invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

11.04.2012
via John Smallman, 11 april 2012

Innan illusionen upplöses totalt kan ögonblick av tvivel och oro uppståAtt vakna upp är ditt öde och ingenting kan hindra dig från att uppnå det. Några av er kanske går igenom perioder av tvivel och oro när det verkar som om ni inte har något samband med de andliga aspekterna av er själva under dessa sista få ögonblick innan ert uppvaknande. Bi inte oroade av denna känsla av separation, det är bara så att ni blir mer medvetna om det faktum att i illusionen verkar ni vara separerade från både andra människor och från Gud och detta är smärtsamt.

Ni väljer att spela spelet av separation, och du har spelat det så bra att ni ha glömt att ni är evigt och oupplösligt förenade med varandra och till er Fader. När ni närmar er stunden för ert uppvaknande från detta intensiva, illusoriska tillstånd så minns ni reglerna i spelet och upplever en antydan av hur smärtan som separationen från Gud skulle kännas, om det nu kunde hända. Det är verkligen oroande, men det kommer att passera.

Du är för evigt Ett med Gud, inget annat tillstånd är möjligt. Ändå, innan illusionen upplöses helt och hållet, när du tillåter härligheten av det gudomliga Guds Ljus omfamna dig, kan tvivel och oro uppstå. De är overkliga, imaginära och de distraherar dig från att leva i NU-ögonblicket. När det inträffar kan och bör du mer effektivt lägga till styrka till uppvaknandeprocessen genom att fokusera på stunder av glädje och lycka som du minns från ditt liv. Och när tvivel eller oro uppstår, påminn dig själv om dessa ögonblick, förena dig igen med de känslor som då var aktuella och gör dem verkliga nu. Energin du får när du fokuserar på smärta och lidande från det förflutna drar dig tillbaka in i illusionen, för det är bara där som det är möjligt att uppleva dessa känslor, och det är något du inte vill göra.

Du är aldrig ensam! Jag fortsätter att påminna dig om detta, för när du kämpar med de dagliga frågorna i livet i illusionen är det nästan omöjligt för dig att inte fortsätta med att glömma bort detta. När du känner dig nedstämd, deprimerad, orolig – ta då en paus! Några få minuter hjälper, även några få sekunder kan hjälpa, och slappna av ditt sinne genom att fokusera på din andning, din kärlek till någon kär eller något annat fridfullt tillstånd. Be dina guider, änglar, eller Gud själv, att hjälpa dig att släppa de känslor som drar dig tillbaka in i den mardröm där det verkar som kärlek inte existerar på ett meningsfullt sätt. Och du kommer att få hjälp.

Glöm aldrig att du skapades i kärlek från kärlek, även då det i ditt illusoriska tillstånd inte verkar som det är så. Utan kärlek skulle det inte finnas något liv, ingen existens, därför att kärlek är allt där är. Det är Gud som uttrycker sig själv genom sin skapelse. Att veta detta, och djupt inom dig själv vet du detta, släpp då dina tvivel och din oro genom att påminna dig själv att detta är absolut och oåterkalleligt sant.

Vad du ser och upplever runt om dig är smärta, lidande, svek, otillräcklighet och konflikt som är ingenting annat än illusoriskt. Era världsvida, kollektiva kulturers trossystem har övertygat er om något annat som en del av det olyckliga spelet som ni har valt att spela, och nu är det dags för er att vägra att spela det längre. Och nu har ni mer hjälp än vad som någonsin förr varit tillgänglig för att hjälpa er att göra detta. Så samarbeta nu med tron att detta verkligen är sant och acceptera den kärleksfulla hjälp som erbjuds er hela tiden och entusiastiskt i varje ögonblick.

Ni kommer att vakna. Ni har sovit och drömt länge nog. Det är Guds Vilja och er, precis som det har varit sedan ögonblicket för er uppenbara separation från honom, och Hans Vilja kommer inte att förnekas eller förhindras. Vänd er till Honom i er tro när ni ber om hjälp, för Han kan inte vägra er. Ni är hans barn, evigt älskade, syndfria och skuldfria och ni har bara haft en hemsk mardröm. Hans enda önskan är att ni skall vakna upp i glädjen av Hans Närvaro och känna er själva ännu en gång som de ni verkligen är.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska