invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

02.05.2012
via John Smallman, 2 maj 2012


Fred, harmoni och överflöd är på väg att inträffa – inga om, och eller men!Det verkar för en del av er som att ni har väntat en oändligt lång tid för ert uppvaknande, och det beror först och främst på att tiden verkar gå så långsamt när ni lever i en stor förväntan inför en händelse som ni vet kommer att ge er alla en fantastisk lycka vars like aldrig har upplevts på Jorden. Och era förväntningar är absolut förståeliga. Det kommer inte att bli några besvikelser, eftersom det Gud levererar alltid är långt över förväntan! Och han kommer att leverera.

Ni har blivit lovade en Ny Värld i vilken fred, lycka, harmoni och överflöd är evigt närvarande för alla och det är precis vad som håller på att hända – inga om, och eller men! Och när det händer kommer era hjärtan att fyllas med gränslös glädje. En glädje så intensiv att det är fullständigt bortom er förmåga att föreställa er det, det måste upplevas, och det kommer ni att göra.

Det är de Goda Nyheterna, och även om det inte är nya nyheter, eftersom ni alltid har vetat att dess tid kommer, är den evig, tidlös och permanent. Vad ni har väntat på är nästan här, och tecknen på de stora förändringarna, som kommer att förkunna detta storslagna ögonblick, visar sig över hela världen.

Bara de som önskar vara omedvetna är oförmögna att känna spänningarna och förväntningarna i luften som omger er alla. Och deras fria vilja tillåter dem att hålla fast vid den omedvetenheten. Onödigt att säga, men många av de omedvetna börjar undra om det är så klokt av dem att fortsätta hålla fast vid detta tillstånd av envis orubblighet, vilket enbart verkar fortsätta och orsaka oöverstigliga problem över hela världen, på grund av människors oförmåga att samarbeta till förmån för alla. De har en inre känsla av att det måste finnas ett bättre sätt.

De vet, eftersom alla på Jorden vet – även om den kunskapen kanske för närvarande är begravd under monumentala mängder med skräp – att livet är avsett att vara en evig upplevelse av gränslös glädje. På grund av de olyckliga förhållanden som illusionen står för och lidandet och smärtan det ständigt ger till alla som väljer att fokusera sina krafter på dess aspekter, finner de det mycket svårt att svara positivt på det hopp som har börjat sippra in i deras medvetande. De tittar på historien, sin egen eller världens, och blir väldigt nedslagna för det verkar som att det hela tiden bara upprepar sig.

På grund av det arbete som Ljusarbetarna gör – de har förändrat sina attityder genom att släppa allt som är kärlekslöst och innefattat medkänsla, acceptans och förlåtelse för alla – intensifieras det Gudomliga energifältet som omsluter planeten och infiltrerar det individuella energifältet hos varenda en på Jorden vid denna tid, och väcker hopp och tro inom dem, som har legat dolda och obekräftade under så lång tid.

Den kärleksfulla andliga hjälp som strömmar ner över Jorden vid denna tid i er utveckling, ökar ständigt för att säkerställa att alla får kallelsen för uppvaknandet. Att inte vakna upp är ett medvetet beslut om att inte höra, inte lyssna och att inte vara medveten, som har tagits av någon som förblir omedveten om mänsklighetens andliga utveckling. Hur som helst, det Gudomliga energifältet kommer inte att sluta i dess försök att övertyga dem om att de är innerligt älskade och att deras uppvaknande kommer att ge dem outsäglig glädje. Det är oundvikligt att så småningom, när deras lidande blir outhärdligt och de väljer att förenas med Gud, att de då accepterar detta Gudomliga erbjudande - vilket alltid är tillgängligt och aldrig kommer att bli tillbakadraget – och kärleksfullt blir indragna i Guds Gudomliga famn.

Om någon av era nära och kära verkar ovilliga eller bestämt vägrar att låta sig öppnas för de positiva energierna som strömmar ner över planeten, sänd dem stilla och lugnt kärlek och acceptans och vet att när de är redo, vilket är oundvikligt, kommer även de att vakna. Ingen kommer att bli övergiven, så oroa er inte för dem. Det Gudomliga ödet har ett underbart utfall planerat för varenda en av er utan undantag. Evig glädje och oändlig lycka för alla är Gudomligt garanterat.


Med så mycket kärlek, Saul.

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska