invoc


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Friday, August 31, 2012

23.05.2012
via John Smallman, 23 maj 2012

Känslor far igenom er över vilka ni inte verkar ha någon kontroll.När ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande kommer allt närmre, märker ni att ni tar itu med ”saker” eller ”problem” som har varit begravda i ert undermedvetna under lång tid. Det kan bli en chock när något kommer upp, som ni trodde att ni hade rett ut för flera år sedan. Bli inte rädda, egot är en mästare på förklädnad och svek och för att skydda sig själv så gömmer det sig från era rädslor och tvivel. Det vill behålla kontrollen och få er att reagera känslomässigt när någon trycker på era knappar, och så försöker det övertyga er om att ni har hanterat något som, om ni skulle ha hanterat det skulle ha försvagat egots grepp om er, så det begraver det djupt i det omedvetna av ert undermedvetna, där det ligger och gror tills det pockar på er uppmärksamhet och uppmuntrar er att ta itu med det.


En del av era skäl till att vara människa är att hantera och dra lärdom av det som illusionen ger. Ingen på Jorden är utan ”problem” som hindrar honom från att vara totalt kärleksfull, hur helgonlik han än verkar, och för att uppvaknandet ska kunna inträffa så måste detta behandlas och släppas. Tidigare kunde detta göras i lugn och ro, när ni kände er rörda av situationer eller händelser i ert liv, att ta itu med och lösa frågor som bekymrade er. Men nu är det press på att släppa allt återstående stoff, dolt och till synes oåtkomligt, åtminstone det som är kärlekslöst, dömande, kritiserande, provocerande eller icke accepterande, vilket fortsätter att förankra er i illusionen.


För att uppvaknandet ska ske måste ni släppa det här. Ibland framstår det som att det har ingenting med er att göra, när det kommer upp i ert medvetande med en plötslig och intensiv kraft. ”Vad är det här?” frågar ni er själva förvånat medans känslorna far igenom er i kaotisk förvirring – känslor över vilka ni inte har någon kontroll alls. Slappna av. Släpp ert behov av att förstå vad som händer och se på när de här problemen spelar ut sig själva medan de passerar genom era sinnen och kroppar. Ni behöver inte göra någonting, i själva verket, om ni gör något kommer de bara att ta längre tid innan de passerar genom er på deras väg till att lösas upp i intet.


Massans kollektiva medvetande, som ni alla delar, har en ofantlig mängd med problem som måste lösas innan ert uppvaknande, och var och en av er har valt att arbeta med en del av dem, för att se till att alla är upplösta/släppta i god tid för att uppstigningen ska kunna ske. Följaktligen är många av problemen och situationerna som ni upplever från en obestämd källa, det är därför de verkar så främmande och egendomliga för er. De är bara en del av den stora upplösningen som mänskligheten är inblandad i och har beviljat, så att den nuvarande Jordcykeln kan komma till ett avslut.


Den Nya Tiden kommer att bli fullständigt ny, och så alla dessa problem, tvivel, konflikter och själviska agendor som har plågat den illusoriska miljön i vilken ni har levt i, behöver lösas upp och förpassas tillbaka till tomheten, varifrån ni hämtade fram dem. Denna upplösning och detta frisläppande pågår för fullt, eftersom ni alla har kommit överens om att spela er viktiga del, och faktum är, att i ert nuvarande starkt begränsade tillstånd av medvetenhet verkar det omöjligt för er att begripa, men det har ingen betydelse.


Ni följer allihop vägar till uppvakningen och om det är er avsikt att vakna upp – och så är fallet med den största majoriteten av mänskligheten – då kommer ingenting att hindra er från att göra så. Er utvecklingsfart längs vägen fortsätter att accelerera i takt med att ni blir alltmer medvetna om behovet av att släppa alla attityder och beteenden som utesluter villkorslös kärlek för alla varelser och veta, som ni definitivt gör, att alla är Guds Gudomliga barn, oändligt älskade av Honom och att de därför är Ett med var och en av er. Det finns ingen separation och slutligen, det här börjar stå klart för ert medvetande vilket gör det möjligt för er att erbjuda kärlek till alla, urskillningslöst. Och detta är nyckeln till ert uppvaknande.


Med så mycket kärlek, Saul.Kanaliserat av John Smallman – www.johnsmallman.wordpress.com

Svensk översättning: Ulla Krogh - www.st-germain.seNo comments:

Post a Comment

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
i svenska

despertando.me - other channels

despertando.me - other channels
i svenska

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
i svenska

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
i svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
i svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i svenska

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
i svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i svenska