invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

18.04.2012




via John Smallman, 18 april 2012

En enorm förändring i uppfattningsförmågan



När mänskligheten vaknar kommer det att bli ett fantastiskt välkomnande från alla de som har tittat på och uppmuntrat er på er hemresa, ända från början, för eoner sedan. Tiden har ofta tyckts oändlig när ni har kämpat med förvirring och motsägelser på er spelplan, i era försök att förstå och blidka de olika påhittade gudarna med vilka ni försågs. Och, allt eftersom tiden gick, verkade förvirringen och motsägelserna bara att öka. Vi har varit med er hela tiden genom eonerna och erbjudit er tröst och stöd, även om ni den mesta tiden har förblivit låsta i ert tunnelseende, och oförmögna att märka vår närvaro eller vår innerliga önskan att hjälpa er att vakna.

Naturligtvis insåg ni inte att ni i princip sov och drömde, mestadels mardrömmar av rädsla, lidande och konflikter med varandra, eller av fördömande från en skoningslösa vredgade gud, som tillbringade tiden med att bevaka er för att försäkra sig om att ni lydde han ändlösa lagar och regler. Ändå fanns det alltid några få som var medvetna om vår närvaro och använde sig av vår hjälp, och som försökte visa er genom kärleksfulla exempel hur ni skulle gå vidare, och väcka upp er till kunskapen om ert gudomliga ursprung och öde. Hur som helst, dessa snälla och generösa själar blev för det mesta ringaktade, när deras kärleksfulla budskap inte överensstämde med den dominerande tron att livet måste vara en ändlös kamp, där återkommande krig var den ärorika vägen att visa makt och tapperhet hos dem som ville bli ledare, kungar och diktatorer, och för resten av er att visa sin missriktade lojalitet för dem.

Än idag tror fortfarande många på denna vansinniga filosofi och på behovet av förebyggande militära åtgärder för att bevara sina hem och sin kultur. Men efter alla dessa eoner beslutar sig majoriteten äntligen för att nu får det vara nog, att det måste finnas ett bättre sätt att leva, och denna uppfattning allena gör det möjligt för er att börja processen med att verkligen lyssna på varandra, så att sann kommunikation kan ske och att ersätta den ingrodda skrävlande oärligheten och bluffandet, som så länge har var varit ett hån mot allt, utom era mest grundläggande kommunikativa funktioner.

Denna enorma förändring av uppfattningsförmågan är den drivande kraften som driver er kraftfullt framåt mot det stora uppvaknandet, som är både er önskan och ert öde. Och eftersom det också är den gudomliga Viljan så är er framgång garanterad. Er ökade medvetenhet om att andra ofta är välmenande, lyfter er själ och uppmuntrar er att se den attityden, i stället för att förvänta er att bli attackerade och därför behöva vara redo att försvara er från någon form av misshandel. När ni blir duktiga på att släppa behovet av att ständigt vara beredda på att försvara er med kort varsel, kommer er energi att kunna kommunicera kärleksfullt och er medkänsla att växa, med resultatet av att samspelet med andra blir trevligare och mer harmoniskt, istället för tävlingsinriktat och defensivt.

Upptäck att vänliga kooperativa samspel uppnår betydligt större framgångar, när det gäller att lösa problem, än era gamla konfrontationsmetoder. Detta stärker ytterligare ert självförtroende och er självkänsla och ger er tilliten att börja acceptera, värdera och älska er själva – som er Fader alltid gör – för den underbara gudomliga skapelse ni verkligen är.

Fokusera på att värdera er själva och andra högre. Varför skulle ni inte det? När allt kommer omkring, Gud gör det. Och eftersom Han gör det, så måste ni alla vara av oändligt värde, och att uppskatta er själva mindre än Han gör är obegripligt. Han kommer att samla er alla för att visa er sanningen i detta så fort ni tillåter Honom att göra så. Öppna era hjärtan för Honom och låt Honom fylla dem med Kärlek och acceptans, som ni så desperat längtar efter, och vet att det finns inget som skulle ge Honom större glädje.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.se




No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska