invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

25.04.2012
via John Smallman, 25 april 2012

Stor glädje och lycka väntar mänsklighetenMänsklighetens framsteg på vägen till uppvaknandet accelererar nu ständigt, eftersom allt fler Ljushållare släpper gamla attityder som är långt bortom ”sista förbrukningsdatum”. I stället tar de till sig den Kärlek som omger dem, i avsikt att hela tiden hålla sig fokuserade på det Gudomliga energifältet och att dela den Kärlek, som urskillningslöst erbjuds, med alla på planeten. Resultatet blir, att Ljuset som utgår från dem blir allt mer lysande, och den styrka det ger intensifieras oavbrutet och strömmar ut i världen för att skapa de förändringar som kommer att tillåta och entusiastikt uppmuntra alla att gå framåt mot det stora uppvakningsögonblicket.

Allt eftersom ni närmar er denna magnifika händelse, kommer er energi att fortsätta att intensifieras och de nödvändiga förändringarna, som ni får till stånd över hela världen, kommer att inträffa med ökande hastighet. Redan nu är många på Jorden medvetna om att något av enormt stor betydelse snart kommer att hända, och medans de kan känna sig lite ängsliga och rädda, så upplever de också en känsla av att allt sker till det bästa. Detta är det första tecknet på igenkännande för många om deras djupt liggande kunskap, och om att det finns en Gudomlig Plan och att den kommer att förverkligas till evigt gagn för alla. Det finns en känsla av hopp i luften och det är fullständigt berättigat – Guds Vilja kommer att ske.

Den väg som ni har följt så länge, tydligen väldigt långsamt och med så många bakslag, leder nu oundvikligen hemåt. Det har alltid varit er kollektiva avsikt att vakna upp från illusionen, eftersom ni bara skulle delta ett litet tag. Men så klart, en av dess komponenter är tid, och den verkar oändlig, speciellt om ni är rädda, ängsliga eller lider. Men när ni öppnar upp er själva för det Gudomliga energifältet som hela tiden omger er, och ni börjar känna den Kärlek som den erbjuder er, då börjar en känsla av säkerhet sippra in i ert medvetande med vetskapen om att allt tas omhand och att det fantastiska resultat som Gud har lovat er, är absolut säkert och oundvikligt. När er säkerhet växer, då växer också ert Gudomliga energiflöde, som flyter genom var och en av er och för er samman som En i den Gudomliga Kärleksfloden som är ohejdbar och allomfattande.

Stor glädje och lycka väntar mänskligheten. Att vakna upp från illusionen till Gudomlig Verklighet – det är allt som existerar och det är oändligt och gränslöst – är en upplevelse som är helt bortom er förståelse för närvarande. Förundran, häpnad och upprymdhet kommer inom kort att trollbinda er, när illusionen försvinner bort till den tomhet från vilken ni en gång byggde den, och ni kommer att komma fram som lysande och skimrande Ljus av er Gudomliga Närvaro. Storheten i det ögonblicket kommer att överstiga allt som ni någonsin kunde ha hoppats på, drömt om eller föreställt er ens i era mest skapande stunder. Håll kursen, håll ert Ljus högt så att alla kan se det och gå in i ert hjärtcentra för att känna Kärleken som rikligt flödar genom er, när ögonblicket för ert uppvaknande kommer allt närmare.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska