invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Friday, August 31, 2012

27.05.2012
via John Smallman, 27 maj 2012

Okunskap är den största källan för rädsla på Jorden.
Den gudomliga planen för uppvaknande uppnås nu – just nu – då ni alla fortsätter släppa kärlekslösa attityder och uppföranden. Tillräckligt många av er gör detta för att vända mänskligheten framåt in i den nya åldern för ni får också enorm hjälp från många andra kärleksfulla entiteter som har haft sina egna svårigheter, förstår vad ni går igenom, och vill bara hjälpa er nå er gudomliga destination som de gjorde. Ni kommer att göra det, som många av oss i de spirituella rikena fortsätter att påminna er, för det är oundvikligt och ofrånkomligt.

Ni är, som ni väl vet djupt inom er själva, högt utvecklade varelser av Ljuset, precis som Gud skapade er, och inget kan någonsin förändra detta för vad Gud skapar är evigt och perfekt. Ert uppvaknande kommer att införa denna kunskap erfarenhetsmässigt in i ert medvetna medvetande, och ni kommer aldrig igen att förlora det – för ni kommer att ha gjort er av med allt som blockerade den kunskapen.

Som Gudomliga varelser så är er plats med Gud; det finns inget annat. Platserna som ni förefaller att har upplevt under en så lång tid, och med sådant lidande och förvirring är overkliga, trots att de för er framstår som den enda verkligheten som finns. Detta är på grund av era nuvarande val att vara omedvetna om något som inte kan uppfattas av er kroppsliga sinnen. Er vetenskap har sent omsider erkänt att bara för att ni inte är medvetna om något så betyder det inte att det inte existerar. Detta erkännande tillåter nu många nya områden av vetenskap att tas upp, vilka kräver av att ni expanderar ert medvetande och följer er intuition, vilken sedan blir ett än mer kraftfullt redskap ju mer ni använder det.

Många av er har upplevt förändrade medvetandetillstånd som var mer verkliga för er än era ”normala” icke fullt medvetna tillstånd, men ni har blivit övertalade att de var overkliga, inbillade, skulle leda till psykos, och har därför slutat med att söka gå tillbaka till dem. Kriget mot droger har också skrämt folk än mer till att tro att förändrade medvetande tillstånd är skadliga och psykotiska. Ja, en del har i själva verket gjort stor skada mot sig själva genom användandet av olika berusande ämnen – framförallt för att försöka att lindra lidandet och smärtan i deras ”normala” tillstånd.

Men vad ni accepterar som ert ”normala” tillstånd av medvetande är långt ifrån normalt. Det är tillståndet i vilket ni lever i rädsla och oro, och ständigt känner behovet att ta alla sorters åtgärder för att ge er trygghet. Det uppmuntrar misstro, meningsskiljaktigheter, och konflikt, och på så sätt ser ni till att vad ni är rädda för infaller. Intelligent och vettig forskning av förändrade medvetandetillstånd upptäcker nu att dessa förändrade medvetandetillstånd kan ge ett helande av många av de sjukdomar som plågar mänskligheten. Ju mer ert medvetandetillstånd expanderar desto mer växer er kunskap, och desto mer försvinner er rädsla – för okunskap är den största källan av kunskap på er Plant Jord.

Guds plan för er är att bli fullt medvetna. I detta tillstånd så göms inget från er och det finns därför inget att frukta. Och det är vad som menas med att vakna upp. När er fysiska kropp sover, så är den omedveten, ovetande, den vet inget, och ibland dras den i de mest fruktansvärda mardrömmar som är övertygande verkliga och som ofta leder till att kroppen vaknar upp i terror. Det kan ta några sekunder för sovaren att inse att han i själva verket har vaknat upp och är i själva verket ganska trygg, men minnet finns ofta kvar och han tvekar ofta att sova igen. Rädsla slår i hjärtat av okunskap, och kunskap är därför det ända botemedlet.

När ni har vaknat upp kommer ni att ha oändlig kunskap, vilket ger er oändlig frid och oändlig glädje för ni kommer då att vara medvetna om de oändliga möjligheterna tillgängliga för er som kommer att uppmuntra er att utöva era unika individuella talanger för ert konstanta glädje. Och eftersom ni alla är en, så kommer var och en av er ta nöje i och fullt njuta av skapelserna från alla andra. Underbara och oändliga kreativa möjligheter väntar er alla i den harmoniska miljön som ni nu skall vakna upp i.

Med så väldigt mycket kärlek, Saul.


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan- www.st-germain.seNo comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska