invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

22.02.2012
via John Smallman, 22 feb 2012


Budskap från Saul

Släpp alla återstående behov av självdömande

Det gudomliga Ljuset av Guds Kärlek skiner mer och mer starkt på er då ni intensifierar era sätt att uppträda kärleksfullt, och då ni arbetar för att frigöra alla attityder eller uppföranden som är mindre än helt i linje med de som kommer att leda er Hem. Att öppna era hjärtan och erbjuda kärlek, medlidande, acceptans och förlåtelse åt alla som ni kommer i kontakt är de mest effektiva sätten att föra er själva Hem till Verkligheten, som den fullt medvetna och fullt vakna gudomliga varelse som ni alltid har varit. Er ankomst är säkrad, för det finns ingen annanstans som ni kan gå! Fokusera på denna sanning och låt det att lyfta ert välmående i glädje då ert medvetande av att det i själva verket är sant bubblar upp och in i ert medvetande, trots att ni fortsätter att uppleva illusionen och de problem och frågor som den ställer er inför medan ni fortsätter att finna er väg hemåt.

Hela mänskligheter gör denna resa även om ett enormt antal av dem förefaller att vara ytterst omedvetna om det faktum att de är gudomliga spirituella varelser vilsna i Illusionen. De kanske mycket väl känner sig vilsna, men det förefaller dem att detta är mänsklighetens naturliga tillstånd och de accepterar det då motvilligt och arbetar med det bäst de kan. Onödigt att säga, men när de vaknar upp och upptäcker sanningen om vilka de är, så blir deras glädje gränslös. Och ert arbete är att assistera dem i denna storslagna uppgift om vilken de är omedvetna. Genom ert kärleksfulla uppträdande så tänder ni en stråle av ljus, eller ringer en klocka hos dem, och det får dessa temporärt vilsna att stanna upp tillfälligtvis i deras handlösa rusning efter värdslig tillfredsställelse (helt ouppnåeligt, som det är) då de undrar ”vad var detta”.

Efter att detta har hänt dem ett par gånger så börjar de att tänka sig möjligheten att det kanske finns något mer med livet än bara att jaga de olika morötterna som illusionen förefaller att lägga fram för dem att ta tag i. Och inledningsvis så är det en mycket uppskakande tanke, vilken de i vanliga fall förkastar som orationell och försöker att glömma bort det; men det går inte, för de stöter på kärleksfullt uppträdande för vilket det inte förefaller att finnas något rimlig förklaring, då de som erbjuder det uppenbart inte uppnår några fördelar, gömda eller dolda, från att vara så öppna och ärliga. Det förvirrar dem och oroar dem, och till slut bestämmer de sig för att undersöka orsakerna till dessa oroande upplevelser – varför uppför sig de nära, folk de känner, och till och med främlingar på detta obekanta och oförväntat kärleksfulla sätt.

Sakta men säkert börjar de att upptäcka att deras egna attityder och uppförande är mycket mindre generöst och det finner detta störande, och får dem att ifråga sätta sina motiv, vilka tills dess hade förefallit att vara helt resonabla (”precis som alla andras”), men vilket nu ger dem en känsla av ångrande, ibland närmande sig avsky. Insikten går obekvämt upp för dem att dygden av ärlighet och integritet, vilket de hade förmodat var högst opraktiskt och bör därför nödvändigtvis undvikas i den ”verkliga världen”, är väsentliga uppförandedrag som måste omhuldas, levas, och demonstrerade om de skall kunna leva i fred med sig själva. Och det är chockerande insikt och en som de helst inte skulle vilja ha haft.

I vilket fall som helst så finner de att de inte kan gå bakåt när denna insikt har brutit sig in i deras medvetande. Och från att ha velat förkasta och ignorera den så gör de framsteg med att finna mer information för att validera den. Och när de behöver ändra på sig själva så att deras livsstil matchar deras nya förståelse så är det till en början ganska svårt för dem då de känner sig obekväma med att ses ha blivit, ibland ganska plötsligt, förstående och medlidande individer. Men då de blir mer bekanta med deras nya jag så finner de deras tidigare höga stressnivåer – stress som de ofta var näst helt omedvetna om – faller ned och snabbt byts ut mot en känsla av fred och tillfredsställelse som de aldrig tidigare har upplevt. Och alla deras förhållanden visar en markant förbättring.

Dessa personer upptäcker sig själva genom det älskande uppförandet som ni alla visar. Ni kommer att ha mycket lite, om något, uppfattning eller kunskap om effekterna som ni har haft på dem, men som dem, så kommer ni att uppleva reducerade stressnivåer, förbättrade förhållanden, och en nyfunnen fridfullhet och tillfredsställelse med livet även om ni förblir i illusionen. Detta kommer att indikera för er att ni är fast etablerad på er väg mot uppvaknandet, och göra det möjligt för er att komma ihåg att er hemkomst är gudomligt försäkrad. Ni fullbordar era heliga kontrakt mycket vackert och har all anledning att vara nöjda och tillfredsställda, så frigör alla återstående behov av självdömande eller nedvärdering då de är helt felplacerade och olämpliga.

Med så mycket kärlek,Saul

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska