invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Wednesday, August 29, 2012

22.04.2012
via John Smallman, 22 april 2012

Ni hyser fortfarande tvivel och oro om oundvikligheten av denna stora händelse.Då ögonblicket för ert uppvaknande närmar sig så känner många av er att det tar på era energier att fortsätta att hålla fast vid Ljuset, för trots er tro så har ni fortfarande tvivel och oro om oundvikligheten av denna stora händelse. Detta är mycket förståeligt för ni har vant er vid besvikelserna från missade tillfällen, missade möten, och icke genomförda händelser eller framträdanden mot vilka ni har sett framemot med ivrig förväntan. Och ni är rädda att ni återigen blir besvikna.

Illusionen leder alltid till besvikelser; det är dess karaktär, och då ni tillbringat så mycket tid i den så har ni börjat förvänta er detta. Men, ni är gudomligt skapade varelser av enorm kraft, vilket betyder att ni har makten att förändra illusionen och vakna upp från den. Kollektivt så förändrar mänskligheten hela tiden illusionen genom att bara tänka på vad som pågår inom den, även om, då era tankeprocesser är så betingade av illusionen att vad som händer ofta förefaller att vara det helt motsatta av vad ni hoppades på och menade. Många av er, medan ni hoppas på det bästa, förväntar er det värsta och som en konsekvens så är det detta som levereras.

De som vill kontrollera er uppmuntrar denna tankelinje då det är precis vad de försöker att uppnå – det värsta (som ni ser det) – för de tror att det stärker deras inflytande över er. Det framstår för er som att det finns lite som ni kan göra individuellt för att förändra saker till det bättre så ni tillåter tvivel, depression, och i stort sett negativa fördömanden och attityder att sysselsätta era sinnen med. Att göra detta är att ge bort er kraft! – ge bort det till de som påstår sig veta vad som är bäst för er, och som skapar situationer för att uppmuntra er att tro att så är det. Och dessa attityder uppmuntrar de med vilka ni interagerar att göra samma sak.

Detta är en mycket stark, negativ ”feedback-loop” som ni måste, som ni kan, och som ni kommer att bryta genom att stadigt fortsätta att hålla Ljuset. Detta är er uppgift, ert ansvar, och er anledning till att vara på jorden vid detta ögonblick i mänsklighetens utveckling. Ni har all den spirituella assistansen ni behöver för att övervinna er tvivel och rädslor, men ni måste använda det genom att hålla Ljuset högt för alla att se.

Var positiva! Ert uppvaknande är gudomligt säkrat, och djupt inom er själva så vet detta absolut. Så släpp era tvivel – de är helt utan giltighet – och andas in Kärleken som väntar på ert accepterade av Den. Kärlek kommer att omsvepa er, stärka Ljuset som ni bär, skingra era tvivel, och höja era energinivåer.

När ni släpper era tvivel, även om ni bara kan göra så kortvarigt, så strålar hela er personlighet, och de runt er känner detta. Tänk er en tid när ni hörde en motiverande talare som höjde ert humör, och inse att när ni är utan tvivel så är också ni en motiverande talare! Och det lyfter och uppmuntrar andra.

Meningen med att hålla ert Ljus högt är att motivera er själva, och alla de med vilka ni interagerar, att vakna upp. Som jag sa, ni har all den hjälp som ni behöver från de spirituella rikena för att göra detta, men ni måste svara med en stark intention att vakna upp, då ni har fri vilja kommer ni inte och kan ni inte tvingas att göra så. Gods vilja för er är att ni använder era gudomliga gåvor – fri vilja, kärlek, medkänsla, acceptans, förlåtande, och mer – såsom ni verkligen önskar er. Men ni kan bara göra detta genom att släppa era tvivel, rädslor och oro, och alla känslor som säger att ni inte är värdiga.

När ni håller dessa begränsande uppfattningar och håller er till dem, övertygade om att de är riktiga, så låter ni ert ego styra över er, bekräftande er rädsla, och leder er till att projicera dömande på andra och stärka ert eget behov att ha rätt; och i det tillståndet så förefaller det som egot säger er att vara rätt, och er önskan att följa dess vägledning förefaller att vara helt rätt.

När ni släpper dessa uppfattningar – och de tjänar er i sanning inte längre – kommer ni att finna hur ni själva mår mycket bättre. Era sanna önskningar kommer i tankarna – era önskningar som alltid är i linje med det gudomliga. Öppna era hjärtan, låt Kärlek övergjuta dem, andas in Det, känn hur Det fyller er hela varelse – och förstå hur mycket Gud älskar er.

Med så mycket kärlek,Saul


Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
No comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska