstant ger er vår outsinliga assistans. Om ni skulle falla under uppfattningen att ni gjorde denna enorma uppgift utan hjälp så skulle ni bli överväldigade. Ni kan inte möjligtvis göra detta ensamma. 

Ni måste därför finna tid och utrymme, varje dag, för att förbinda er med oss, så att ni konstant håller ert medvetande att ni aldrig någonsin är ensamma. Tvivel kommer ni att ha, men ni kommer också att veta att ni absolut inte är ensamma. Vad ni gick med på och gör är helt enastående. Ni gick frivilligt och villigt tillbaka till illusionen för att hjälpa era bröder och systrar då de kämpade för att hitta sin väg tillbaka Hem. Det är inte första gången som ni har anmält er som frivilliga att assistera de sovande som förefaller att vara fångade i illusionen, och er beslutsamhet och ihärdighet då ni genomför denna uppgift är gudomligt ärad. Det är en uppgift i vilken framgång är oundviklig för det är Guds Vilja att det blir så. Påminn er själva åter och åter igen, särskilt då era tvivel antastar er, att ni är gudomligt älskade, skyddade, och guidade i varje ögonblick av er existens, och att ett nederlag inte är ett tillgängligt alternativ för er framgång är gudomligt säkrad. Med så mycket kärlek, 

Saul. Svensk översättning: 

Per Staffan - www.st-germain.se


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.seNo comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska