invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

01.04.2012
via John Smallman, 1 april 2012

Vad som håller på att hända är av en fantastiskt betydelsefull karaktär.Mycket har hänt sedan vi sist talade med er, då ni alla arbetar för att fullborda de slutliga preparationerna som gör det möjligt för er att vakna upp i Verklighet. Det finns en händelse som snart kommer att äga rum. Jag vet att ni inte tycker om det ordet, men det finns i sanning inget tillfredsställande ord istället, så ”snart” är ordet vi måste använda.

Ljuset som ni alla bär och visar fortsätter att bli starkare då ni gör er av med gamla och icke kärleksfulla attityder och uppförande. Över hela världen så har detta Ljus en mirakulös effekt då det sprider sig som ringar utåt och blandas in med energierna av alla som stadigt och bestämt arbetar för att inför de nödvändiga förändringarna för att föra mänskligheten framåt och in i den sedan länge väntade på och entusiastiskt förväntade nya åldern.

Som ni väl vet så omfamnar Guds kärlek allt liv för han skapade det. Livet är en evig gåva från Honom, vilket erbjuder ett oändligt urval av upplevelser från vilka ni kan välja för att lära er om Honom och förstå hur mycket Han älskar er. I illusionen, som ni lever livet som en människa, så kan mycket väl lidandet och smärtan som ni ser och upplever leda er till att tro att detta inte är fallet. Illusionen är dock illusorisk och så är också era erfarenheter inom den.

I vilket fall som helst så ger det er lektioner som kommer att leda er ut ur den och hem till Verklighet om ni frigör er från de myriader av stela uppfattningar i vilka illusionen förefaller att snara in er. Fler och fler av er gör detta då ni mer och mer blir medvetna om att ego baserade separations agendor och uppförande bara leder till fler konflikter och lidande. För att livet skall vara njutbart måste alla samarbeta för att skapa en harmonisk och integrerad omgivning, medan individualiteten som var och en av er har valt att uppleva accepteras och respekteras.

Sedan urminnes tider, trots enorma ansträngningar från ett fåtal upplysta varelser, så har mänskligheten val att engagera sig i misstro, disharmoni, och konflikt som ett sätt för att skydda sig själva från de faror som andra synbarligen hotar dem med. Det destruktiva resultatet av detta uppförande har blivit alltmer katastrofalt då era tekniska färdigheter har avancerat och gett er än mer effektiva vapen med vilka ni kan hota och döda varandra.

I takt med att teknologin till ert förfogande har blivit mer effektivt så har er fruktan och rädsla ökat exponentiellt och det förefaller nu för många av er att för att överleva så måste ni attackera era fiender först innan de försöker att förstöra er. Rädslan som så många av er omfamnar så stort och entusiastiskt gör det mycket svårt för er att tänka klart – eller ens tänka alls.

Den illusoriska bubblan inom vilken all denna rädsla och lidande är inneslutet är omslutet av den oändliga gudomliga Kärleken, vilken nu kommer att spräcka den. Dårskapen av er situation går nu upp för alla, och som en konsekvens så söker en allt större majoritet av er efter bättre sätt för att lösa era skiljaktigheter och konflikter. Kärlekens makt att ändra allt blir erkänd, då den gör det möjligt för er att se med nya ögon och från ett nytt perspektiv.

Kärlek visar er att ni alla vill ha samma sak – fred, trygghet, och välstånd – och att detta slutresultat är tillgängligt när ni opererar från kärlek istället ifrån rädsla. Ett allt större antal av er släpper era attityder fulla av rädsla och i brist av kärlek och upptäcker glädjen och självförtroendet det ger er i ert dagliga liv.

Ni är i sanning välsignade att vara på Jorden vid denna tid i er utveckling, för vad som håller på att hända är av en fantastiskt betydelsefull karaktär – långt bortom vad som kan beskrivas i ord, eller vad era begränsade sinnen tänka. Håll er bara i försäkran om att allt kommer att inträffa precis som Gud ämnade, och att er glädje när så görs kommer att bli bortom allt som ni har kunnat tänka er eller upplevt.

Alla i de spirituella rikena förstärker konstant flödet av kärlek som var och en av er delar och ger ut i era dagliga liv då ni kontinuerligt arbetar mot ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande. Ni är aldrig ensamma; ni är hela tiden skyddade och stödda. Så, öppna era hjärtan i glädjefull acceptans av kärleken och assistansen som erbjuds er i varje ögonblick, och släpp alla återstående tvivel som ni kanske bär på angående sanningen och giltigheten av den gudomliga planen för er alla.

Ni går nu framåt mot ert uppvaknande med Himmelns Makt vid er sida, och inget kan förhindra hur härligheten av detta ögonblick uppslukar er i ren och överflödande extas.

Med så mycket kärlek,Saul

Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska