invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Friday, August 31, 2012

13.05.2012
via John Smallman, 9 maj 2012

När förberedelserna är kompletta är en underbar upplevelse på väg att omsluta er!

Mänskligheten är på gränsen till otroliga möjligheter och spännande upplevelserMänsklighetens uppvaknande till fullt medvetande om sin sanna identitet kommer att bli en händelse av stor betydelse för hela Guds gudomliga skapelse, och den betydelsen kan inte nog betonas. Många eoner har spenderats för att förbereda denna extraordinära händelse, och nu, med förberedelserna kompletta, håller en underbar upplevelse på att omsluta er.

Under tusentals år har många kärleksfulla varelser gått in i illusionen och rört sig bland er, demonstrerande Kärlek i handling. Era olika religioner har berättat om dem, för ofta har deras anhängare grundat religiösa organisationer efter att dessa varelser besökt er, för att bära deras budskap framåt till gagn för alla. Men, som med alla organisationer som har bildats i illusionen, när tiden har gått har budskapet som de bekände sig till och spred blivit förvrängt och skadat och organisationerna blev besatta av sin egen fortsatta existens och med kamper om interna ledarskap.

Som en konsekvens förlorade de meningen i själva budskapet som de hade förkunnat. Och människorna som de skulle hjälpa blev desillusionerade och besvikna och började istället bilda sina egna alternativa etablissemang med motstridiga dogmer som de ofta presenterade som okränkbara sanningar till alla som ville lyssna på dem.

Mycken skada och lidande har orsakats av dessa olyckliga förvrängningar. I början grundades alla dessa organisationer med bästa avsikter, men förr eller senare förlorade de sin innebörd, då de distraktioner som illusionen ger drog dem in i konkurrens och oenighet med varandra. Sedan sökte de locka nya medlemmar antingen genom att ändra på budskapet för att det skulle passa den situation de befann sig i, eller genom att stärka de dogmer som de redan hade utvecklat och genom att lägga till allvarliga hot om eviga, gudomliga straff för dem som ignorerade eller avvek från dem.

En stor del av mänskligheten har nu insett ogiltigheten i dessa hot och kärlekslösa dogmer och har börjat förstå att den enda tro som låter vettig är i en Gud av oändlig kärlek för hela mänskligheten. Varje annan trosuppfattning innebär uppenbarligen ingen trovärdighet alls. Och naturligtvis är kärlek den energi som flödar genom all skapelse och ger liv och medvetande i alla Guds barn, oavsett deras trosuppfattning, etnicitet eller platser för bosättningar inom det gudomliga Kosmos.

Det finns fortfarande ett stort antal människor som klamrar sig fast vid galna dogmer av ren rädsla, och som måste övertala andra att tro som de, så att de kan övertyga sig själva om att de är rättfärdigade inför sin hårda och fördömande gud. Men även bland dem börjar många att se Ljuset, och de börjar inse – även om de inte ännu kan erkänna det för sig själva – att dessa delar av tron inom deras egen rättfärdighet, och deras självutnämnda befogenhet att fördöma andra, som de hade följt med sådan entusiasm och med vilken de försökte skrämma eller övertala till att följa dem, är återvändsgränder som inte leder någon vart och bara ger ytterligare smärta och lidande.

Många trodde en gång i tiden att smärta och lidande var heligt i Guds ögon och omfamnade den tron för att den skulle leda dem till Honom. Nu är ogiltigheten i den tron mer uppenbar. Gud är Kärlek. Ingen diskussion om detta behövs. Alla attityder eller beteenden som är kärlekslösa är inte av Gud. Gud vill inte att någon skall lida, inte ens någon som av hela mänskligheten kanske ses som en styggelse, en uppfyllelse av allt som är ont.

Smärta och lidande är uppfinningar av mänskligheten, gjorda för att krydda illusionen, och vilket enormt elände de har orsakat för så många. Äntligen har ni nått det stadiet i er andliga evolution där det blivit överväldigande klart för er att en kärleksfull Gud aldrig skulle be er att lida för Hans skull. Vilket behov kan Han möjligen ha av att se er lida? Han älskar sin skapelse med hela sitt oändliga och majestätiska hjärta, och han visar hela tiden sin kärlek – därför att han älskar, och för att lära de omedvetna, de ovetande, de sovande att kärlek är allt som finns.

Detta är verkligheten – Guds oändliga och överflödande kärlek för hela skapelsen – och det är till detta tillstånd som mänskligheten skall vakna. Det är ofrånkomligt, oundvikligt och gudomligt säkrat för er, för det är Guds Vilja. Att gå in i illusionen och uppleva allt det som den hade att erbjuda var ett val som var och en av er gjorde. Gud försåg er omedelbart med en väg ut och den nödvändiga vägledningen för att hitta utgången, för Han visste att förförelsen av illusionen skulle komma till sitt slut och att ni bara skulle vilja återvända hem. Nu har den stunden kommit. Ni är nära ett uppvaknande och Han uppmuntrar er att göra just det. Det är nu också er vilja – faktum är att det alltid har varit det, ni ha bara glömt bort det. Och så kommer det att ske. När än ni anpassar er själva till den gudomliga viljan så sker mirakel!

Med så väldigt mycket kärlek, Saul


With the preparations complete, a most wonderful experience is about to envelop you


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Gertie Dahlberg- www.st-germain.seNo comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska